1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

5 Khảo nghiệm sơ bộ vận hành robot nhện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.14 MB, 62 trang )


Hình 4.26 Robot nhện hồn thànhChương 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng em rút ra được kết luận

sau:

Hoàn thành thiết kế và chế tạo một robot nhện sáu chân, chúng có tổng khối

lượng là 3.2 kg, chuyển động nhờ 18 động cơ RC servo và được điều khiển bằng board

mạch Arduino Uno R3.

Viết chương trình giao tiếp cảm biến khoảng cách SRF05, bluetooth HC05.

Viết chương trình giao tiếp giữa mạch điều khiển 16 động cơ USC-16 và mạch

điều khiển Arduino.

Điều khiển robot nhện bằng phần mềm Torobot thông qua bluetooth.

Viết chương trình cho Arduino để điều khiển robot nhện ở chế độ tự động.

Viết chương trình cho Arduino nhận dữ liệu từ điện thoại smartphone và điều

khiển robot nhện di chuyển theo yêu cầu.

5.2 Đề nghị

Tích hợp thêm nhiều chức năng cho robot nhện như:

Tích hợp thêm camera để robot thu thập hình ảnh rồi truyền về máy tính. Tích

hợp thêm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, đo độ nghiên bề mặt để thu thập dữ liệu môi

trường.

Mở rộng:

Hướng hay để phát triển robot này là hồi tiếp góc thân và cảm biến lực trên các

chân để robot vượt được địa hình.

Dùng robot này để vẽ do bởi nó có khả năng di chuyển thân 6 bậc tự do trong

không gian.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia

Thành Phố Hồ Chí Minh.

[2] KS Nguyễn Thị Phương Chi, Thiết kế điều khiển từ xa qua bluetooth, Khoa Điện –

Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp.

[3] Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí

Minh.

[4] PGS.TS Đặng Văn Nghìn, K.S Bùi Quang Được, Walking robot 6 chân, Bộ môn

Cơ Điện Tử - khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa TP.HCM

[5] Phan Quốc Phơ, Giáo trình cảm biến, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

[6] Th.s Đỗ Hữu Toàn, Bài giảng sức bền vật liệu, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ

Chí Minh.

[7] Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản giáo dục 2002.

Tiếng nước ngoài

[8] Theo Michael Margolis (2011), Arduino CookBook

[9] Theo Gordon – McComb, The robot builder’s BONAZA: 99 Inexpensive robotic

projects

Các trang web

[10] https//www.arduino.cc

[11] https//www.arduino.vn

[12] https///www.developer.android.com

[13] https//www.dientuvietnam.net

[14] https//www.torobot.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (62 trang)

×