1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Khảo nghiệm và đánh giá khả năng làm việc của thiết bị

5 Khảo nghiệm và đánh giá khả năng làm việc của thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 1: Đặt thiết bị sao cho mặt dưới đế thiết bị tiếp xúc với mặt phẳng nằm

ngang

Bước 2: Cấp nguồn cho máy, điều khiển trục đi động tịnh tiến liên tục theo hai

chiều

Bước 3: Ngắt nguồn mang pin đi đo điện áp đã hao hụt trong pin

Lượng pin đã hao hụt sau khoảng thời gian thử nghiệm rất ít <2% dung lượng

pin ban đầu

Khảo nghiệm thông số thứ 2 : giá trị đo bán kính cong

Bước 1: Cấp nguồn cho thiết bị, đặt thiết bị áp sát vào bề mặt có biên dạng là

đường cong hay vật thể khối cầu

Bước 2: Tiến hành đo và thu thập số liệu sau 5 lần đo ta có kết quả như sau

Tiến hành đo vật thể hình có bán kính cong R=82 mm được xác định trước từ thước

cặp

Bảng 3: Kết quả khảo nghiệm

R (mm)838282818282838183828283828281828483828282838483828283818283R = 82.16 mm

Kết luận : thiết bị đo bán kinh cung tròn thể hiện kỹ thuật số hoạt động bình

thường với độ sai lệch khoảng ±0.16 mm so với kết quả đo từ thước cặp

B

C38AHình 4.15: Sơ đô điều khiên thiết bị đo ban kinh congHình 4.16: Thiết bị đo ban kinh cong đa chế tao và lắp đăt39Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHI

5.1 Kết luận

Đã thiết kế và chế tạo được thiết bị đo giá trị bán kính cong với giới hạn đo R>

40mm.

Kết quả đo hiển thị trên màn hình số.

Đã so sánh được kết quả đo và kích thước thực tế với sai số là ± 1mm

Đã thiết kế và chế tạo kế cấu truyền động tịnh tiến sang mạch xử lý.

Đã xử lý tín hiệu xung từ cảm biến sang tín hiệu số.

5.2 Đê nghị

Dựa vào cơ sở lý thuyết và kết quả đạt được, em đưa ra một vài đề nghị để

phát triển hệ thống như sau:

Cần nghiên cứu thêm thiết kế thiết bị đo nhỏ gọn hơn nữa.

Mở rộng thêm giới hạn đo bằng cách thay thế hai chân cố định có khoảng cách

hai chân giá có nhiều kích thước hơn để thuận tiện trong quá trình đo đạt các thiết bị

có bán kính nhỏ hơn hoặc lớn hơn.

Cần thiết kế thiết bị đo giá trị bán kính cung lồi còn có thể đo giá trị bán kính

cung lõm.

Thiết kế lại hộp thước có thể sản xuất theo khuôn mẫu mang tính công nghiệp

hoá và tính thẩm mĩ cao.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất bản Đại học Quốc

gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

40[2]. GS.TS Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, Nhà

xuất bản Giáo dục 2003.

[3]. Trần Hữu Quế , Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục 2002.

[4]. Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật

2004.

[5]. PGS.TS Nguyễn Dỗn Y , Giáo trình ma sát – mòn – bơi trơn, Nhà x́t bản

xây dựng 2005.

Tiếng nước ngoài

[6]. Theo Michael Margolis ,Arduino Cookbook, 2011.41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Khảo nghiệm và đánh giá khả năng làm việc của thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×