1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Giải thuật xử lý ảnh đếm cá giống.

9 Giải thuật xử lý ảnh đếm cá giống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.9.2 Chuyển ảnh nhị phân.

Để có thể đếm được số đối tượng có trong ảnh thu nhận từ camera chúng ta cần

chuyển ảnh thành ảnh nhị phân.Hình 4. 14 Ảnh nhị phân.

Ảnh nhị phân :Là ảnh mà giá trị của các điểm ảnh chỉ được biểu diễn bằng hai giá trị

là 0 (Đen) và 1 (Trắng).4.9.3 Các phép tốn hình ảnh.

• Phép tốn mở.

Phép tốn mở được ứng dụng trong việc loại bỏ các phần lồi lõm và làm cho đường

baođối tượng trong ảnh trở lên mượt mà hơn.Hình 4. 15 Phép tốn mở ảnh.

Phép tốn đóng.

37Phép tốn đóng được ứng dụng trong việc làm trơn đường bao đối tượng, lấp

đầy các khoảng trống trên biên và loại bỏ những hố nhỏ (một số pixel đứng thành cụm

độc lập).Hình 4. 16 Phép tốn co ảnh.4.9.4 Tìm Contour của đối tượng.Hình 4. 17 Tìm contour của đối tượng.Là phương pháp vẽ đường nét phác thảo hoặc các đường nét được lắp đầy.

4.9.5 Đếm đối tượng và tính diện tích từng đối tượng.

Để đếm số lượng cá, ta tính diện tích của các đối tượng. Tùy theo loại cá mà có

kích thước khác nhau, ta có diện tích khác nhau.

38Với đề tài này, chúng em chọn loại cá Trâm có chiều dài từ 10mm đến 20mm,

chiều rộng 2mm đếm 3mm,diện tích trên ảnh sẽ dao động từ 25 – 55 pixel.

Từ đó chúng ta có thể tính được số lượng cá trong bể đếm.Hình 4. 18 Đếm đối tượng và tính diện tích từng đối tượng.

4.10 Lưu đồ

tốn xử lý ảnh.thuật39Hình 4. 19 Lưu đồ thuật toán xử lý ảnh đếm cá giống.

4.11 Kết quả đếm được số lượng cá giống.40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Giải thuật xử lý ảnh đếm cá giống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×