1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
12 Khảo nghiệm hệ thống.

12 Khảo nghiệm hệ thống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Số lượng Thực tế

(con)12345678910Tỷ Lệ

(%)100991041069597100969810010197.4020021119619221119421619319719819696.4030030430631531029631029830531529697.5040042039737541740739939440241040197.7050050449851550952049650549850350798.5860060659660661660761959359860160798.75Lần thực hiệnDựa vào bảng kết quả thực nghiệm cho ta biết độ chính xác của phép đếm:97.72%Trong đó:

Ac là độ chính xác của phép đếm.

Atbi là độ chính xác trung bình của phép đếm tương ứng với một số lượng cá.Trong đó:

Aj là số lượng cá đếm được qua 10 lần thực nghiệm.

P là số lượng cá thực tế.Số lượng nhập

(con)4.12.2 Khảo nghiệm độ chính xác và tốc độ của toàn bộ Hệ thống

Bảng 3 Độ chính xác và tốc độ hệ thống khi nhập số cá ban đầu và số cá thực tế có.

Trạng

tháiLần42Tỷ lệ

%Thời gian

trung bình

(s)100Thời

gian

Máy

đếm

Thực tế200300400500600Thời

gian

Máy

đếm

Thực tếThời

gian

Máy

đếm

Thực tếThời

gian

Máy

đếm

Thực tếThời

gian

Máy

đếm

Thực tếThời

gian

Máy

đếm

Thực tế

12345678910868490838792838995861049810796991069410310610298102105969810493105104100979889102991049699101106198202204205196208212196197206198198202203194205208195197204657073758070687565682963033082943203172973152972842952993062923133142953122962807989838689858390757840040140039939940040140540639940140340239740040239839939839195861047696991098982765254905355154924904085064915025024975204895025014165085034991021019810789101961031159261861959761458959159561859261460260761560360760160261559162195.9

0

96.5

097.5

0

98.0

096.8

3

97.0

796.2

3

95.7

895.7

6

98.7

495.2

2

96.7

787.599.170.983.791.2100.4Dựa vào bảng kết quả thực nghiệm cho ta biết độ chính xác của hệ thống khi ta nhập

số cá ban đầu là:Trong đó:

Sc là độ chính xác của hệ thống.

43Stbi là độ chính xác trung bình của hệ thống ứng với một số lượng cá.Trong đó:

Sj là số lượng cá mà hệ thống đếm được qua 10 lần thực nghiệm.

L là số lượng cá thực tế nhập vào hệ thống.

Đồng thời, dựa vào bảng kết quả thực nghiệm cho ta biết tốc độ của hệ thống là:Trong đó:

Ttb là thời gian trung bình của hệ thống tương ứng với một số lượng cá.

Ti là thời gian đếm cá qua 10 lần thực nghiệm.

- 100 con cá giống:- 200 con cá giống:- 300 con cá giống:- 400 con cá giống:- 500 con cá giống:

- 600 con cá giống:4.13 Nhận xét.

Trong quá trình khảo nghiệm, chúng em nhận thấy hệ thống hoạt động ổn định,

độ chính xác và thời gian đạt yêu cầu đặt ra ban đầu.

44Độ chính xác dao động từ 95- 98%. Trong đó, với các lần đếm 100, 200 và 300 con độ

chính xác đạt độ tin cậy cao.

Thời gian đếm dao động trong khoảng từ 80 giây đến 100 giây. Thời gian đếm phụ

thuộc nhiều vào thời gian đóng mở van xả, cũng như số lượng cá cần đếm.Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

5.1 Kết quả đạt được

- Xây dựng được chương trình xử lý ảnh nhận dạng cá giống.

- Xây dựng được thuật toán đếm đối tượng cá giống tự động.

- Thiết kế chế tạo hệ thống đếm cá giống và van xả tự động.

-Hồn chỉnh được mơ hình phần cứng và phần mềm để điều khiển hệ thống

hoạt động trên Raspberry Pi.

- Hệ thống hoạt động ổn định ở khoảng 100-400 con với sai số dao động nhỏ

hơn 5% và thời gian đáp ứng của hệ thống từ khi bắt đầu đếm đến khi kết thúc dao

động khoảng 95s đến 100s.

-Việc sử dụng Raspbery Pi B+ làm trung tâm xử lý đã khắc phục nhược điểm về

kích thước của máy đếm cá so với việc phải sử dụng PC.

5.2 Hạn chế cần khắc phục.

Độ chính xác của hệ thống vẫn còn phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng môi

trường thay đổi một cách đột ngột và màu sắc của từng loại cá so với màu của

nền.

• Màn hình LCD 16X2 còn nhỏ chưa thể hiển thị hết những thơng tin cần thể

hiện.

• Bể cá xử lý ảnh vẫn chưa đạt thẩm mĩ và độ chống nhiễu hoàn hảo.

45Đề tài sử dụng Raspberry Pi B+ với bộ nhớ Ram512 Mb nên tốc độ xử lý còn chậm.46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

12 Khảo nghiệm hệ thống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×