1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Truyền tín hiệu không dây sử dụng cặp module thu phát RF của hệ thống RFID

6 Truyền tín hiệu không dây sử dụng cặp module thu phát RF của hệ thống RFID

Tải bản đầy đủ - 0trang

điện từ này phụ thuộc vào bước sóng của mỗi loại và chính bước sóng này liên quan trực

tiếp đến năng lượng của sóng (bước sóng càng nhỏ thì năng lượng càng cao).

2.6.1.3. Pha

Pha là một thuật ngữ mang tính tương đối. Nó chỉ ra mối quan hệ giữa hai sóng

có cùng tần số. Để xác định pha, bước sóng được chia thành 360 phần, được gọi là độ.

2.6.2 Các phương thức điều chế sóng RF

Để dữ liệu tryền được thì tín hiệu phải xử lý sao cho bên thiết bị nhận có thể phân

biệt được bit 0 và 1. Phương pháp xử lý tín hiệu sao cho nó tượng trưng cho nhiều mẫu dữ

liệu được gọi là điều chế, phuơng thức này sẽ lồng tín hiệu vào sóng mang và mã hóa dữ

liệu sao cho sóng mang tín hiệu có thể truyền đươc.

Có ba kiểu điều chế: điều biên (Amplitude Shift Keying – ASK), điều tần

(Frequency Shift Keying – FSK) và điều pha (Phase Shift Keying – PSK).

2.6.2.1 Điều biên

Điều biên là thay đổi biên độ của tín hiệu để mô tả dữ liệu nhị phân. Điều biên

dùng kỹ thuật trạng thái hiện hành, trong đó một mức biên độ được dùng để tượng trưng

mức 0 và một mức được dùng để tượng trưng mức 1. Chính biên độ của sóng sẽ xác định

dữ liệu đang được truyền. Khi giải mã dữ liệu, thiết bị nhận đầu tiên sẽ nhận chia tín hiệu

nhận được ra thành những khoảng thời gian được gọi là thời gian lấy mẫu. Thiết bị thu

sau đó sẽ kiểm tra sóng để tìm ra biên độ, tùy thuộc vào giá trị biên độ của sóng mà máy

nhận sẽ xác định giá trị là 1 hay 0.Hình 2. 20 Điều biên232.6.2.2 Điều tần

Điều tần là thay đổi tần số tín hiệu để mơ tả dữ liệu nhị phân. Điều tần sử dụng kỹ

thuật trạng thái hiện hành, trong đó một mức tần số tượng trưng cho mức 0 và một tần số

khác tượng trưng cho mức 1. Sự thay đổi tần số sẽ xác định dữ liệu đang được truyền.Hình 2. 21 Điều tần

2.6.2.3 Điều pha

Kỹ thuật điều pha sẽ thay đổi pha của tín hiệu để mô tả dữ liệu nhị phân. Điều

pha dùng kỹ thuật thay đổi trạng thái, trong đó một pha dùng để mô tả bit 0 và một pha

khác dùng để mơ tả mức 1.24Hình 2. 22 Điều pha

2.6.3 Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu là q trình chuyển đổi dãy bit (1- 0) sang một tín hiệu thích hợp

để có thể truyền dẫn trong mơi trường vật lý. Việc chuyển đổi này chính là sử dụng một

tham số thơng tin thích hợp để mã hóa dãy bit cần truyền tải. Các tham số thơng tin có thể

được chứa đựng trong biên độ, tần số, pha hoặc sườn xung.

2.6.3.1 Các phương pháp mã hố dữ liệu

Việc tạo mã để có tín hiệu trên các hệ thống số có thể thực hiện một cách đơn

giản là gán một giá trị điện thế cho một trạng thái logic và một giá trị khác cho mức logic25còn lại. Tuy nhiên để sử dụng mã một cách có hiệu quả, việc tạo mã phải dựa vào một số

tính chất sau: Phổ tần của tín hiệu, sự đồng bộ, khả năng dò sai, tính miễn nhiễu và giao

thoa, mức độ phức tạp và giá thành của hệ thống.

2.6.3.2 Các dạng mã hóa phổ biếnHình 2. 23 Các dạng mã hóa phổ biến

2.6.4 Hoạt động của sóng vơ tuyến

Truyền thơng vơ tuyến bắt đầu bằng các tín hiệu dao động được truyền từ một

thiết bị đến một hoặc nhiều thiết bị khác. Tín hiệu dao động này được dựa trên một tần số

cố định và biết trước. Bởi vì bên phát tín hiệu dùng một tín hiệu được thiết lập, bên nhận

có thể điều chỉnh đến cùng tần số và nhận cùng một tín hiệu. Bên bộ phát sẽ có một anten

tạo ra tín hiệu vơ tuyến. Bên nhận cũng có thiết bị tương tự, ngoại trừ nó nhận tín hiệu

thơng qua anten.26Hình 2. 24 Hoạt động của sóng vơ tuyến

2.7Modul RFID RC522Module RFID RC522 sử dụng IC MFRC522 của Phillip dùng để đọc và ghi dữ liệu

cho thẻ NFC tần số 13.56MHz. Được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng định vị, nhận

dạng hiện nay. Modul RFID RC522 là modul RFID trường gần hoạt động như một đầu

đọc ( Reader) phát ra tín hiệu radio với tần số 13,56mhz có tác dụng nhận dạng các vật,

thiết bị có gắn thẻ từ cùng tần số.Hình 2. 25 Modul RFID RC522 và sơ dồ nối chân với ARDUINO Uno R3

Thông số kĩ thuật :

- Điện áp hoạt động: 3.3V 13-26mA

- Dòng tiêu thụ ở chế độ Stand by: 3.3V 10-13mA

- Sleep-mode: <80uA27- Tải tối đa: 30mA

- Tần số hoạt động: 13.56Mhz

- Khoảng cách đọc: 0 – 80mm

- Giao thức truyền thông: SPI

- Tốc độ dữ liệu tối đa: 10Mbit / s

- Kích thước: 40 x 60 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -20 đến 80 ° C

- Độ ẩm hoạt động: 5% -95%

- Tốc độ cao SPI: 10Mbit / s

- Hỗ trợ ISO / IEC 14443A /MIFARE

Ở đây ta thấy khoảng đọc và tốc độ đọc của modul bị hạn chế, tuy nhiên với lựa

chọn làm mơ hình để nghiên cứu thì vẫn phù hợp với mơ hình đề tài. Ngồi thực tế thì ta

nên chọn các modul có khoảng đọc xa hơn và tốc độ đọc cao hơn

Chân kết nối module RFIF RC522:

1/ SDA(CS)-Chân lựa chọn chip khi giao tiếp SPI( Kích hoạt ở mức thấp)

2/ SCK-Chân xung trong chế độ SPI

3/ MOSI(SDI)-Master Data Out- Slave In trong chế độ giao tiếp SPI

4/ MISO(SDO)-Master Data In- Slave Out trong chế độ giao tiếp SPI

5/ IRQ – Chân ngắt

6/ GND – Chân mass

7/ RST – Chân reset module

8/ 3V3

2.8 Mạch giảm áp L2596

Mạch giảm áp LM 2596 là module giảm áp có khả năng điều chỉnh được dòng ra

lên đến 3A. LM 2596 là IC nguồn tích hợp đầy đủ bên trong. Tức là khi cấp nguồn 9V

vào module, sau khi giảm áp ta có thể lấy được nguồn ra 3A, và tùy vào nhu cầu sử dụng

ta có thể lấy được điện áp ra là nhỏ hơn 9V28

Hình 2. 26 Sơ đồ chân Mạch nguồn LM 2596Thơng số kỹ thuật:

-Sử dụng IC:LM 2596 ADJ-Điện áp vào:

nhỏ hơn 30V DC)3V - 35V DC. (Khuyến cáo sử dụng điện áp đầu vào-Điện áp ra :1.5V - 30V DC. (Điều chỉnh điện áp đầu ra bằng biếntrở)

-Dòng ra Max:

3A. (Khuyến cáo sử dụng 2/3 công suất của sản phẩm

để sản -phẩm có độ bền cao)

-Kích thước mạch: 40 mm × 21.5 mm × 13.5 mm.

-Hiệu Suất:92%-Đầu vào: INPUT +, INPUT-Đầu ra: OUTPUT+, OUTPUT--Mạch nguồn LM 2596 có 2 đầu vào: INPUT + (điện áp đầu vào dương), INPUT(điện áp đầu vào âm) để cấp điện áp vào. Và 2 đầu ra OUTPUT+ (điện áp đầu ra dương),

OUTPUT- (điện áp đầu ra âm) để lấy điện áp ra.29

Hình 2. 27 Sơ đồ nguyên lý Mạch nguồn LM 2596Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Truyền tín hiệu không dây sử dụng cặp module thu phát RF của hệ thống RFID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×