1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng

3 Tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: PGS.TS. VĂN ĐÌNH SƠN THỌHình 3.51: Tab tính tốn cân bằng năng lượng toàn hệ thống.

Tổng năng lượng đầu vào: 8.996. 107kJ/h so với năng lượng đầu ra -1.071. 10 8kgJ/h có sự

chênh lệch đến 219.05%. Sự chênh lệch này chủ yếu là đến từ các tháp chưng do khơng

thể tận dụng nhiệt từ các dòng khác như trong PFD do có nhiều dòng năng lượng đến từ

phân xưởng khác. Ngoài ra, cũng cần một lượng nhiệt làm mát bằng nước khổng lồ.73 | P a g e

SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNGGVHD: PGS.TS. VĂN ĐÌNH SƠN THỌKẾT LUẬN

Sau q trình tìm hiểu, thiết kế mơ phỏng phân xưởng Thu hồi Propylene (PRU)

của Nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng phần mềm Aspen Hysys V7.3, em hoàn thành

nhiệm vụ được giao và đưa ra một vài nhận định sau:

- Thứ nhất, nắm bắt được cơng nghệ, quy trình hoạt động của phân xưởng Thu hồi

Propylene (PRU). Biết cách sử dụng, ứng dụng phần mềm Aspen Hysys vào q

trình mơ phỏng, tính toán các thiết bị trong phân xưởng.

- Thứ hai, sau khi mô phỏng nhận được kết quả: Trong 1 giờ để chế biến 1.813.10 5kg

nguyên liệu cần 1.97.108kJ năng lượng.74 | P a g e

SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNGGVHD: PGS.TS. VĂN ĐÌNH SƠN THỌDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO[1] Ullmann, Hydrocarbons, alkenes [page 11979]

[2] Hồng Trọng m, Hóa học hữu cơ tập 2 – Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2014.

[3] IHS Markit, Chemical Economics Handbook, Propylene, 2017.

[4] Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, “Giới thiệu về Nhà máy lọc dầu Dung Quất”

< URL: https://bsr.com.vn/vi/gioi-thieu-ve-nha-may-loc-dau-dung-quat.htm

[5] Báo Tiền Phong (20-7-2017):” Hóa giải bài tốn ngun liệu cho nhà máy lọc dầu

Dung Quất”.

[6] Binh Son Refinery Co., Ltd, Dung Quat Refinery Operating Manual, 2010.

[7] PFD phân xưởng PRU (Process Flow Diagram Propylene Recovery Unit, Dung Quat

Refining)

[8] Nguyễn Thị Minh Hiền, Mơ phỏng cơng nghệ hóa học, Nhóm Mơ phỏng Cơng nghệ

Hóa học và Dầu khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,75 | P a g e

SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNGGVHD: PGS.TS. VĂN ĐÌNH SƠN THỌ76 | P a g e

SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×