1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Kiến nghị

Tăng cường trang thiết bị dạy học, đặc biệc là máy tính phải đủ số lượng trong

đó có cả dự phòng để thay thế, đảm bảo chất lượng, hiện đại hoá, sửa chữa, bổ sung

kịp thời những thiết bị bị hỏng.

Đầu tư thêm trang thiết bị công nghệ thông tin.

Quan tâm hơn đến tâm lý học lứa tuổi, giới tính từ đó có những điều chỉnh phù

hợp để nâng cao chất lượng dạy và học.

Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, biết khai thác và ứng dụng công nghệ

thơng tin có hiệu quả hơn trong q trình giảng dạy.

Bồi dưỡng thêm kiến thức tin học và ngoại ngữ.

Trên đây là một số biện pháp tôi đã áp dụng vào dạy tin học lớp 4A trường TH

Nguyễn Văn Trỗi, tuy bản thân đã rất tích cực nghiên cứu tìm tòi song vẫn còn có

những hạn chế nhất định. Tơi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của hội đồng

trường và hội đồng khoa học các cấp để sáng kiến của tôi đạt được hiệu quả cao

hơn.

Xin chân thành cảm ơn

Người viết Sáng kiến kinh nghiệmĐinh Ngọc QuốcHỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CHỦ TỊCHHỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CHỦ TỊCHTÀI LIỆU THAM KHẢO

STTTÊN TÀI LIỆUTÁC GIẢ1Sách giáo khoa Tin hoc

Nhà xuất bản giáo dục

quyển 2.2Sách giáo viên quyển 2.Nhà xuất bản giáo dục3Bài tập Tin học quyển 2.Lê Thị Hồng Loan – NXBVHTT – 20094Tài liệu tham khảo học tập

Tin học.Huỳnh Kim Sen – NXBGD – 20105Các website có liên quanhttp://www.violet.vn

http://www.tailieu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×