1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.34 KB, 114 trang )


72

Tăng cường các hoạt động quảng cáo, marketing để mở rộng mạng lưới hoạt

động của Ngân hàng, nâng cao uy tín cũng như chất lượng phục vụ đối với khách hàng.

Duy trì việc đánh giá, phâm loại khách hàng theo định kỳ trên cơ sở các

thông tin chọn lọc, từ đó xây dựng hạn mức tín dụng cho khách hàng, có chính sách

lại suất phù hợp kết hợp với chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ, theo hướng đáp

ứng tối đa nhu cầu khách hàng để có thể gia tăng số dịch vụ cung cấp cho từng

khách hàng, đồi thời tăng doanh số giao dịch.

Mở rộng cho vay ngoại tệ với những khách hàng có khả năng tại tạo ngoại tệ

hoặc tìm được nguồn cung cấp ngoại tệ từ cách doanh nghiệp khác, cho vay kết hợp

với áp dụng các biện pháp phòng chống rủi ro tỷ giá, xác định khả năng hỗ trợ

ngoại tệ của Ngân hàng đối với một số khách hàng có doanh số giao dịch lớn để

nâng mức tăng trưởng tín dụng một cách an tồn trên cơ sở chính sách cung ứng

tiền tệ phù hợp với tình hình cung cầu.

3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng

Căn cứ vào mục tiêu của toàn ngành cùng với những phân tích về mơi trường

kinh doanh, căn cứ thực trạng hoạt động của chi nhánh, chi nhánh xác định mục

tiêu, định hướng hoạt động trong giai đoạn tới như sau: ”Xây dựng chi nhánh ngân

hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế từng bước lớn mạnh, nâng cao

vị thế của Ngân hàng trên địa bàn trú đóng. Tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ

tín dụng trung và dài hạn, tăng thị phần huy động vốn trung và dài hạn trên địa bàn;

mở rộng các hoạt động dịch vụ, tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng, đa dạng

hố sản phẩm và tiện ích. Thực hành tiết kiệm, tăng cao hiệu quả kinh doanh. Thực

hiện kế hoạch kinh doanh phát triển toàn diện theo định hướng của Ngân hàng

TMCP Quốc Dân, với nguyên tắc “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả - Tăng trưởng

bền vững” và bám sát mục tiêu hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Các

mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu tín dụng trung và dài hạn đã được chi nhánh đưa ra,

trong đó có các chỉ tiêu lớn như sau:

Tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp và cá

nhân: phát triển tín dụng trung và dài hạn tập trung cho phát triển một số sản phẩm73

tín dụng trung và dài hạn như sau:

+ Tín dụng theo dự án: phục vụ vốn sản xuất kinh doanh theo dự án của các tổ

chức, doanh nghiệp, hộ gia định kinh doanh kinh tế hộ

+ Tín dụng đồng tài trợ: tham gia tài trợ vốn phục vụ vốn cho các tổ chức,

doanh nghiệp

+ Tín dụng theo hạn mức tín dụng

+ Tín dụng trả góp

Quy mơ và tăng trưởng nền khách hàng:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến 2020

đứng thứ 4 về thị phần tín dụng trung và dài hạn, sau BIDV, Agribank, Vietcombank

chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Tăng cường việc phát triển chính sách khách hàng để thu hút lượng khách

hàng đến với ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, đây là nền

tảng để mở rộng quy mô Chi nhánh, thành lập thêm các phòng giao dịch, tăng

cường sự phục vụ của ngân hàng TMCP Quốc Dân đến khách hàng.

Mục tiêu là tất cả khách hàng đều phải biết đến ngân hàng TMCP Quốc Dân –

Chi nhánh Thừa Thiên Huế và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chi nhánh.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng trung và dài hạn tại Ngân

hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

3.2.1. Phát triển, nâng cao hiệu quả mạng lưới và kênh phân phối tại Ngân hàng

TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng nhu cầu của

khách hàng

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế vẫn bị

hạn chế lớn khi về kênh phân phối. Đặc biệt, khi xã hội ngày càng phát triển, chi phí

cho kênh phân phối này càng tăng như trả lương cho nhân viên, thuê địa điểm cho

chi nhánh ngày càng đắt đỏ, khó tìm. Hơn nữa, để duy trì hiệu quả kinh doanh Ngân

hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần tích cực tiếp thị với khách

hàng các sản phẩm tín dụng trung và dài hạn, kênh phân phối nhằm thỏa mãn nhu

cầu tín dụng trung và dài hạn của các đối tượng khách hàng trên địa bàn tỉnh Thừa74

Thiên Huế.

Với phương châm “đưa ngân hàng đến khách hàng” để tạo thuận tiện cho

khách hàng, mở ra nhiều kênh giao dịch để tăng lượng khách hàng, đưa hình ảnh,

thương hiệu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân nói chung và Ngân hàng TMCP Quốc

Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng đến với cơng chúng. Phát triển và nâng

cao hiệu quả của mạng lưới và kênh phân phối, Chi nhánh cần thực hiện các giải

pháp sau:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần rà soát, đánh

giá lại chất lượng các phòng giao dịch, điều chỉnh mật độ các phòng giao dịch cho

phù hợp, tránh việc tập trung nhiều phòng giao dịch cùng khai thác trên một địa

bàn. Kiên quyết giải thể những phòng giao dịch hoạt động kém hiệu quả, củng cố,

nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí lại khơng gian giao dịch, đảm bảo tất cả các phòng

giao dịch đều có khơng gian phục vụ khách hàng đạt chuẩn theo quy định của Ngân

hàng TMCP Quốc Dân.

Mở rộng mạng lưới, đặc biệt ưu tiên mở ở các địa bàn huyện lân cận có điều

kiện kinh tế phát triển ngoài thành phố Huế giảm chi phí đi lại cho người dân.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng giao dịch, một giải

pháp nữa mà Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần thực

hiện đó là làm tốt công tác xây dựng và giao kế hoạch, xây dựng định mức, cơ chế

khốn mức chi quản lý cơng vụ cho các phòng giao dịch hợp lý để đánh giá đúng

kết quả hoạt động nói chung và tín dụng trung và dài hạn nói riêng của từng phòng

giao dịch, từ đó có cơ sở để khai thác thế mạnh, khắc phục hạn chế của các phòng

giao dịch.

Dịch vụ trên Internet cũng nên đầu tư phát triển thêm, các thông tin dịch vụ phải

thường xuyên cập nhật trên trang Web của chi nhánh. Chi nhánh nên thiết kế

cho mình cả các đường dây nóng của khách hàng gọi điện đến trong trường

hợp thật sự cần thiết.

Phát triển kênh phân phối, quản lý phân phối một cách hữu hiệu để tối đa hóa vai

trò của từng kênh phân phối trong hệ thống nhằm hướng tới phục vụ các nhu75

cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi là một trong những yếu tố dẫn tới thành

công của Chi nhánh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.2.2. Chính sách chăm sóc khách hàng đối với từng đối tượng khách hàng

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng trung và dài hạnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

×