1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >

- Dư nợ tín dụng trung và dài hạn tăng lên qua các năm trong giai đoạn 2016 - 2018. Sự gia tăng về quy mô tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế là hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (644.34 KB, 114 trang )


67

bộ quan hệ khách hàng nhiều khi xét duyệt khoản vay trung và dài hạn vẫn làm việc

dựa trên những dự đốn vì ít có cơ sở để so sánh một cách chính xác về thơng tin

khách hàng cung cấp và nhu cầu thực sự của họ.

- Qua đánh giá về sự hài lòng của khách hàng cho thấy khách hàng chưa thực

sự hài lòng với sự đồng cảm, sự đáp ứng và các yếu tố hữu hình của Chi nhánh, hạn

chế này đã tạo ra một hệ quả là tỷ trọng dư nợ tín dụng trung và dài hạn trong tổng

dư nợ của Chi nhánh đang có xu hướng giảm. Việc sụt giảm tỷ trọng trong khi dư

nợ trung dài hạn năm chứng tỏ hoạt động tín dụng trung và dài hạn đang tăng

trưởng chậm lại so với cho vay ngắn hạn.

- Khả năng giao tiếp của cán bộ quan hệ khách hàng chưa tốt đặc biệt là các

cán bộ lớn tuổi họ vẫn có quan niệm khách hàng tìm đến ngân hàng chứ ngân hàng

khơng phải tìm đến khách hàng, các cán bộ trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm

và kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Kiến thức của một số cán bộ trẻ về sản phẩm,

nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn, kiến thức xã hội còn thiếu và yếu nên một số

câu hỏi của khách hàng không trả lời được tạo ra cho khách hàng cảm giác khó

chịu, thiếu chun nghiệp, khơng tin tưởng khi giao dịch tín dụng với ngân hàng.

- Danh mục sản phẩm tín dụng còn chưa đa dạng chủ yếu là các sản phẩm

phục vụ cho khách hàng doanh nghiệp. Điều này sẽ cản trở ngân hàng tiếp cận với

nhóm khách hàng cá nhân- nhóm khách hàng với số lượng không nhỏ trên địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Một số khách hàng cho rằng c ác khoản chi phí vay như lãi suất, chi phí tín

dụng khác còn cao, điều này cũng góp phần tạo nên rào cản cho ngân hàng tiếp cận với

nhóm khách hàng khách hàng tiềm năng- nhóm khách hàng cá nhân.-Cơ sở vật chất, quy mơ các phòng ốc, còn hẹp, nên khơng thể phục vụ tốt,

đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của ngân hàng. Điều này tạo ra cảm giác không thoải

mái đối với khách hàng khi đến giao dịch tín dụng trung và dài hạn với ngân hàng,

đồng thời cũng làm giảm năng suất làm việc của các cán bộ tín dụng.

Những tồn tại của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau ở phần sau.

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế68

- Nguyên nhân khách quan:

Tình hình hội nhập Quốc tế: Trong những năm qua, nhất là giai đoạn từ năm

2011 đến nay, ngành Ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới đột phá, tiến sâu

hơn vào quá trình hội nhập quốc tế, nhất là khi một loạt các hiệp định thương mại tự

do (FTA) được ký kết. Bên cạnh việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại

Thế giới (WTO), việc gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và tham gia vào

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã mở ra

nhiều cơ hội nhưng khơng ít thách thức đối với hệ thống ngân hàng của Việt Nam

như: Chạy đua trong cuộc chiến cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài để tồn tại

và phát triển; Sức ép cạnh tranh đối với các NHTM nội địa sẽ tăng mạnh cùng với

việc nới lỏng các quy định về hoạt động của các ngân hàng nước ngồi… tác động

trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

- Hoạt động quản lý của Nhà nước vẫn tồn tại nhiều sơ hở. Hệ thống Văn bản

pháp luật vẫn chưa hoàn thiện, thay đổi liên tục khiến cho ngân hàng và doanh

nghiệp vất vả chạy theo luật. Thậm chí có những Văn bản pháp luật chồng chéo lẫn

nhau khiến cho ngân hàng gặp khó khăn trong việc xử lý, nhất là các vấn đề liên

quan đến tài sản thế chấp, cầm cố. Ngoài ra, việc quản lý các doanh nghiệp vẫn

chưa thật tốt. Đây đó vẫn tồn tại những doanh nghiệp “ma”, cố tình lừa đảo, sử

dụng các hợp đồng giả để vay vốn mà ngân hàng khó có thể kiểm sốt được.

- Về phía các doanh nghiệp vay vốn thì một số doanh nghiệp trình độ quản lý

yếu kém, cơng tác hạch toán kế toán chưa tốt. Nhiều doanh nghiệp sử dụng vốn vay

không hợp lý làm hiệu quả của dự án giảm sút. Có những doanh nghiệp thì sổ sách

kế tốn rất lộn xộn, trình độ kế tốn yếu kém khiến cho số liệu mà ngân hàng thu

thập nhiều khi là khơng chính xác. Cũng có những trường hợp doanh nghiệp có tình

làm giả báo cáo tài chính để xin vay với mục đích lừa đảo chiếm đoạt vốn ngân

hàng. Điều này khiến cho ngân hàng luôn luôn phải thận trọng hơn trong việc tín

dụng để giảm thiểu rủi ro.69

- Nguyên nhân chủ quan:

Danh mục sản phẩm tiền gửi còn tập trung nhiều ở các sản phẩm tiền gửi

thông thường, chưa được đa dạng hóa các hình thức tiền gửi, nhất là các nguồn tiền

gửi dài hạn. Trước sự cạnh tranh gay gắt về huy động tiền gửi giữa các NHTM trên

địa bàn, khách hàng thường có xu hướng gửi tiết kiệm ngắn hạn để so sánh lãi suất

và chính sách quà tặng; chăm sóc khách hàng giữa các NHTM nếu Ngân hàng nào

có chính sách tốt hơn thì khách hàng có xu hướng chuyển qua các Ngân hàng đó.

Vì vậy nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn huy động để tín

dụng của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Về công tác đánh giá phân loại khách hàng, phân tích hoạt động sản xuất kinh

doanh, năng lực tài chính của khách hàng còn chưa được thường xuyên và quan tâm

đúng mức để từ đó đưa ra những chính sách tín dụng phù hợp, kịp thời: Nguyên

nhân do Ngân hàng thường quan niệm rằng, những doanh nghiệp quen thuộc, nên

không cần giám sát chặt chẽ và giải quyết cho vay chỉ dựa vào những thông tin do

doanh nghiệp cung cấp, thay cho những số liệu đáng tin cậy. Tính khả thi của dự án

và hiệu quả của khoản vay chưa trở thành mục tiêu tơn chỉ trong hoạt động tín dụng.

Sau khi cho vay, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế không

kiểm tra sát khách hàng để biết khách hàng sử dụng vốn có đúng mục đích, có hiệu

quả hay không. Ngân hàng yên tâm với các tài sản bảo đảm cho khoản vay, trong

khi các tài sản này có thể còn bị đánh giá sai lệch về mặt giá trị.

Về việc thực hiện các quy chế, quy trình thẩm định tài chính dự án, việc tuân

thủ các hành lang pháp lý có lúc có nơi chưa nghiêm dẫn đến thiếu sót trong hồ sơ,

sơ suất trong xử lý nghiệp vụ: Nguyên nhân do Ngân hàng chưa có cơ chế thích

hợp trong việc thẩm định và xét duyệt tín dụng, cũng như xử lý rủi ro trong hoạt

động tín dụng. Hoạt động phân tích ngành, phân tích đánh giá thị trường để xây

dựng cơ cấu đầu tư tín dụng còn yếu, chưa chủ động xây dựng chiến lược cụ thể về

đầu tư tín dụng cho từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế.

- Cơng tác thẩm định còn một số tồn tại như trình độ năng lực, kinh nghiệm

của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu trong quá trình thẩm định, một số chưa có

khả năng thu thập và nắm bắt đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, từ đó dẫn đến hạn70

chế về chất lượng thẩm định tín dụng trung dài hạn. Hầu hết đội ngũ cán bộ tín

dụng của ngân hàng có trình độ chun mơn rất tốt, tuy nhiên phần lớn họ đều là

những người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Do đó họ chưa thực sự am hiểu về

doanh nghiệp, về lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động, nhất là những doanh nghiệp

lớn. Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, cơng việc thẩm

định chính do cán bộ quan hệ khách hàng đảm nhận đồng thời với việc thu thập

thông tin về khách hàng, phòng quản trị rủi ro là bộ phận thẩm định lại. Do đó, cán

bộ quan hệ khách hàng phải đảm nhận nhiều công việc trong quy trình nên trình độ

khơng được chun sâu như các chun gia thẩm định. Do đó một số hợp đồng tín

dụng chưa được hiệu quả và phát sinh nhiều nợ xấu.

Hệ thống thơng tin tín dụng còn nhiều hạn chế: Ngun nhân hệ thống thơng

tin phòng ngừa rủi ro tín dụng giữa NHNN với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi

nhánh Thừa Thiên Huế chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự hợp tác, trao đổi thơng tin

trong việc xét duyệt tín dụng và quản lý vốn vay của khách hàng vay Ngân hàng

TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế với các Ngân hàng khác chưa tốt,

thiếu các thông tin cần thiết, trung thực về tình trạng dư nợ, hiệu quả kinh doanh

của khách hàng nên không tránh được rủi ro. Mặc dù Ngân hàng TMCP Quốc Dân

– Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã có phòng chun trách thơng tin phòng ngừa rủi ro,

đặc biệt là rủi ro tín dụng nhưng cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa

thực sự là công cụ tốt để ngăn ngừa rủi ro, tiêu cực trong hoạt động Ngân hàng.

Hoạt động Marketing trong Ngân hàng chưa thực sự được chú ý. Mạng lưới

hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên

Huế còn ít. Đối tượng vay vốn của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa

Thiên Huế chưa đa dạng. Công việc Marketing này mới chỉ đơn thuần được thực

hiện dưới dạng những hoạt động bề nổi như tuyên truyền quảng cáo chứ chưa xuất

phát từ thực tiễn của việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, nắm bắt nhu cầu khách

hàng để tìm cách thoả mãn nhu cầu ấy. Lâu nay, hoạt động Marketing vẫn thường

được coi là nhiệm vụ của nhân viên giao dịch trong khi đây lại là nhiệm vụ của tất

cả nhân viên Ngân hàng . Điểm yếu này cần phải được khắc phục nhanh chóng nếu

như muốn.71CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN

CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

3.1. Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng trung và dài hạn tại

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

3.1.1. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi

nhánh Thừa Thiên Huế

Hoạt động theo chỉ đạo, định hướng phát triển của chi nhánh Huế được tổng

hợp theo kế hoạch sau:

Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, chi nhánh cần tiếp tục huy

động và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm huy động hấp dẫn, tăng tính cạnh tranh,

nhằm giữ vững thị trường theo như kế hoạch. Dự báo trong những năm tới, tốc độ

tăng trưởng nguồn vốn huy động sẽ tăng nhưng với tốc độ chậm hơn năm trước.

Trong năm tới, chi nhánh sẽ triển khai hàng loạt các sản phẩm đa dạng dành cho các

khách hàng doanh nghiệp, áp dụng chính sách khách hàng mới, sản phẩm tiền gửi

online. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng khơng ngừng hồn thiện các sản phẩm đã ban

hành trước đây để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, từ đó thu hút được nguồn

vốn cần thiết phục vụ cho q trình tín dụng.

Duy trì tiếp thị khách hàng là doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa

và nhỏ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đây chính là nguồn khách hàng hiện hữu

khá lớn trên địa bàn mà chi nhánh vẫn chưa khai thác được.

Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tín dụng trung và dài hạn đối với một số khách hàng

là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện của Ngân hàng, tạo mọi điều

kiện thuận lợi nhất để những khách hàng này có thể tiếp cận nguồn vốn vay một cách

nhanh chóng và thuận lợi.72

Tăng cường các hoạt động quảng cáo, marketing để mở rộng mạng lưới hoạt

động của Ngân hàng, nâng cao uy tín cũng như chất lượng phục vụ đối với khách hàng.

Duy trì việc đánh giá, phâm loại khách hàng theo định kỳ trên cơ sở các

thơng tin chọn lọc, từ đó xây dựng hạn mức tín dụng cho khách hàng, có chính sách

lại suất phù hợp kết hợp với chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ, theo hướng đáp

ứng tối đa nhu cầu khách hàng để có thể gia tăng số dịch vụ cung cấp cho từng

khách hàng, đồi thời tăng doanh số giao dịch.

Mở rộng cho vay ngoại tệ với những khách hàng có khả năng tại tạo ngoại tệ

hoặc tìm được nguồn cung cấp ngoại tệ từ cách doanh nghiệp khác, cho vay kết hợp

với áp dụng các biện pháp phòng chống rủi ro tỷ giá, xác định khả năng hỗ trợ

ngoại tệ của Ngân hàng đối với một số khách hàng có doanh số giao dịch lớn để

nâng mức tăng trưởng tín dụng một cách an tồn trên cơ sở chính sách cung ứng

tiền tệ phù hợp với tình hình cung cầu.

3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng

Căn cứ vào mục tiêu của tồn ngành cùng với những phân tích về mơi trường

kinh doanh, căn cứ thực trạng hoạt động của chi nhánh, chi nhánh xác định mục

tiêu, định hướng hoạt động trong giai đoạn tới như sau: ”Xây dựng chi nhánh ngân

hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế từng bước lớn mạnh, nâng cao

vị thế của Ngân hàng trên địa bàn trú đóng. Tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ

tín dụng trung và dài hạn, tăng thị phần huy động vốn trung và dài hạn trên địa bàn;

mở rộng các hoạt động dịch vụ, tăng trưởng cả về quy mơ và chất lượng, đa dạng

hố sản phẩm và tiện ích. Thực hành tiết kiệm, tăng cao hiệu quả kinh doanh. Thực

hiện kế hoạch kinh doanh phát triển toàn diện theo định hướng của Ngân hàng

TMCP Quốc Dân, với nguyên tắc “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả - Tăng trưởng

bền vững” và bám sát mục tiêu hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Các

mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu tín dụng trung và dài hạn đã được chi nhánh đưa ra,

trong đó có các chỉ tiêu lớn như sau:

Tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp và cá

nhân: phát triển tín dụng trung và dài hạn tập trung cho phát triển một số sản phẩm73

tín dụng trung và dài hạn như sau:

+ Tín dụng theo dự án: phục vụ vốn sản xuất kinh doanh theo dự án của các tổ

chức, doanh nghiệp, hộ gia định kinh doanh kinh tế hộ

+ Tín dụng đồng tài trợ: tham gia tài trợ vốn phục vụ vốn cho các tổ chức,

doanh nghiệp

+ Tín dụng theo hạn mức tín dụng

+ Tín dụng trả góp

Quy mơ và tăng trưởng nền khách hàng:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến 2020

đứng thứ 4 về thị phần tín dụng trung và dài hạn, sau BIDV, Agribank, Vietcombank

chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Tăng cường việc phát triển chính sách khách hàng để thu hút lượng khách

hàng đến với ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, đây là nền

tảng để mở rộng quy mô Chi nhánh, thành lập thêm các phòng giao dịch, tăng

cường sự phục vụ của ngân hàng TMCP Quốc Dân đến khách hàng.

Mục tiêu là tất cả khách hàng đều phải biết đến ngân hàng TMCP Quốc Dân –

Chi nhánh Thừa Thiên Huế và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chi nhánh.

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng trung và dài hạn tại Ngân

hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

3.2.1. Phát triển, nâng cao hiệu quả mạng lưới và kênh phân phối tại Ngân hàng

TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng nhu cầu của

khách hàng

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế vẫn bị

hạn chế lớn khi về kênh phân phối. Đặc biệt, khi xã hội ngày càng phát triển, chi phí

cho kênh phân phối này càng tăng như trả lương cho nhân viên, thuê địa điểm cho

chi nhánh ngày càng đắt đỏ, khó tìm. Hơn nữa, để duy trì hiệu quả kinh doanh Ngân

hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần tích cực tiếp thị với khách

hàng các sản phẩm tín dụng trung và dài hạn, kênh phân phối nhằm thỏa mãn nhu

cầu tín dụng trung và dài hạn của các đối tượng khách hàng trên địa bàn tỉnh Thừa74

Thiên Huế.

Với phương châm “đưa ngân hàng đến khách hàng” để tạo thuận tiện cho

khách hàng, mở ra nhiều kênh giao dịch để tăng lượng khách hàng, đưa hình ảnh,

thương hiệu của Ngân hàng TMCP Quốc Dân nói chung và Ngân hàng TMCP Quốc

Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng đến với cơng chúng. Phát triển và nâng

cao hiệu quả của mạng lưới và kênh phân phối, Chi nhánh cần thực hiện các giải

pháp sau:

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần rà soát, đánh

giá lại chất lượng các phòng giao dịch, điều chỉnh mật độ các phòng giao dịch cho

phù hợp, tránh việc tập trung nhiều phòng giao dịch cùng khai thác trên một địa

bàn. Kiên quyết giải thể những phòng giao dịch hoạt động kém hiệu quả, củng cố,

nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí lại khơng gian giao dịch, đảm bảo tất cả các phòng

giao dịch đều có khơng gian phục vụ khách hàng đạt chuẩn theo quy định của Ngân

hàng TMCP Quốc Dân.

Mở rộng mạng lưới, đặc biệt ưu tiên mở ở các địa bàn huyện lân cận có điều

kiện kinh tế phát triển ngồi thành phố Huế giảm chi phí đi lại cho người dân.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng giao dịch, một giải

pháp nữa mà Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần thực

hiện đó là làm tốt cơng tác xây dựng và giao kế hoạch, xây dựng định mức, cơ chế

khoán mức chi quản lý cơng vụ cho các phòng giao dịch hợp lý để đánh giá đúng

kết quả hoạt động nói chung và tín dụng trung và dài hạn nói riêng của từng phòng

giao dịch, từ đó có cơ sở để khai thác thế mạnh, khắc phục hạn chế của các phòng

giao dịch.

Dịch vụ trên Internet cũng nên đầu tư phát triển thêm, các thông tin dịch vụ phải

thường xuyên cập nhật trên trang Web của chi nhánh. Chi nhánh nên thiết kế

cho mình cả các đường dây nóng của khách hàng gọi điện đến trong trường

hợp thật sự cần thiết.

Phát triển kênh phân phối, quản lý phân phối một cách hữu hiệu để tối đa hóa vai

trò của từng kênh phân phối trong hệ thống nhằm hướng tới phục vụ các nhu75

cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi là một trong những yếu tố dẫn tới thành

công của Chi nhánh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

3.2.2. Chính sách chăm sóc khách hàng đối với từng đối tượng khách hàng

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng trung và dài hạnXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (114 trang)

×