1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG

TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG- Ngoài ra, tiền thưởng cũng là 1 phần bổ sung cho tiền lương.

Cùng với tiền lương, tiền thưởng góp phần thỏa mãn nhu cầu vật

chất cho người lao động và ở một chừng mực nào đó tiền thưởng

là một trong những biện pháp khuyến khích có hiệu quả nhất để

làm cho người lao động quan tâm đến việc tiết kiệm lao động, đảm

bảo chất lượng sản phẩm cao và khẩn trương hồn thành cơng

việc trong thời gian ngắn2. MUA TÀI SẢN VÀ NGUYÊN VẬT LIỆUDoanh nghiệp mua tài sản và

Mua phế liệunguyên vật liệu,sản phẩm từ hộ

MuaMua sản phẩmtàithủ cơngsảnMua ngun vật

liệugia đình2. MUA TÀI SẢN VÀ NGUYÊN VẬT LIỆUMua dất để xây dựng sảnMua phế liệu từ người dânxuất kinh doanhtrực tiếp thuMua sản phẩm thủMua sản phẩm nơngcơng:nón lá,thảm dệt,lâm ,ngư nghiệp từ hộxuất khẩu...gia đìnhMua hàng hóa nơng

sảnmua gỗ cây rừng sản xuất

bàn ghế,giấy...Mua thủy hải sản chế biến sản

xuất,xuất khẩu.Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu nông ,lâm,ngư nghiệp từ hộ gia

đình3. DÙNG QUỸ PHÚC LỢI-- Tài trợ xây dựng hoặc sửa chữa các cơng trình phúc lợi.

-- Chi cho các hoạt động thể thao, văn hố, phúc lợi cơng cộng của tập thể cơng nhân viên doanh nghiệp.

- Đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội.

- Trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp.

- Chi trợ cấp cho người lao động nghỉ hưu, mất sức lao động,có hồn cảnh khó khăn.

=> Bên cạnh việc nhằm giúp đỡ cộng đồng, giúp cho những người khó khan có thể đảm bảo cuộc sống,xã

hội ngày càng phát triển,mang tính tương than tương ái,… các cơng ty còn có thể quảng bá thương hiệu

của mình.MỐI QUAN HỆ HAI CHIỀU GIỮA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH CÁ

NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH-Cá nhân( khách hàng) là chủ thể chính quyết định sự duy trì và tồn tại của doanh nghiệp, do đó mỗi cá

nhân đều có tác động rất lớn đến doanh nghiệp. Dựa và các hình thức kinh doanh tác động lẫn nhau như

mua bán hàng hóa, trao đổi sản phẩm tạo ra một thị trường hàng hóa và tiền tệ. Nếu lượng cầu cao sẽ

đẩy giá sản phẩm của doanh nghiệp lên cao cũng như quy mô sản xuất của doanh nghiệp….tạo ra 1 thị

trường hàng hóa rộng lớn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỀN LƯƠNG - TIỀN THƯỞNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×