1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sử dụng 3 loại thước OrthoForm của 3M.

Sử dụng 3 loại thước OrthoForm của 3M.

Tải bản đầy đủ - 0trang

28cho thước nằm trên mặt phẳng cắn của răng, nếu hình dạng cung răng trùng

hoặc song song với hình dạng đường cong trên thước nào thì cung răng có

dạng hình của đường cong vẽ trên thước đó.Hình 2.14. Thước OrthoForm (3M)[46]

3Hình 2.15. Xác định hình dáng cung răng [44]

4 Bước 5: Xử lý kết quả

 Bước 6: Viết luận văn

2.4. Xử lý số liệu

- Làm sạch số liệu trước khi phân tích.

- Số liệu được nhập và phân tích bởi phần mềm STATA 12.0.

- Kiểm định các biến bằng các test kiểm định.29Mức độ có ý nghĩa thống kê được chọn khi p<0,05. Nếu p>0,05 tức là

khơng có ý nghĩa thống kê.

2.5. Sai số và biện pháp khống chế sai số

2.5.1. Sai số

+ Xác định khớp cắn sai.

+ Sai số do kỹ thuật đo lường.

+ Sai số do dụng cụ đo lường, người đo

2.5.2. Cách khống chế sai số

- Khống chế sai số người đo: Trước khi tiến hành đo đạc chính thức, tập

huấn kỹ cho người đo,

- Đo trong cùng một tiêu chuẩn, điều kiện.

- Kiểm tra số liệu hàng ngày, bổ sung những thơng tin còn thiếu.

2.6. Đạo đức nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu hiểu rõ mục tiêu, quy trình nghiên cứu

- Nghiên cứu có sự đồng ý tự nguyện của các đối tượng nghiên cứu

bằng văn bản.

- Các thông tin cá nhân của đối tượng sẽ được đảm bảo giữ bí mật.

- Nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích nâng cao cơng tác chăm sóc sức

khoẻ răng miệng. Ngồi ra khơng còn mục đích nào khác.30Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1.Phân bố tỉ lệ nam nữBiểu đồ 3.1. Phân bố tỉ lệ nam nữ

3.2. Đánh giá tương quan răng hàm lớn thứ nhất

Bảng 3.1. Phân bố loại khớp cắn răng 6

Loại KCLoại I

nGiới

Nam

Nữ

TổngTỷ lệ

%Loại II

nTỷ lệ

%Loại III

nTỷ lệ

%Tổng

nTỷ lệ

%313.3. Xác định một số kích thước cung răng

3.3.1. Chiều rộng cung răng

Bảng 3.2. Kích thước rộng cung răng theo giới

Nam

Rộng trước trênnXNữ

SDnSo sánh

SDXpRộng sau trên1

Rộng sau trên 2

Rộng trước dưới

Rộng sau dưới 1

Rộng sau dưới 2

3.3.2. Chiều dài cung răng

Bảng 3.3. Chiều dài cung răng theo giới

Kích thướcNữ

nXNam

SDnXChung

SDnXSDDài trước trên

Dài sau trên 1

Dài sau trên 2

Dài trước dưới

Dài sau dưới 1

Dài sau dưới 2

3.3.3. Chu vi cung răng

Bảng 3.4. Chu vi cung răng

Chu vi cung răng

Chu vi trên

Chu vi dướiNam

nXNữ

SDnXSDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sử dụng 3 loại thước OrthoForm của 3M.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×