1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng creatinin máu. MLCT < 40 không chỉ định

Tăng creatinin máu. MLCT < 40 không chỉ định

Tải bản đầy đủ - 0trang

29

KẾT LUẬN

Hội chứng thận hư tiên phát kháng steroid có xu hướng tăng, tuy nhiên có sự

khác nhau ở từng quần thể và từng khu vực.

Khơng có sự khác biệt lâm sàng rõ ràng giữa HCTHTP nhạy cảm và HCTHTP

kháng steroid, tuy nhiên thể kháng thuốc steroid có thể mơ bệnh học chủ yếu là xơ

hóa cục bộ từng phần cầu thận, thể nhạy cảm chủ yếu là tổn thương tối thiểu.

Ngày càng có nhiều phát hiện khẳng định mối liên quan giữa di truyền phân tử

với tiến tiển cũng như tính đáp ứng với thuốc điều trị HCTHTP kháng steroid

Điều trị cho bệnh nhân mắc HCTHTP kháng steroid hiện nay vẫn đang áp

dụng rộng rãi là phác đồ kết hợp thuốc ức chế miễn dịch nhóm ức chế calcineurin là

cyclosporine A và steroid.

Thuốc ức chế men chuyển có tác dụng giảm protein niệu và bảo vệ thận đã

được chấp nhận rộng rãi.TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Tonny H.M. Banh, et al. (2016). Enthnic Diffifences in Incidence and

Outcomes of Chilhood Nephrotic Syndrome. American Society of

Nephrology,11: 1760-67.2.Lê Nam Trà, Nguyễn Ngọc Sáng. (2013). Hội chứng thận hư kháng thuốc

steroid. Sách giáo khoa Nhi khoa. Nhà xuất bản Y học: 1150-1160.3.Patrick Niaudet et al. (2014). Steroid-resistant idiopathic nephrotic syndrome

in children.www.uptodate.com, 01-15.4.Lê Nam Trà và cộng sự (1986). Hội chứng thận hư tiên phát. Tạp chí Y học

thực hành, 3), 15 - 20 .5.Nguyễn Ngọc Sáng, Trần Đình Long và cộng sự (1998), Đặc điểm lâm sàng

và sinh học qua 52 trường hợp HCTH tiên phát thể kháng corticoid ở trẻ em,

Nhi khoa, 17 - 216.Lê Văn Khoa, Vũ Huy Trụ (2010), "Đặc điểm hội chứng thận hư kháng

corticoid có sang thương tối thiểu tại bệnh viện Nhi Đồng I", Y học thành

phố Hồ Chí Minh, 14, 75-81.7.Lê Thị Ngọc Dung, Ngô thị Kim Nhung, Trần Phẩm Diệu (2006) “Biến

chứng của HCTH tại bệnh viện Nhi Đồng II”, Tạp chí Y học thành phố Hồ

Chí Minh,10: 31-368.Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thu Hương và cộng

sự. (2015). Một số yếu tố dịch tễ lâm sàng Hội chứng thận hư tại Khoa Thận

và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015. Tạp chí Y học Thực

hành, 624: 45-53.9.International

NephroticStudy of Kidney Disease in Children (ISKDC). (1979).

syndrome in children: Prediction of histopathology fromclinical and laboratorycharacteristicsat time of diagnosis. KidneyInternational, 13: 159-165.

10.Robecca M. Lombel, Elisabeth M. Hodson, Debbie S. Gipson. (2012).

Treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome in children: new

guidelaines from KDIGO. Pediatr Nephrol, 2304 (8): 1-6.11.Shah SS, Hafeez F. (2016). Comparision of efficacy of Tacrolimus Versus

Cyclosporine in Chilhood Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome. J Coll

Physicians Surg Pak, 26 (7): 589-593.12.Yang EM, Lee ST, Choi HJ, et al. (2016). Tacrolimus for children with

refractory nephrotic syndrome: a one-year prospective, multicenter, and

open-label study of Tacrobell®, a generic formula. World J Pediatr, 12(1):

60-65.13.Wygledowska G, Grygalewicz J, Matuszewska E (2001). Natural coagulation

inhibitors;antithrombinIII,proteinC,proteinSin children withhypercoagulation due to nephrotic syndrome. Med Wieku Rozwoj, 5(4):377388.

14.CitakA, EmreS, SâirinA.(2000).Hemostaticproblemsand thromboembolic complications in nephrotic children. Pediatr Nephrol,

14(2): 138-42.

15.Phạm Văn Đếm, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thu Hương và cộng

sự. (2015). Điều trị trẻ mắc hội chứng thận hư kháng thuốc steroid tại khoa

Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015. Tạp chí Y học Thực hành,

624: 39-42.16.Alberto Zagury et al (2013). Steroid-resistant idiopathic nephrotic syndrome

in children: long-term follow-up and risk factors for end-stage renal disease

J. Bras. Nefrol, 35 (3), 191-199.17.Roy RR et al (2014). Steroid resistant nephrotic syndrome in children:

Clinical presentation, renal histology, complications, treatment and outcome

a Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka, Bangladesh. IOSR

Journal Of Pharmacy, 4 (11), 01-07.18.Rahime Renda,et al. (2016). Children with Steroid-resistant NephroticSyndrom Single- Center Study. Int J Pediatr, 4 (1): 1233-1242.

19.Trần Hữu Minh Quân, Huỳnh Thoại Loan, Nguyễn Ðức Quang và cộng sự

(2014). Đặc điểm hội chứng thận hư kháng steroid tại bệnh viện Nhi Đồng I.

Hội nghị Nhi Khoa năm 2014 tại bệnh viện Nhi đồng I", 2-6.20.Patrick Niaudet, et al. (2015). Complications of nephrotic syndrome in

children. uptodate.com: 1-5.21.Alwadhi RK, Mathew JL, Rath B. (2008). Clinical profile of children with

nephrotic syndrome not on glucorticoid therapy, but presenting with

infection. J Paediatr Child Health,20:28.22.Moorani KN, Khan KM, Ramzan A. (2003). Infections in children with

nephrotic syndrome. J Coll Physicians Surg Pak, 13(6):337-339.23.Gorensek MJ1, Lebel MH, Nelson JD. (1988). Peritonitis in children with

nephrotic syndrome. Pediatrics, 81(6): 849-85624.LilovaMI, VelkovskiIG, TopalovThromboembolic complications in children with nephrotic

Bulgaria (1974-1996). Pediatr Nephrol, 15(1-2): 74-78.IB.(2000).

syndrome in25.Suri D, Ahluwalia J, Saxena AK. (2014). Thromboembolic complications in

childhood nephrotic syndrome: a clinical profile. Clin Exp Nephrol, 18(5):

803-813.26.Wang SJ, Tsau YK, Lu FL, Chen CH.(2000). Hypovolemia and hypovolemic

shock in children with nephrotic syndrome. Cta Paediatr Taiwan, 41(4):179-83.27.Tsau YK, Chen CH, Tsai WS, Sheu JN. (1991). Complications of nephrotic

syndrome in children. J Formos Med Assoc, 90(6):555-559.28.Hacıhamdioğlu DÖ, Kalman S, Gök F. (2015). Long-term results of children

diagnosed with idiopathic nephrotic syndrome; single center experience.

Turk Pediatri Ars, 50(1): 37-44.29.Rebecca Hjorten, et al. (2016). Long-term Outcomes of Chilhoood Onset

Nephrotic Syndrome. Frontiers in Pediatrics, 4(53):1-6.30.Rheault MN, Wei CC, Hains DS, et al. (2014). Increasing frequency of acute

kidney injury amongst children hospitalized with nephrotic syndrome.

Pediatr Nephrol, 29(1): 139-1347.31.Rheault MN, Zhang L, Selewski DT, et al. (2015). AKI in Children

Hospitalized with Nephrotic Syndrome. Clin J Am Soc Nephrol, 10(12):

2110-2118.32.Afshan Yaseen, Vina Tresa, Ali Asghar Lanewala, et al. (2017).

Acute kidney injury inidiopathic nephrotic syndrome ofchildhood is a major risk factor for the development of chronic

kidney disease. Renal Failure, 39(1): 323-327.

33.Francesca Becherucci1, Rosa Maria Roperto1, Marco Materassi1 and Paola

Romagnan (2016). Chronic kidney disease in children. Clinical Kidney

Journal, 9 (4): 583–591.34.Nguyen Thi Quynh Huong, Tran Dinh Long, Franỗois Bouissou. Chronic

kidney disease in children: The National Paediatric Hospital experience in

Hanoi, Vietnam. Nephrology, (2009), 14: 722-727.35.Al-Bashrawi, et al. (2016). Cyclosporin. Pharmacology, 23 (2):1-20.36.Hodson EM, et al. (2016). Interventions for idiopathic steroid-resistant

nephrotic syndrome in children. Cochrane Database Syst Rev, 11: 1-10.37.Li ZH, Lin Z, Duan CR, Wu TH, et al. (2016). Comparison of therapeutic

effects of prednisone combined with mycophenolate mofetil versus

cyclosporin A in children with steroid-resistant nephrotic syndrome. Article

in Chinese, 18(2):130-135.38.Kaddah A, Sabry S, Emil E, et al. (2012). Epidemiology of primary nephrotic

syndrome in Egyptian children. J Nephrol, 25(5):732-737.39.Shah SS, Hafeez F. (2016). Comparision of efficacy of Tacrolimus Versus

Cyclosporine in Chilhood Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome. J Coll

Physicians Surg Pak, 26 (7): 589-593.40.Yang EM, Lee ST, Choi HJ, et al. (2016). Tacrolimus for children with

refractory nephrotic syndrome: a one-year prospective, multicenter, and

open-label study of Tacrobell®, a generic formula. World J Pediatr,12(1):6065.41.Xu D, Gao X, Bian R, Mei C, et al. (2016). Tacrolimus improves proteinuria

remission in adults with cyclosporine A-resistant or -dependent minimal

change disease. Nephrology (Carlton) 30: 110- 115.42.Biswanath Basu, Mahapatra , Nirmal Mondal. (2017). Mycophenolate

Mofetil Following RituximabinChildrenNephrotic Syndrome. Pediatrics, 136 (1): 132-139With Steroid-Resistant43.FujinagaS, SakurayaK, Yamada A,et al.(2016).Positiveroleof rituximab in switching from cyclosporine to mycophenolate mofetil

for children with high-dose steroid-dependent nephrotic syndrome. Pediatr

Nephrol, 30(4): 687-691.

44.Maratea D, Bettio M, Corti MG et al. (2016). The efficacy and safety

of rituximab intreatingchildhood nephroticsyndrome:ItalianperspectiveItal J Pediatr. 2016 Jul 12;42(1):63. doi: 10.1186/s13052-0160271-6.

45.Fujinaga S, Ozawa K, Sakuraya K, et al. (2016). Late-onset adverse events

after a single dose of rituximab in children with complicated steroiddependent nephrotic syndrome. Clin Nephrol, 85(6): 340-345.46.Colquitt JL, Kirby J , Green C, et al. (2017). The clinical effectiveness and

cost-effectiveness of treatments for children with idiopathic steroid-resistant

nephrotic syndrome: a systematic review. Health Technology Assessment, 11:

1-114.47.Mechell N, et al. (2016). The Genetics of Nephrotic Syndrome. J Pediatr

Genet, 5:15-24.48.Agnieszka Bierzynska, Moin Saleem. (2017). Recent advance in

understanding and treating nephrotic syndrome. F1000Research, 6:1-7.49.Satin S, Bullich G, Tazon-Vega B et al (2011), "Clinical utility of genetic

testing in children and adult with steroid-resistant nephrotic syndrome", Clin

J Am Soc Nephrol, 6, 1139-1148.50.Hugh J Mc Carthy et al (2013). Simultaneous sequencing of 24 genes

associated with steroid-resistant nephrotic syndrome . Clin J Am Soc

Nephrol, 8, 637-648.51.Agnes T, et al. (2015). Spectrum of steroid-resistant and congenital nephritic

syndrome in children: The PodoNet Registry Cohort.Clin J Am SocNephrol10, 592-600.

52.Demetrius Ellis. (2016). Pathophysiology, Evaluation, and management of

edema in childhood Nephrotic Syndrome. Frontiers in Pediatric, 3:1-10.53.Yamaguchi Y, Saito T, Obara K, et al. (1990). The effect of captopril on

proteinuria in glomerular diseases. Nihon Jinzo Gakkai Shi, 32(9): 10091016.54.Praga M, Hernández E, Montoyo C, et al. (1992). Long-term beneficial

effectsofangiotensin-convertingenzymeinhibitioninpatientswith nephrotic proteinuria. Am J Kidney Dis, 20(3): 240-248.

55.Hodson EM, Willis NS, Craig JC . (2010). Interventions for idiopathic

steroid-resistant nephrotic syndrome in children (Review). Cochrane

Database of Systematic Review: 81-92.56.Sanjeev Gulati, Raj K. Sharma, Kiran Gulati, et al. (2005). Longitudinal

follow-up of bone mineral density in children with nephrotic syndrome and

the role of calcium and vitamin D supplements . Nephrol Dial Transplant

(2005) 20 (8): 1598-1603.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI=======PHẠM VĂN ĐẾMĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ

ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT

KHÁNG THUỐC STEROIDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng creatinin máu. MLCT < 40 không chỉ định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×