1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hodson EM, Willis NS, Craig JC . (2010). Interventions for idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome in children (Review). Cochrane Database of Systematic Review: 81-92.

Hodson EM, Willis NS, Craig JC . (2010). Interventions for idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome in children (Review). Cochrane Database of Systematic Review: 81-92.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI=======PHẠM VĂN ĐẾMĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ

ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT

KHÁNG THUỐC STEROIDCHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨHÀ NỘI – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIPHẠM VĂN ĐẾMĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ

ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT

KHÁNG THUỐC STEROIDNgười hướng dẫn khoa học:

PGS.TS NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNGCho đề tài: “Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng và thay đổi di truyền trên gen NPHS2, NHPS1ở trẻ

mắc hội chứng thận hư tiên phát kháng thuốc steroid”Chuyên ngành : Nhi khoa

Mã số: 62720135CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨHÀ NỘI – 2017DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CS:Cộng sựCs:Cyclosporin.FSGS:Focal &segmental glomerulosclerosis.

Xơ hóa cầu thận cục bộ từng phần.HCTH:Hội chứng thận hư.HCTHTP:Hội chứng thận hư tiên phátKDIGO:Kidney Disease Improving Global Outcomes

Cải thiện kết quả điều trị bệnh thận toàn cầu.MCD:Minimal Change Deasease: Tổn thương tối thiểu.MMF:MycofenolatmofetilMỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1

TỔNG QUAN...................................................................................................3

1.Tổng quan về HCTH và HCTH kháng th́c steroid..........................3

1.1. Lịch sử nghiên cứu trong và ngồi nước về HCTHTP.......................3

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu hội chứng thận hư trên thế giới [2]..............3

1.1.2. Một số nghiên cứu trong nước về HCTH trẻ em tại Việt Nam.. .4

1.1.3. Các nghiên cứu về HCTH kháng thuốc steroid...........................4

1.3. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của HCTHP kháng steroid. .8

1.3.1. Triệu chứng lâm sàng..................................................................8

1.3.3. Mô bệnh học..............................................................................11

1.4. Biến chứng và tiến triển của HCTHTP kháng thuốc steroid..........12

1.4.1. Nhiễm khuẩn.............................................................................12

1.4.2. Biến chứng tắc mạch.................................................................13

1.4.3. Một số biến chứng khác............................................................14

1.4.4. Biến chứng ở thận.....................................................................15

1.5. Điều trị HCTH thể kháng steroid:....................................................17

1.5.1. Cyclosporin...............................................................................171.5.2. Nhóm ức chế chuyển hóa..........................................................21

1.5.3. Điều trị triệu chứng...................................................................25

KẾT LUẬN.....................................................................................................28

TÀI LIỆU THAM KHẢODANH MỤC HÌNH

Bảng 1: Bảng thống kê tỷ lệ kháng thuốc steroid trong 10 năm qua các nghiên

cứu trên từng quần thể khác nhau ....................................................6

Bảng 2: Những thuốc làm tăng độc tính cho thận khi dung cùng Cyclosporin..20

Bảng 3: Những thuốc làm tăng nồng độ thuốc Cyclosporin khi dùng cùng.. .21

Bảng 4: Thuốc làm giảm nồng độ thuốc Cyclosporin khi dung cùng.............21

Bảng 5: Kết quả protein niệu sau khi điều trị..................................................26

Bảng 6: Bảng chỉ dẫn liều dùng thuốc ức chế men chuyển ............................27DANH MỤC HÌNHHình1: Cấu trúc phẳng và cấu trúc 3D của phân tử cyclosporine ..................18

Hình 2: Hình ảnh minh họa cơ chế tác dụng của cyclosporine trên tế bào

lympho T..........................................................................................19

Hình 3: Cấu trúc phân tử mycophenolate mofetil ..........................................22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hodson EM, Willis NS, Craig JC . (2010). Interventions for idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome in children (Review). Cochrane Database of Systematic Review: 81-92.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×