1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4Hình thái của các mảnh xương sau khử protein bằng ba phương pháp

4Hình thái của các mảnh xương sau khử protein bằng ba phương pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

34

Trong các hốc xương khơng còn thấy hình ảnh tế bào xương. Các tế bào mỡ

và tế bào máu có mặt trong hốc tủy của xương chưa khử protein nhưng khơng

còn xuất hiện trong hốc tủy của xương khử protein bằng pepsin và xương khử

protein bằng H2O2.

Mẫu xương khử protein bằng NaOCl bị tan rã thành dạng bột trong quá

trình khử calci để làm tiêu bản.Hình 3.2. Hình thái vi thể của mảnh xương không khử protein (H.E x 400)

1. Bè xương 2. Hốc tủy 3. Tế bào mỡ 4. Tế bào máuHình 3.3. Hình thái vi thể của mảnh xương chưa khử protein (H.E x 1600 )

1. Bè xương 2. Hốc tủy 3. Tế bào mỡ 4. Tế bào máu 5. Ổ xương35Hình 3.4. Hình thái vi thể của mảnh xương khử protein bằng pepsin

(H.E x 400)

1. Bè xương 3. Hốc tủyHình 3.4. Hình thái vi thể của mảnh xương khử protein bằng pepsin

(H.E x 1600)

1. Bè xương 2. Hốc tủy 3. Ổ xương36Hình 3.4. Hình thái vi thể của mảnh xương khử protein bằng H2O2

(H.E x 400)

2. Bè xương 2. Hốc tủy 3. Ổ xươngHình 3.4. Hình thái vi thể của mảnh xương khử protein bằng pepsin

(H.E x 1600)

3. Vách xương 2. Hốc tủy 3. Ổ xương37

3.2. Đánh giá khả năng dung nạp của ba loại xương bò khử protein trên

thỏ

3.2.1. Đánh giá đại thể vị trí ngồi da thỏ nơi ghép xương bò sau 4

tuầnHình 3.3. Đại thể vị trí ngồi da thỏ nơi ghép xương bò sau 4 tuần

Sau 4 tuần, tại vị trí ghép của cả 3 loại vật liệu, vết mổ đã liền da,

không có hiện tượng sưng nề, tấy đỏ, khơng chảy dịch, máu, mủ, khơng

có hiện tượng đùn đẩy vật liệu ghép ra ngồi.38

3.2.2. Đánh giá đại thể vị trí mơ dưới da thỏ nơi ghép xương bò sau 4

tuầnHình 3.4. Đại thể vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò sau 4 tuần

Tại vị trí ghép cả 3 loại xương khử protein, mơ dưới da khơng có hiện

tượng phù nề, hoại tử, khơng có dấu hiệu thải loại mảnh ghép, mảnh ghép

bám chắc vào nơi cấy ghép và được che phủ bởi lớp mơ liên kết mỏng khó

bóc tách.39

3.2.3. Đánh giá vi thể vị trí mơ dưới da thỏ được ghép xương bò sau 4

tuần

Hình ảnh vi thể mơ dưới da thỏ tại vị trí ghép mảnh xương bò khử protein

bằng pepsin cho thấy, tại nơi tiếp xúc với mảnh xương có một lớp mơ liên kết

xơ mỏng. Khơng thấy hình ảnh mạch máu tân tạo và gần như khơng thấy sự

xuất hiện của các tế bào viêm như đại thực bào, bạch cầu đa nhân, lympho

bào, tương bào. Các tế bào ở mô liên kết xơ chủ yếu là tế bào sợi với nhân

dẹt, hình sợi.

3.2.3.1.Vị trí mơ dưới da thỏ được ghép xương khử protein bằng pepsinHình 3.5. Vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng pepsin

sau 4 tuần (H.E x 5)40Hình 3.6. Vi thể vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng pepsin

sau 4 tuần (H.E x400)

1. Lớp mô xơ bao quanh vật liệu 2. Các bó sợi collagen trong chân bì

3. Mạch máuHình 3.7. Vi thể vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng pepsin

sau 4 tuần (H.E x 1600)

1. Lớp mô xơ bao quanh vật liệu 2. Nhân tế bào sợi 3. Lympho bào41

3.2.3.2.Vị trí mơ dưới da thỏ được ghép xương khử protein bằng H2O2

Tại vị trí mơ dưới da được ghép mảnh xương bò khử protein bằng H 2O2

sau 4 tuần ta thấy, ở nơi tiếp xúc với mảnh xương cũng xuất hiện một lớp mô

liên kết xơ dày. Tại đây có thể thấy một số mạch máu, trong đó có những tân

mạch với tế bào nội mô cao. Rải rác có sự xuất hiện của một số tế bào viêm.

Trong vùng mơ xơ có nhiều ngun bào sợi với nhân hình trứng, to và sáng

màu.Hình 3.8. Vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng H2O2

sau 4 tuần (H.E x5)42

Hình 3.9. Vi thể vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng H 2O2

sau 4 tuần (H.E x 400)

1. Lớp mô xơ bao quanh vật liệu 2. Các bó sợi collagen trong chân bì

3. Mạch máu 4. Tân mạchHình 3.10. Vi thể vùng mơ liên kết xơ

nơi ghép xương bò khử protein bằng H2O2 sau 4 tuần (H.E x 1600)

1. Nhân tế bào sợi 2. Nhân nguyên bào sợi 3. Tế bào viêm43

Hình 3.10. Vi thể mô liên kết dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng

H2O2 sau 4 tuần (H.E x 1600)

1. Mạch máu 2. Tân mạch 3. Tế bào nội mơ 4. Tế bào viêm

3.2.3.3. Vị trí mơ dưới da thỏ được ghép xương khử protein bằng NaOCl

Tại vị trí mơ dưới da thỏ được ghép mảnh xương bò khử protein bằng NaOCl

sau 4 tuần, hình ảnh vi thể cho thấy ở nơi tiếp xúc với mảnh xương xũng xuất

hiện một lớp mơ xơ dày. Có thể thấy một số mạch máu với tế bào nội mô dẹt.

Các tế bào viêm rất thưa thớt. Trong vùng mơ xơ có thể thấy cả hình ảnh của

tế bào sợi và nguyên bào sợi.44Hình 3.11. Vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng NaOCl

sau 4 tuần (H.E x 5)Hình 3.12. Vi thể vị trí dưới da thỏ nơi ghép xương bò khử protein bằng

NaClO sau 4 tuần (H.E x 400)

1. Lớp mô xơ bao quanh vật liệu 2. Các bó sợi collagen trong chân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4Hình thái của các mảnh xương sau khử protein bằng ba phương pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×