1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10 Đạo đức trong nghiên cứu:

10 Đạo đức trong nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

40thiệp cho KH/BN trong tương lai, ngồi ra, khơng phục vụ cho bất kỳ mục

đích nào khác.41CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Một số đặc điểm của các bệnh nhân tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ

mi dưới .

Bảng 3.1. Cơ cấu về các chỉ số nền trong mẫu nghiên cứu

Giới tínhĐối tượng

Nam

NữNhóm tuổi

Lý do phẫu thuật

Thời gian hậu

phẫu35 – 50 tuổi

> 50 tuổi

Thừa da mi dưới

Thừa mỡ mi dưới

Thừa da và mỡ mi dưới

< 3 tháng

3 – 6 tháng

6 – 12 tháng

>1 nămTổng cộngTần số (n)

2

26

10Tỷ lệ (%)

7.1

92.8

35.718

6

6

16

4

8

6

10

2864.3

21.4

21.4

57.1

14.3

28.6

21.4

35.7

100.0Nhận xét: Tỷ lệ nữ giới có nhu cầu phẫu thuật thẫm mỹ mi dưới (92.9%) vượt

trội hơn hẳn nam giới (7.1%)

- Nhóm tuổi có nhu cầu PTTM mi dưới chủ yếu ở độ tuổi trên 50

(64.3%)

- Lý do khiến bệnh nhân muốn tìm đến PTTM mi dưới chủ yếu là do

biến dạng cả thừa da và thừa mỡ mi dưới chiếm 57.1%

- Số bệnh nhân có thời gian theo dõi trên 6 tháng chiếm đa số 57.1%42Giới tínhNam

NữBiểu đồ 3.1: Tỷ lệ giới tính

Nhóm tuổi35-50 tuổi

>50 tuổiBiểu đồ 3.2: Tỷ lệ nhóm tuổi43Lý do vào việnThừa da mi dưới

Thừa mỡ mi dưới

Thừa da và mở mi dướiBiểu đồ 3.3: Tỷ lệ lý do vào việnBảng 3.2 Tỷ lệ các hình thái lâm sàng thay đổi giải phẫu mi dưới theo

nhóm tuổi

Hình thái LS

Thừa da mi dưới

Thừa mỡ mi dưới

Thừa da và mỡ mi dưới

Tổng cộng36 – 50 tuổi

n

%

1 10.0

3 30.0

6 60.0

10 100.

0> 50 tuổi

n

%

5 27.8

3 16.7

10 55.5

18 100.0Chung

n

%

6 21.4

6 21.4

16 57.2

28 100.p0.4710Nhận xét: Khơng có sự khác biệt về chỉ định mổ mi dưới theo tuổi. Hầu hết là

vừa thừa mỡ, vừa thừa da mi dưới.44120

100

80Thừa da và mỡ mi dưới.

Thừa mỡ mi dưới

Thừa da mi dưới60

40

20

035 - 50 tuổi> 50 tuổiBiểu đồ 3.4: Tỷ lệ nhóm lý do vào viện theo nhóm tuổi.

Bảng 3.3: Một số đặc điểm lâm sàng kèm theo của các biến dạng hình

thái mi dưới trước mổ

Đặc điểm lâm sàng

Thừa da mi trên

Biến đổi kèm

theo của mi trên

Không

Màu sắc da mi

Thâm quầng

dưới

Không

Sẹo cũ mi dướiLoại rãnh lệPhương pháp

phẫu thuật

Tổng cộngCó sẹo cũ

Khơng

Tp 1

Tp 2

Tp 3

Tp 4

Tp 5

Cắt da kèm lấy mỡ

Cắt da kèm giàn mỡTần số (n)

17

11

7

21

2

26

0

8

16

2

2

16Tỷ lệ (%)

60.7

39.3

25.0

75.0

7.1

92.9

0.0

28.6

57.1

7.1

7.1

57.112

2842.9

100.045Nhận xét: Trong số các trường hợp có biến đổi hình thái mi dưới trước mổ,

trên 60% là có kèm các biến đổi mi trên

- Màu sắc da mi dưới bị thâm quầng chỉ chiếm ¼ số đối tượng được

nghiên cứu.

- Hầu hết các đối tượng được nghiên cứu không có sẹo vùng mi dưới.

- Trong số các loại rãnh lệ thì tuýp 3 là phổ biến nhất, chiếm trên 50%.

- Hai phương pháp thẩm mỹ mi dưới được sử dụng trong nghiên cứu có

tỷ lệ tương đương nhau.

Loại rãnh lệTuýp 1

Tuýp 2

Tuýp 3

Tuýp 4

Tuýp 5Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ các loại rãnh lệ46Hình 3.1: Rãnh lệ tuýp 2. Bệnh nhân số 1 (phụ lục 2).Hình 3.2: Rãnh lệ tuýp 3. Bệnh nhân số 2 (phụ lục 2).47Hình 3.3: Rãnh lễ tuýp 4. Bệnh nhân số 3 (phụ lục 2).Hình 3.4: Rãnh lệ tuýp 5. Bệnh nhân số 4 (phụ lục 2).48Phương pháp phẫu thu ậtPhẫu thuật cắt da kèm lấy mỡ

Phẫu thuật cắt da kèm giàn mỡBiểu đồ 3.7: Tỷ lệ các phương pháp phẫu thuật.

Bảng 3.4: Tỷ lệ các loại rãnh theo nhóm tuổi.

Loại rãnh lệ

Tuýp 2

Tuýp 3

Tuýp 4

Tuýp 5

p36 – 50 tuổi

n

%

30.0

3

5

50.0

2

20.0

0

0.0

0.182> 50 tuổi

n

%

5

27.8

11

61.1

0

0.0

2

11.1Nhận xét: Tuýp 3 phổ biến nhất, sau đó đến tuýp 2 và tương tự ở cả 2 nhóm tuổi.49100%

90%

80%

70%

60%Tuýp 5

Tuýp 4

Tuýp 3

Tuýp 250%

40%

30%

20%

10%

0%35 - 50 tuổiTrên 50 tuổiBiểu đồ 3.8: Tỷ lệ các loại rãnh lệ theo nhóm tuổi.

3.2 Kết quả sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mi dưới

Sau phẫu thuật hơn 1 tháng, chúng tôi hẹn gặp lại bệnh nhân, phỏng

vấn sự hài lòng của bệnh nhân theo bộ câu hỏi, kết hợp chụp hình để so sánh

trước – sau mổ, kết quả như sau:

Bảng 3.5: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới (theo đánh giá của bệnh

nhân).

Đạt

Khơng đạt

p

n

%

n

%

Thừa da mi dưới

3

50

3

50

Thừa mỡ mi dưới

4 66.7

2

33.3

0.751

Thừa da và mỡ mi dưới

9 56.3

7

43.7

Tổng cộng

16 57.1

12

42.9

Nhận xét: Tỷ lệ đạt chung là 57.1%. Trong đó, phẫu thuật thừa mỡ mi dưới

Hình thái LSđơn thuần đạt tỷ lệ cao nhất, thừa da mi dưới đơn thuần đạt tỷ lệ thấp nhất.

Tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.50100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Khơng đạt

ĐạtTa

hừdướ

id

amiTh

m

a

ư

id

mớiTa

hừd

m

à

avư

id

mớiBiểu đồ 3.9: Kết quả phẫu thuật tạo hình mi dưới (theo đánh giá của bệnh

nhân).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10 Đạo đức trong nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×