1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ tháng 08/2012 đến 12/2016 (52 tháng)có 46 trường hợp ung thư tế bào gan thuộc đối tượng nghiên cứu, trong đó có 31 BN được nút ĐMG, 12 BN được nút ĐMG phối hợp với nút TMC, 3BN được nút ĐMG phối hợp với đốt sóng cao tần trước mổ. Trong nghiên cứu có 12

Từ tháng 08/2012 đến 12/2016 (52 tháng)có 46 trường hợp ung thư tế bào gan thuộc đối tượng nghiên cứu, trong đó có 31 BN được nút ĐMG, 12 BN được nút ĐMG phối hợp với nút TMC, 3BN được nút ĐMG phối hợp với đốt sóng cao tần trước mổ. Trong nghiên cứu có 12

Tải bản đầy đủ - 0trang

45Biểu đồ 3.2: Tỉ lệ giới tính trong nhóm nghiên cứu

Nhận xét: trong nghiên cứu gặp chủ yếu là nam giới chiếm 80,4%, nữ

giới gặp 9 trường hợp chiếm 19,6%.

3.1.1.2. Tiền sử, yếu tố nguy cơ

Bảng 3.2: Tiền sử viêm gan B, C và tỉ lệ tái phát sau mổ

Tái phát sau mổ

Tiền sử viêm ganTiền sử viêm gan BTiền sử viêm gan C

Nghiện rượuTổng

n

%

n

%

n

%Khơng7

58,3

0

0,0

5

41,713

38,2

1

2,9

7

20,620

43,5

1

2,2

12

26,1pp>0,05

p>0,05

p>0,05Nhận xét: Trong bảng này chúng tơi thấy có 20 BN có tiền sử viêm

gan B (43,5%), trong đó có 7 BN (58,3) trong tổng số 12 BN có tái phát sau

mổ, 12 BN (26,1%) có tiền sử nghiện rượu, khơng có sự khác biệt có ý nghĩa

về tỉ lệ tái phát sau mổ ở các nhóm có tiền sử viêm gan hay nghiện rượu

(p>0,05).463.1.1.3. Hồn cảnh phát hiện bệnh, thời gian diễn biến bệnh và tỉ lệ tái phát

sau mổ

Bảng 3.3: Hoàn cảnh phát hiện bệnh, thời gian diễn biến bệnh, triệu

chứng lâm sàng và tỉ lệ tái phát sau mổ

Tái phát sau mổBiếnTổngKhơngĐau bụng41216(34,8%)Lí do vàoGầy sút cân268(17,4%)việnTình cờ61622(47,8%)Thời gianDưới 1 tháng31518(39,1%)diễn biếnTừ 1-6 tháng41014(30,4%)bệnhTrên 6 tháng5914(30,4%)n011%02,92,2n101%8,302,2Vàng da

Gan topp =0,985p =0,462p=0,548

p=0,089Nhận xét: 22 BN phát hiện tình cờ, đau bụng có 16 BN (34,8%), dấu

hiệu gầy sút cân có 8 BN (17,4%). Sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống

kê với tỉ lệ tái phát sau mổ (p =0,985). Thời gian diễn biến bệnh từ khi bệnh

nhân có triệu chứng hoặc từ khi bệnh nhân được chẩn đoán xác định đến khi

BN được phẫu thuật có tỉ lệ tương tự nhau ở 3 nhóm dưới 1 tháng, từ 3-6

tháng và nhóm trên 6 tháng. Triệu chứng lâm sàng rất nghèo nàn có 1 Bn có

dấu hiệu gan to và 1BN có dấu hiệu vàng da.

3.1.2. Cận lâm sàng

3.1.2.1. Xét nghiệm công thức máu-đông máu

Bảng 3.4: Các chỉ tiêu xét nghiệm công thức máu của nhóm nghiên cứu47Chỉ tiêuTái phát sau mổpKhơngSố lượng hồng cầu ( 1012/L)4,6±0,63,7±0,4p=0,287Hemoglobin (g/L)133,9±12138,9±14,4p=0,727Số lượng bạch cầu ( 109/L)6,7±2,27,21±2,3p=0,868206,3±66,6224,7±99p=0,71584,7±11,588,4±13,7p=0,586Số lượng tiểu cầu ( 109/L)

Prothrombin (%)Nhận xét: Các chỉ tiểu xét nghiệm công thức máu như: số lượng hồng

cầu, nồng độ hemoglobin, số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu và tỉ lệ

prothrombin đều trong giới hạn bình thường. Khi so sánh các chỉ số này trước

mổ ở 2 nhóm có tái phát và khơng có tái phát sau mổ thì khơng thấy sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

3.1.2.2. Xét nghiệm sinh hóa

Bảng 3.5: Các chỉ tiêu xét nghiệm sinh hóa máu của nhóm nghiên cứu

Tái phát sau mổ

pKhơng

Đường (mmol/L))

6,6±3,0

5,5±0,8

p=0,061

Urê (mmol/L)

4,4±1,3

4,7±1,2

p=0,472

Creatinin (µmol/L)

81,4±14,6

78,4±13,0

p=0,50

SGOT (U/L)

45,9±20,8

52,4±41,4

p=0,606

SGPT (U/L)

47,7±25,6

56,6±46,4

p=0,532

Bilirubin toàn phần (µmol/L)

10,3±2,6

15,4±15,6

p=0,266

Albumin (g/L)

37,9±4,1

40,8±4,3

p=0,045

Nhận xét: Các xét nghiệm sinh hóa máu đánh giá chức năng gan, thận

Chỉ tiêucủa nhóm nghiên cứu đều trong giới hạn bình thường, nồng độ albumin trước

mổ có mối liên quan đến tỉ lệ tái phát sau mổ (p<0,05).

3.1.2.3. Xét nghiệm virus viêm gan, chất chỉ điểm khối u

Bảng 3.6: Xét nghiệm viêm gan B, C và liên quan đến tái phát sau mổ

Virus viêm ganTái phát sau mổKhơngTổngGiá trị p48HbsAg (+)

HCV (+)n

%

n

%10

83,3

0

031

91,2

2

5,941

89,1

2

4,3p>0,05

p>0,05Nhận xét: tỉ lệ HbsAg dương tính chiếm 89,1%, tỉ lệ nhiễm HCV rất

thấp chỉ (4,3%), khơng thấy có sự khác biệt có ý nhĩa thống kê về tỉ lệ tái phát

sau mổ ở 2 nhóm dương tính hay âm tính với virus viêm gan B,C.

Bảng 3.7: Xét nghiệm  FP của nhóm nghiên cứu trước mổ

FP trước mổGiá trị

(ng/ml)Phân

nhómTái phát sau mổKhơngTrung bình

Độ lệch

Thấp nhất

Cao nhất8661

17668,3

14,7

585941965,9

4979,5

1,6

23350Tổng số

3712,5

10164,9

1,6

58594<20

20 – 400

401-10000

> 100008,3%

33,3%

33,3%

25%50%

17,6%

23,5%

8,8%39,1%

21,7%

26,1%

13%pp=0,049p=0,07(ng/ml)

Nhận xét: nhóm có tái phát sau mổ có nồng độ AFP trung bình trước

mổ cao hơn so với nhóm khơng có tái phát sau mổ (p=0,049). Tuy nhiên khi

chia nồng độ AFP trước mổ thành 4 nhóm thì sự khác biệt khơng có ý nghĩa

thống kê ở 2 nhóm có và khơng có tái phát sau mổ với p=0,07.

3.1.2.4. Đánh giá độ Child-Pugh trước mổ49Biểu đồ 3.3: Đánh giá độ Child-Pugh trước mổ

Nhận xét: có 1 trường hợp Child-Pugh B trước mổ (2,2%). Bệnh nhân này

sau mổ có biểu hiện suy gan, tràn dịch màng phổi và tử vong 2 tháng sau mổ.

3.1.2.5. Đặc điểm khối u trên siêu âm

Bảng 3.8: Kích thước khối u trên siêu âm

Kích thước trên siêu âmTái phát sau mổTổng sốKhơngTrung bình6,85,25,6Giá trịĐộ lệch2,21,82(cm)Thấp nhất3,62,82,8Cao nhất9,89,09,8pp=0,016Nhận xét: Kích thước trung bình khối u trên siêu âm ở nhóm khơng có

tái phát sau mổ là 5,2 cm và ở nhóm có tái phát sau mổ kích thước khối u

trung bình là 6,8 cm, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Bảng 3.9: Đặc điểm khối u trên siêu âm

Đặc điểm khối u trên siêu âmTái phát sau mổTổngp50KhơngGan phải75%61,8%65,2%Gan trái25%32,4%30,4%Gan trung tâm0%5,9%4,3%1 khối91,7%91,2%91,3%Số lượng2 khối8,3%5,9%6,5%khối u3 khối0%2,9%2,2%Đều50%47,1%47,8%Không đều16,7%14,7%15,2%Tăng âm8,3%2,9%4,3%Thô25%35,3%32,6%Tăng âm33,3%29,4%30,4%Cấu trúcGiảm âm16,7%23,5%21,7%khối uKhơng đồng nhất50%47,1%47,8%Ranh giới75%61,8%65,2%khối uKhơng rõ25%38,2%34,8%Vị trí

khối uTính chất

nhu mơ ganp>0,05p>0,05p>0,05p>0,05p>0,05Nhận xét: các đặc điểm về vị trí khối u, cấu trúc khối u, ranh giới khối

u và tính chất nhu mơ gan trên siêu âm khơng thấy có sự khác biệt giữa 2

nhóm có và khơng có tái phát sau mổ.

3.1.2.6. Đặc điểm khối u trên chụp CLVT

Bảng 3.10: Kích thước khối u trên chụp CLVTKích thước trên chụp

CLVT

Trung bìnhCó tái

phát sau

mổ

7,16Khơng tái

phát sau mổ

5,28Tổng sốp5,77p=0,01951Giá trị

(cm)

Kích

thước

khối uĐộ lệch2,782,112,42Thấp nhất3,42,02,0Cao nhất11,31111,3Dưới 5cm12,5%87,5%100%Trên 5 cm40,9%59,1%100%p=0,044Nhận xét: Kích thước khối u đo trên CLVT trước mổ ở nhóm có tái

phát sau mổ có kích thước trung bình lớn hơn so với nhóm khơng có tái phát

sau mổ với p=0.019. Khi chia khối u thành 2 nhóm có kích thước khối u dưới

5 cm và nhóm có kích thước khối u trên 5 cm thì thấy tỉ lệ tái phát sau mổ ở

nhóm có kích thước u trên 5cm cao hơn hẳn nhóm có kích thước u dưới 5cm

với p=0,044.Bảng 3.11: Đặc điểm khối u trên CLVT

Đặc điểm khối u trên CLVT

Tỉ trọng khối u

trước tiêm thuôc

Số lượng khối uTằng tỉ trọng

Giảm tỉ trọng

Khơng đều

1 khối

2 khối

3 khối

Tái phát sau mổKhơng

16,7% 32,4%

50%

38,2%

33,3% 29,4%

75%

94,1%

16,7%

5,9%

8,3%

0%

91,7% 70,6%Tổng

28,3%

41,3%

30,4%

89,1%

8,7%

2,2%

76,1%pp>0,05p>0,05

p>0,0552Tính chất giàuKhơng8,3%29,4%23,9%41,7%73,5%65,2%Khơng rõ58,3%26,4%34,8%Dấu hiệu huyếtĐều

Khơng đều

Thơ

Khơng

50%

33,3%

16,7%

0%

8,3%

91,7%

8,3%61,8%

14,7%

20,6%

2,9%

8,8%

91,2%

8,8%58,7%

19,6%

19,6%

2,2%

8,7%

91,3%

8,7%khốiKhơng91,7%91,2%91,3%mạch khối u

Ranh giới khối uTính chất nhu

mơ gan

Dấu hiệu lách top>0,05p>0,05p>0,05

p>0,05Nhận xét: khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các đặc điểm

khối u ở 2 nhóm có và khơng có tái phát sau mổ (p>0,05).

3.2. Chỉ tiêu nút động mạch gan, nút tĩnh mạch cửa và đốt sóng cao tần

trước mổ

3.2.1. Nút động mạch gan (ĐMG) và tỉ lệ hoại tử khối u

Bảng 3.12: Số lần nút ĐMG và liên quan đến tỉ lệ hoại tử khối u

Tỉ lệ hoại tử khối uSố lần BN

được nút ĐMG1 lần

2 lần

3 lầnn25%54,3n12%26,1n5%10,9TrungNhỏLớnĐộ lệchBìnhnhấtnhấtchuẩn61%10%100%35,0372,9%20%100%27,3484,2%66%100%12,58p

p=0,416534 lần

5 lầnn2%4,3n2%4,3Tổng4675%50%100%35,3690%90%90%0,068,5%10%100%31,07%Nhận xét: tỉ lệ hoại tử u trung bình là 68,5% (thấp nhất là 10%, cao

nhất là 100%). Giữa các nhóm có số lần nút mạch khác nhau có tỉ lệ hoại tử u

khác nhau tuy nhiên sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.13: Số lần nút ĐMG và tỉ lệ tái phát sau mổ

Số lần nút ĐMG trước mổ

n

%

n

%

n

%Nút ĐMG 1 lần

Nút ĐMG ≥ 2 lần

TổngTái phát sau mổKhơng

6

19

24

76

6

15

28,6

71,4

12

34

26,1

73,9Tổngp25

54,3

21

45,7

46

100p=0,725Nhận xét: 25 BN được nút ĐMG 1 lần trước mổ (6 trường hợp có tái

phát sau mổ). Trong 21 BN được nút ĐMG ≥ 2 lần có 6 trường hợp tái phát

sau mổ, sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p=0,725).

Bảng 3.14: Tỉ lệ hoại tử khối u và tái phát sau mổ

Tỉ lệ hoại tử u

Hoại tử < 100%

Hoại tử 100%

Hoại tử < 70%n

%

n

%

nCó tái phát Khơng tái phát

12

24

33,3

66,7

0

10

0

100

5

15Tổng

36

78,3

10

21.7

20p

p=0,044

p=0,88354%

25

75

100

n

7

19

26

Hoại tử > 70%

%

26,9

73,1

100

Nhận xét: có 36 BN có tỉ lệ hoại tử u dưới 100% (78,3%) và 10 BN có

tỉ lệ hoại tử u 100% (21,7%). Tỉ lệ tái phát sau mổ trong nhóm hoại tử u dưới

100% là 12 BN (33,3%). Khơng có trường hợp nào tái phát ở nhóm có hoại tử

u 100%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Bảng 3.15: Thời gian chờ mổ sau nút ĐMG và tái phát sau mổ

Thời gian sau nút ĐMG

đến khi BN đượcTái phát sau mổ

Cả nghiên cứuKhơngTrung bình7,069,348,75Độ lệch4,5111,410,09Thấp nhất1,860,290,29Cao nhất1444,4344,43mổ(tuần)pP =0,071Nhận xét: thời gian trung bình sau khi BN được nút ĐMG đến khi BN

được mổ của nghiên cứu là 8,75 tuần (dài nhất là sau 44 tuần và ngắn nhất là

sau 3 ngày). Thời gian trung bình sau khi BN được nút ĐMG đến khi BN

được mổ ở nhóm khơng có tái phát dài hơn ở nhóm có tái phát sau mổ, tuy

nhiên sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

3.2.2. Nút tĩnh mạch cửa (TMC), đốt sóng cao tần (RF) và tái phát sau mổ

Bảng 3.16: Nút TMC, RF kèm theo trước mổ và tái phát sau mổ

Biến

Nút TMC kèm theo

Có RF kèm theoTái phát sau mổTổngKhơng481233,3%66,7%26,1%8,3%5,9%6,5%p

p=0,703

p=0,81355Nhận xét: trong tổng số 46 BN có 12 BN được nút TMC kèm nút

ĐMG trước mổ làm phì đại gan trái chiếm 26,1% và có 4 trường hợp có tái

phát sau mổ, sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê (p = 0,506).

3.3. Chỉ tiêu điều trị phẫu thuật

3.3.1. Đường mổ và đánh giá tổn thương trong mổ

Bảng 3.17: Đường mổ và đặc điểm khối u trong mổ

Chỉ tiêun%Dưới dưới sườn 2 bên12,2Trắng giữa12,2Mercedez1021,7Chữ J3473,9Gan phải2963Gan trái1532,6Trung tâm24,31 khối3984,42 khối715,2Đường mổVị trí khối uSố lượng khối uNhận xét: đường mổ hay thực hiện nhất là đường chữ J với 34 trường

hợp (73,9%). Vị trí khối u hay gặp nhất là ở gan phải chiếm 63%, các BN chỉ

có 1 khối u chiếm 84,4%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ tháng 08/2012 đến 12/2016 (52 tháng)có 46 trường hợp ung thư tế bào gan thuộc đối tượng nghiên cứu, trong đó có 31 BN được nút ĐMG, 12 BN được nút ĐMG phối hợp với nút TMC, 3BN được nút ĐMG phối hợp với đốt sóng cao tần trước mổ. Trong nghiên cứu có 12

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×