1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Tuổi bắt khởi phát dậy thì sớm và tuổi điều trị là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả chiều cao sau này. Kletter và cộng sự tổng kết kết quả điều trị 131 trẻ gái ở 10 trung tâm điều trị khác nhau, nếu dậy thì bắt đầu trước 6 tuổi thì chiều cao đạt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.92 MB, 161 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (161 trang)

×