1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Xử lý hình ảnh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.15 MB, 99 trang )


29TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Biến số

Tuổi

Giới

Cân nặng

Chiều cao

BMI

Tiền sử các bệnh lý hô hấp

Tiền sử chấn thương vùng ngực

Tiền sử gia đình liên quan bệnh hô hấp

Nghề nghiệp

Hút thuốc lá

Tiền sử điều trị

FEV1

Chỉ số Gaensler

FVC

VC

TLC

RV

FRC

TLC (thể tích tồn phổi)

LAV (Thể tích khí phế thũng) tồn phổi21

22và từng thùy phổi

% LAV

MLD (tỉ trọng trung bình của phổi)2.4. Các bước tổ chức nghiên cứuĐơn vị

Năm

Nam/nữ

Kg

Cm

Kg/m2

Số lần

Số lầnLít

Lít/lít

Lít

Lít

Lít

Lít

Lít

LítPP thu thập

Hỏi

Hỏi

Đo

Đo

Tính

Hỏi

Hỏi

Hỏi

Hỏi

Hỏi

Hỏi

Đo

Đo

Đo

Đo

Đo

Đo

Đo

CT định lượngLítCT định lượng%

HUCT định lượng

CT định lượngBao năm302.5. Phương pháp xử lý số liệu

- Thiết kế và nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 22.0

- Tính tỷ lệ, tần số, các test kiểm định, so sánh, mối liên quan giữa các

biến định tính, định lượng.

2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu

- Tên và các mục tiêu nghiên cứu của đề tài đã được thơng qua hội đồng

bảo vệ đề cương trước đó.

- Đảm bảo các số liệu trong nghiên cứu là trung thực.

- Các thông tin về bệnh nhân được đảm bảo bí mật.

- Có trách nhiệm gìn giữ hồ sơ bệnh án trong quá trình nghiên cứu.31CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân BPTNMT

Sau khi nghiên cứu 47 bệnh nhân BPTNMT, chúng tôi thu được kết quả

như sau:

3.1.1. Phân loại đối tượng theo giớiBiểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới (N=47)

Nhận xét:

Nghiên cứu của chúng tơi có 47 bệnh nhân BPTNMT. Trong đó nam

giới chiếm tỷ lệ 87,2% (41 bệnh nhân), nhiều hơn nữ giới 12,8% (6 bệnh

nhân). Tỷ lệ nam/nữ ≈ 6,8/1.323.1.2. Phân loại đối tượng theo tuổiBiểu đồ 3.2: Phân bố nhóm tuổi (N=47)

Nhận xét:

- Tuổi trung bình là 63,8± 10,5.

- Trong nghiên cứu, hầu hết bệnh nhân có độ tuổi > 50 tuổi, trong đó nhóm

tuổi hay gặp nhất là 70 – 79 tuổi, chiếm tỷ lệ 34,0%; tiếp đến là nhóm tuổi 50 – 59

tuổi, chiếm tỷ lệ 27,7%. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ ít nhất là từ 80 tuổi (4,3%).

- Tuổi thấp nhất là 38 tuổi và cao nhất là 83 tuổi.

3.1.3. Phân bố tình trạng hút thuốc lá

Bảng 3.1: Phân bố tình trạng hút thuốc lá theo giới (N=47)

NTỷ lệ %Đang hoặc từng hút thuốc3687,8Không hút thuốc512,2Đang hoặc từng hút thuốc350,0Khơng hút thuốc350,0Giới

Nam

NữBảng 3.2: Phân bố tình trạng hút thuốc lá theo số bao- năm (N=39)Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (99 trang)

×