1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối liên quan giữa chỉ số kháng insulin, chức năng tế bào beta với một số đặc điểm ở phụ nữ đái tháo đường thai kì

Mối liên quan giữa chỉ số kháng insulin, chức năng tế bào beta với một số đặc điểm ở phụ nữ đái tháo đường thai kì

Tải bản đầy đủ - 0trang

74HOMA2- IR tương quan thuận mức độ ít với trọng lượng thai (r =

0,205, p < 0,05), với nồng độ glucose máu ở thời điểm sau 1 giờ (r =

0,248, p < 0,05) và nồng độ glucose máu ở thời điểm sau 2 giờ (r = 0,173,

p < 0,05) làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống.

HOMA2-%B và nồng độ glucose máu ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm

pháp dung nạp glucose đường uống có tương quan thuận mức độ ít (r =

0,211, p < 0,05).

KIẾN NGHỊ

Qua nghiên cứu 100 phụ nữ đái tháo đường thai kì, 40 phụ nữ mang

thai bình thường và 32 phụ nữ bình thường tại bệnh viện Nội tiết Trung ương

chúng tôi đưa ra một số kiến nghị sau:

Kháng insulin và chức năng tế bào beta nên được quan tâm đồng thời

với glucose máu sẽ giúp đánh giá toàn diện bệnh nhân đái tháo đường thai kì,

góp phần theo dõi, tiên lượng tiến triển đái tháo đường thai kì.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1Tạ Văn Bình (2007). “Đái tháo đường týp 2”. Những nguyên lý nền

tảng bệnh đái tháo đường- tăng glucose máu, Nhà xuất bản Y học, tr.

237- 309.2Tạ Văn Bình (2007). “Thai kì và đái tháo đường”. Những nguyên lý

nền tảng bệnh đái tháo đường- tăng glucose máu, Nhà xuất bản Y học,

tr. 352- 380.3Trần Thị Thanh Hóa (2009), "Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở

bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có gan nhiễm mỡ phát hiện lần đầu tại

bệnh viện Nội tiết", Luận án Tiến sĩ y học, ĐH Y Hà Nội.4Phạm Thị Huyền (2013), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm

sàng, kháng insulin và chức năng tế bào beta ở bệnh nhân đái tháo

đường týp 2 chẩn đoán lần đầu", Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y

dược Thái Bình.5Nguyễn Giang Nam (2015), " Nghiên cứu kháng insulin và chức năng

tế bào beta ở phụ nữ có thai khám tại phòng khám Bệnh viện Nội tiết

Trung ương", Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân Y.6Tạ Thùy Linh (2015), "Nhận xét tình trạng rối loạn glucose máu sau

sinh ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan",

Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.7Nguyễn Thy Khuê (2009), "Đái tháo đường và Thai nghén", Khuyến cáo

về bệnh đái tháo đường tại Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, tr. 66-72.8Nguyễn Thy Khuê (2003), "Bệnh đái tháo đường", Nội tiết học đại

cương, Nhà xuất bản TP HCM, tr. 335 - 400.9Vũ Bích Nga (2015). “Đái tháo đường thai kì”. Bệnh nội tiết chuyển

hóa. Nhà xuất bản giáo dục, tr. 527- 544.10Nguyễn Thị Mai Phương (2015), "Nghiên cứu sàng lọc đái tháo đường

thai kỳ bằng nghiệm pháp dung nạp Glucose 75gr cho phụ nữ đến

khám thai tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng trong năm 2015", Luận

văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội,11Thái Hồng Quang (2010), "Thực hành bệnh đái tháo đường", Bệnh nội

tiết, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.12Lê Thị Thanh Tâm (2015), "Nghiên cứu phân bố - một số yếu tố liên

quan và kết quả sản khoa ở thai phụ đái tháo đường thai kì tại thành

phố Vinh", Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.13Nguyễn Thị Thu Thảo (2013)," Nghiên cứu kháng insulin và chức năng

tế bào beta ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mới được chẩn đoán", Y

Học Thành Phố Hồ Chí Minh, tập 17 số 6.14Trần Thị Thương (2012), "Nghiên cứu kháng insulin và chức năng tế

bào beta ở bệnh nhân tiền đái tháo đường đến khám tại Bệnh viện Nội

tiết Trung ương", Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Thái Bình.15Vũ Hiền Trinh (2013), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng,

điều trị và một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân đái tháo đường thai

kỳ", Luận văn Thạc sĩ y học, Học viện Quân Y, Hà Nội.16Lê Đình Tuân (2015), "Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh

nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình", Đề

tài KHCS 2015, Đại học Y Dược Thái Bình.17Đỗ Đình Tùng (2008), "Nghiên cứu chức năng tế bào beta độ nhạy

insulin qua mơ hình HOMA2 ở bệnh nhân đái tháo đường chẩn đoán

lần đầu", Luận văn Thạc sĩ y học, Học viện Quân Y, Hà Nội.18Nguyễn Khoa Diệu Vân, Thái Thị Thanh Thúy (2015), "Nghiên cứu tỷ

lệ đái tháo đườn thai kì theo tiêu chuẩn ADA-2011 và các yếu tố nguy

cơ", Tạp chí nghiên cứu y học 97 (5), tr. 25 - 33.19Nguyễn Khoa Diệu Vân, Nguyễn Thị Thu (2015), "Nghiên cứu chức

năng tế bào beta và độ nhạy insulin ở bệnh nhân dái tháo đường có

nguy cơ nhiễm toan ceton", Tạp chí nghiên cứu y học 97 (5), tr. 17 - 24.20Nguyễn Quốc Việt (2012), "Kết quả hoạt động điều tra lập bản đồ dịch

tễ học bệnh đái tháo đường tồn quốc năm 2012", Tạp chí y học thực

hành 829-830, tr. 82-86.21Hồng Trung Vinh (2009), "Nghiên cứu kiểm sốt đa yếu tố ở bệnh

nhân đái tháo đường týp 2", Báo cáo toàn văn các đề tài khoa học,

HNKHTQ chuyên ngành nội tiết và chuyển hóa lần thứ 3, Nhà xuất bản

Y học, Hà Nội, tr. 400-404.Tiếng Anh

22Anny Xiang , Thomas A. Buchanan, et al. (2013), "What is gestational

diabetes?", Diabetes Care, 30(2), pp. S105-11.23Aleida. M. Rivas, Nidia González, Julio González (2007). "High

frequency of diabetes in early post-partum assessment of women with

gestational diabetes mellitus". Diabetes & Metabolic Syndrome:

Clinical Research & Reviews, 1 (3), 159-165.24Abdolreze Sotoodeh Jahromi, Parvin Zarei, Abdolhossein Madani (2011),

"Association of insulin resistance with serum interleukin - 6 and TNFlevels during normal pregnacy", Biomarker Insights, (6) pp. 1-6.25American Diabetes Association (ADA) (2017). Standards of medical

care in diabetes . “ Classification ang Diangnosis of Diabetes” .

Diabetes Care ;40 (Suppl. 1): S 11- S 24/ DOI 10.2337/dc17-S0015.26Angel Nadal, Paloma Alonso-Magdalena, Sergi Soriano, et al. (2009),

"The role of oestrogens in the adaptation of islets to insulin resistance",

J Physiol, 587(21), pp. 5031–5037.27Anny H. Xiang, Siri L. Kjos, et al. (2010), "Declining beta cell

compensation for insulin resistance in Hispanic women with recent

gestational diabetes mellitus", Diabetes Care, 33(2), pp. 396-401.28Azar. M., Julie A. Stoner, Hanh Dung Dao, et al. (2015),

"Epidemiology of Dysglycemia in Pregnant Oklahoma American

Indian Women", J Clin Endocrinol Metab, pp. 256- 457.29Caumo A., Perseghin G., Brunani A., et al. (2006), "New insight on the

simultaneous assessment of insulin sensitivity and β–cell function with

HOMA2 method", Diabetes Care, 29, pp. 2733-2734.30Coustan D.R (2013), "Gestational diabetes mellitus", Clin Chem, 59(9),

pp. 1310–1321.31Cynthia W. K, Shirley A.A, Bere Sford, et al. (2008), "Insulin

resistance and incident gallbladder disease in pregnancy", Clin

Gastroenterol Hepatol, 6(1), pp. 76-81.32Davidson M. B (1998). " Diabetes and Pregnancy". Diabetes Mellitus

Diagnosis and Treament, Fourth Edition: 313 - 34333Dongyu Wang, Wenjing Zhu, Jieming Li, et al. (2013) "Serum

Concentrations of Fibroblast Growth Factors 19 and 21 in Women with

Gestational Diabetes Mellitus: Association with Insulin Resistance,

Adiponectin, and Polycystic Ovary Syndrome History", PLoS One,

8(11), pp.34E. A. Ryan (2011), "Diagnosing gestational diabetes", Diabetologia,

54, pp. 480–486.35Eugenio Cersosimo, Carolian Solis-Herrera, et al. (2014), "28.

Assessment of pancreatic beta cell function: Review of methods and

clinical applications", Current Diabetes Reviews, 10, pp. 2-42.36Fathi I Abourawi (2006), "Diabetes mellitus and pregnancy", Libyan

Journal of Medicine, 1, pp. 28-41.37Garrison E. A, Jagasia S. (2014), "Inpatient management of women

with gestational and pregestational diabetes in pregnancy", Curr Diab

Rep, 14(2), pp. 457.38Heikki Miettien, Steven M. Haffner, Michael P. stern (1997), "HOMA

in the San Antanio Heart Study", Diabetologia, 40, pp. 830- 837.39Homko C, Sivan E, Chen X, et al. (2001), "Insulin secretion during and

after pregnancy in patients with gestational diabetes mellitus", J Clin

Endocrinol Metab, 86(2), pp. 568-573.40Horvath K, Koch K, Jeitler K, et al. (2010), "Effects of treatment in

women with gestational diabetes mellitus: Systematic review and metaanalysis", BMJ, 3, pp. 340-356.41Ian N Scobie (2007), "Atlas of Diabetes Mellitus", Informa UK Ltd.,

Third edition.42Jane E. Hirst, Thach S. Tran, et al. (2012), "Consequences of

gestational diabetes in an urban hospital in Viet Nam: A prospective

cohort study ", PLoS Medicine, 9(7), pp. 1-10.43Keely. E, Linda A Barbour (2014), Management of Diabetes in

Pregnancy, in Endotext, L. J. De Groot, Beck-Peccoz P., Chrousos G.,

et al., Editors. 2000, South Dartmouth (MA).44Latife Bozkurt, Christian S. Göbl, Lisa Pfligl, et al. (2015),

"Pathophysiological Characteristics and Effects of Obesity in Women

With Early and Late Manifestation of Gestational Diabetes Diagnosed

by the International Association of Diabetes and Pregnancy Study

Groups Criteria", J Clin Endocrinol Metab, 100(3), pp. 1113–1120.45Linda A. Barbour, Carrie E. Mc Curdy, et al. (2007), "Cellular

Mechanisms for Insulin Resistance in Normal Pregnancy and

Gestational Diabetes", Diabetes care, V30 (2), pp. S112-S119.46Louise Kelstrup, Peter Damm, Elisabeth R. Mathiesen, et al. (2013),

"Insulin Resistance and Impaired Pancreatic beta-Cell Function in

Adult Offspring of Women With Diabetes in Pregnancy", J Clin

Endocrinol Metab, 98(9), pp. 3793–3801.47Mairi M. Blair, Anne-Mari (1993), "Detecting and managing gestational

diabetes", Canadian Family Physian, 39, pp. 810-814.48Mari A, Pacini G, Murphy E, et al. (2001), "A model-based method for

assessing insulin sensitivity from the oral glucose tolerance test",

Diabetes Care, 24(3), p. 539-548.49Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, et al. (1985), "Homeostasis

model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting

plasma glucose and insulin concentrations in man", Diabetologia. Jul,

28(7), pp. 412-9.50N.Wah Cheung, Gia Wasmen (2001), "Risk factors for gestational

diabetes among Asian women", Diabetes Care, 24(5), pp. 955-956.51N.Wah Cheung (2009), "The management of gestational diabetes",

Vascular Health and Risk Management, (5), pp. 153–164.52Paloma Alonso Magdalena, Sumiko Morimoto, Cristina Ripoll, et al.

(2006), "The Estrogenic Effect of Bisphenol A Disrupts Pancreatic βCell Function in Vivo and Induces Insulin Resistance", Environmental

Health Perspectives, 114(1), pp. 106-112.53Phillips DI, Clark PM, Hales CN, et al. (1994), "Understanding oral

glucose tolerance: Comparison of glucose or insulin measurements

during the oral glucose tolerance test with specific measurements of

insulin resistance and insulin secretion", Diabet Med, 11, pp. 286-292.545556

57585960

6162Qiuwei Wang, Ruiping Huang, Bin Yu, et al. (2013), "Higher fetal

insulin resistance in chinese pregnant women with gestational diabetes

mellitus and correlation with maternal insulin resistance", PLoS One,

8(4), pp. 1-6.

Sae Jeong Yang, Tae Nyun Kim, Sei Hyun Baik, et al. (2013), "Insulin

secretion and insulin resistance in Korean women with gestational

diabetes mellitus and impaired glucose tolerance ", Korean J Intern

Med, 28, pp. 306-313.

Shulman G.I (2000), "Cellular mechanisms of insulin resistance", Clin

Invest, 106 (2), pp. 171-176.

Sokup. A, Barbara Ruszkowska-Ciastek, et al. (2013), "Insulin

resistance as estimated by the homeostatic method at diagnosis of

gestational diabetes: estimation of disease severity and therapeutic

needs in a population-based study", Bio Med Central, 13(21), pp. 1-9.

Tiange Wang, Jieli Lu, Yu Xu, et al. (2013), "Circulating prolacting

associates with diabetes and impaired glucose regulation", Diabetes

Care, 36, pp. 1974-1980.

Wang. Y. H., Wu HH., Ding H., et al. (2013), "Changes of insulin

resistance and beta-cell function in women with gestational diabetes

mellitus and normal pregnant women during mid- and late pregnant

period: a case-control study", J Obstet Gynaecol Res, 39(3), pp. 647652.

Wallce TM, Levy JC, Matthews DR (2004), "Use and abuse of HOMA

modeing", Diabetes Care, 27(6): 1487 - 1495.

World Health Organization (WHO) (1999), "Definition, diagnosis and

classification of diabetes mellitus and it complications. Report of WHO

Consultation. Part 1. diagnosis and classification of diabetes mellitus",

WHO/NCD/NCS/99.2.

World Health Organization (WHO) (2000), Redefining Obesity and its

treatment. 2000. 3: p. 24.63Wilcox, Gisela (2005), "Insulin and Insulin Resistance", Clin Biochem

Rev., 20, pp. 19-39.BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

1. Hành chính:

- Họ tên:………………………………………………

- Tuổi: ……………………………………………….

- Mã bệnh nhân:………………………………………

- Nghề nghiệp: ……………………………………….

1.Công nhân 

2.Nông dân 

3.Cán bộ viên chức

4.Nội trợ5.Khác.................................- Địa chỉ: ……………………………………………….

- Điện thoại:……………………….

- Ngày vào viện:…………………..

2. Tiền sử:

- Số lần sinh con đủ tháng:…………..

- Số lần sảy thai:………

- Số lần sinh con thiếu tháng:………..

- Số con còn sống:…….

- Cân nặng thai nhi ở mỗi lần sinh:……………kg

- Tiền sử mắc các bệnh:

 Basedow

 Buồng trứng đa nangTăng huyết ápBệnh khác:……………………….- Tiền sử gia đình có ai bị ĐTĐ tuyp 2 khơng?

 Có

 Khơng

- Nếu có thì có mấy người:…………………………………..

3. Triệu chứng lâm sàng:

- Ăn nhiều:

 Có

 Khơng

- Uống nhiều:

 CóKhơng- Gầy nhiều:

 CóKhơng- Đái nhiều:Khơng- Khám tồn thân:

Mạch: …………….. l/p

Huyết áp: ……….…. mmHg

Nhiệt độ:…………....0C

Chiều cao: …………cm

Cân nặng hiện tại: ……kg

Cân nặng trước khi mang thai:…………….kg

- Khám bộ phận:

+ Tim mạch:

Tiếng tim bất thường:

 Có

 Khơng

+ Hơ hấp: Phổi có rals ẩm, nổ:4. Xét nghiệm

- Glucose máu:………………...mmol/l

- HbA1C: :……………………..%

- Insulin máu:.............................pmol/ml

- C-peptid:……….. …………...nmol/l

- Triglycerid máu:……………..mmol/l

- Cholesterol toàn phần máu: …………..mmol/l

- HDL- C:……………………mmol/l

- LDL- C:…………………….mmol/l

- GOT:……………………….mmol/l

- GPT:………………………...mmol/l

- Ure:………………................mmol/l

- Creatinin máu:………………µmol/l

- Số lượng HC:……………….T/l

- Hb………………………..…g/l

- Sắt………………………….. µmol/l

- NPDNG: M0:……………..mmol/l

M1:……………..mmol/l

M2:…………….mmol/l

5. Siêu âm thai:

- Trọng lượng thai:…………….gram

- Tuổi thai:……………………..tuầnKhôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối liên quan giữa chỉ số kháng insulin, chức năng tế bào beta với một số đặc điểm ở phụ nữ đái tháo đường thai kì

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×