1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong viêm màng phổi mạn tính, qua nội soi màng phổi ta có thể quan sát thấy hình ảnh niêm mạc màng phổi nhạt màu mất các rãnh lõm của khoảng liên sườn.

Trong viêm màng phổi mạn tính, qua nội soi màng phổi ta có thể quan sát thấy hình ảnh niêm mạc màng phổi nhạt màu mất các rãnh lõm của khoảng liên sườn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

581, Ung thư biểu mô tuyến

2, Ung thư biểu mô vẩy

3, Các u nội tiết-thần kinh (ung thư biểu mô tế bào nhỏ, ung thư biểu

mô tế bào lớn nội tiết-thần kinh, các u carcinoid...)

4, Ung thư biểu mô tế bào lớn

5, Ung thư biểu mô tuyến-vẩy

6, Ung thư biểu mô khác

 Nguyên nhân lao: khi xét nghiệm mô bệnh là nang lao điển hình hoặc xét

nghiệm vi sinh mảnh bệnh phẩm (AFB, bactec) dương tính với vi khuẩn

lao. Lâm sàng và cận lâm sàng tiến triển tốt sau điều trị thuốc lao.

 Nguyên nhân viêm mạn tính: Khi chẩn đoán xét nghiệm mô bệnh là tổn

thương viêm mạn tính, các biện pháp khác không xác định được nguyên

nhân, lâm sàng và cận lâm sàng tiến triển tốt, sau điều trị ổn định ra viện,

theo dõi sau 6-12 tháng không có tái phát.

2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được thu thập vào bệnh án nghiên cứu.

Thiết kế và nhập liệu vào chương trình thống kê EPI INPO 6.04 và

được phân tích, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 13.0.

Làm sạch số liệu: phân tích sơ bộ, đánh giá sự thuần nhất của dữ liệu,

kiểm tra lại những bệnh nhân có số liệu không phù hợp.

Phân tích, tính tần xuất các biến trong nghiên cứu.

Phân nhóm, kiểm định khi bình phương, T-test, so sánh sự khác biệt

giữa các nhóm.

Tính độ nhậy (Se), độ đặc hiệu (Sp) của kỹ thuật theo phương pháp của

Housset (1992).

Công thức tính Se, Sp, Ppv, Npv của kỹ thuật.

Dương tính thật59-Độ nhạy:Se =Dương tính thật + Âm tính giả- Độ đặc hiệu:Sp=Âm tính thật

Âm tính thật + Dương tính giả- Trị số dự báo (+)PPV=%

%Số dương tính thật

Số dương tính thật + Số dương tính giảSố âm tính thật

- Trị số dự báo (-)NPV = Số âm tính thật + Số âm tính giả

2.4. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành do đã được hội đồng khoa học chấm đề

cương nghiên cứu sinh thông qua và Hội đồng khoa học Bệnh viện Phổi

Trung ương cho phép tiến hành.

Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu là hoàn toàn tự nguyện.

Các thông tin về cá nhân người bệnh được giữ bí mật và chỉ phục vụ

duy nhất cho mục tiêu chẩn đoán, điều trị bệnh nhân và nghiên cứu khoa học.SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU

Bệnh nhân tràn dịch màng phổi60Lâm sàngCận lâmXét nghiệmSinh thiếtsàngDMPmàng phổi mù

kínTràn dịch màng phổi dịch tiết khó chẩn đốn (n=130)Nội soi màng phổi ống mềm sinh thiết

(mô bệnh, vi sinh: AFB, bactec, VK)Ung thưLaoViêmKhông xác định(n=83)(n=35)(n=5)được (n=7)Nội soi màng phổi lần 2

Xác định được nguyên nhân

(n=5)Nội soi màng phổi ống cứng

CóSoi phế quản lần 2

Sinh thiết màng phổi dưới CT

KhôngTheo dõi

(n=2)CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ613.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi khó

chẩn đốn

3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Những thông tin chung:

Tổng số bệnh nhân nghiên cứu n=130

Ty lệ giới: nam: 83/130, nữ: 47/130

Kết quả nội soi màng phổi sinh thiết chẩn đoán:

Bệnh nhân TDMP dịch tiết (n=130)Chưa xác

Ung thưLaoViêmđịnh được(n=83)(n=35)mạn tínhnguyên(n=7)nhân

(n=5)Trong 7 trường hợp viêm mạn tính và 5 trường hợp chưa xác định được

nguyên nhân, qua theo dõi và được làm thêm các phương pháp chẩn đoán

khác (nội soi màng phổi ống cứng, sinh thiết màng phổi dưới hướng dẫn chẩn

đoán hình ảnh, nội soi phế quản lần 2) hoặc nội soi màng phổi ống mềm lần 2

thì xác định được thêm 5 trường hợp là ung thư, còn lại là 5 trường hợp viêm

mạn tính và 2 trường hợp không xác định được nguyên nhân.

Bảng 3.1. Sự phân bố nhóm tuổi và giới

Giới

Nhóm tuổiNam

nNữ

%nTổng

%n%6216-2011,20010,821-401113,348,51511,541-604149,42655,36751,561-802934,916344534,680-9111,212,121,6Tổng8310047100130100Trung bình (tuổi)55,69±14,06p56,91±12,8856,13±13,610,62Nhận xét:

130 bệnh nhân tràn dịch màng phổi được đưa vào nghiên cứu có độ tuổi

từ 20 tuổi đến 91 tuổi. Độ tuổi trung bình là 56,13±13,61, tuổi trung bình ở

nam giới: 55,69±14,06, tuổi trung bình ở nữ giới: 56,91±12,88.

Bệnh gặp ở các lứa tuổi, đa số gặp ở nhóm tuổi 41-60 chiếm 51,5%,

nhóm tuổi 61-80 chiếm 34,6%.

Sự khác biệt về độ tuổi trung bình giữ nam và nữ không có ý nghĩa

thống kê với p >0,05.

GiớiNa

m036%64%Biểu đồ 3.1. Sự phân bố giới

Nhận xét:Số bệnh nhân nam là 83/130 chiếm ty lệ 63,8%, số bệnh nhân nữ là

47/130 chiếm ty lệ 36,2%.633.1.2. Triệu chứng lâm sàng của tràn dịch màng phổi khó chẩn đốn

80%

70%

60%

50%

40%0.7230%

0.4720%

10%

0%0.18

Đau tức ngựcKhó thở0.05

SốtHo0.01

Mệt mỏiBiểu đồ 3.2. Lý do vào viện

Nhận xét: Đa số bệnh nhân vào viện vì lý do đau tức ngực chiếm 71,3%, khó

thở chiếm 46,9%, ho chiếm 17,7%.

Triệu chứng cơ năng

94.6

72.371.519.2

2.3Đau tức ngựcHo khan Ho khạc đờm Ho ra máu

Biểu đồ 3.3. Các triệu chứng cơ năngKhó thở64Nhận xét: Triệu chứng cơ năng gặp chủ yếu là khó thở chiếm 94,6%, đau tức

ngực chiếm 72,3% và ho khan chiếm 71,5%.

Triệu chứng thực thể

Phổi có ran6.9Lồng ngực xẹp 0.8Lồng ngực phồng 2.3Hội chứng 3 giảm100Biểu đồ 3.4. Các triệu chứng thực thể

Nhận xét: Hội chứng 3 giảm gặp 100%, phổi có ran chiếm 6,9%.

Các triệu chứng toàn thân

29.219.28.5SốtSút cânHạch ngoại viBiểu đồ 3.5. Các triệu chứng toàn thân65Nhận xét: Triệu chứng toàn thân gặp nhiều nhất là sốt chiếm 29,2%, sút cân

chiếm 19,2%.

3.1.3. Triệu chứng cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi khó chẩn đốn

Vị trí tràn dịch màng phổi trên phim Xquang ngực chuẩn

06%

Bên phải

Bên trái

Hai bên49%

45%Biểu đồ 3.6. Vị trí tràn dịch màng phổi trên phim Xquang ngực chuẩn

Nhận xét: Vị trí tràn dịch màng phổi bên phải gặp nhiều nhất chiếm 48,5%,

bên trái chiếm 45,4%, hai bên chiếm 6,1%.

Bảng 3.2. Mức độ tràn dịch màng phổi trên Xquang ngực chuẩn

Mức độ tràn dịchTần suất (n=130)Tỷ lệ (%)Ít4030,8Trung bình7053,8Nhiều2015,4Tởng130100Nhận xét: Mức độ tràn dịch màng phổi trung bình gặp đa số chiếm 53,8%,

mức độ ít chiếm 30,8%, mức độ nhiều chiếm 15,4%.

Bảng 3.3. Đặc điểm tổn thương trên Xquang phổi chuẩn66Đặc điểm tổn thươngTần suất (n=130)Tỷ lệ (%)12898,521,5Đường cong Damoiseau11890,8Tổn thương nhu mô3627,7Dầy màng phổi107,7TDMP tự do

TDMP khư trúNhận xét: Hầu hết gặp hình ảnh tổn thương tràn dịch màng phổi tự do chiếm

98,5%, đường cong Damoiseau chiếm 90,8%.

Đặc điểm tổn thương trên CT Scanner ngực96.9

25.4nt

T ổg

ơn

u

ối

kh

h

nt

ổ

T19.2

ng

ươnt

T ổthâmiễm

nh23.13.12.3t

nố

g

ơn

69.2P

M

D

Ttựdo

P

M

D

Tu

khtrú

y

Dầng

màổi

ph

Hạchng

truthấtBiểu đồ 3.7. Đặc điểm tổn thương trên CT Scanner ngực

Nhận xét: Hầu hết bệnh nhân có hình ảnh TDMP tự do chiếm 96,9%, dầy

màng phổi chiếm 69,2%, tổn thương khối u chiếm 25,4%, hạch trung thất

chiếm 23,1%, tổn thương nốt chiếm 19,2%.67Siêu âm màng phổi

100%96.9

80%

60%

40%

20%

0%22.3

TDMP tự do3.1khu trú

TDMPDầy màng phổi16.9

KMP có váchBiểu đồ 3.8. Đặc điểm hình ảnh siêu âm màng phổi

Nhận xét: Hầu hết gặp hình ảnh TDMP tự do chiếm 96,9%, dầy màng phổi

chiếm 22,3%, KMP có vách chiếm 16,9%, TDMP khu trú chiếm 3,1%.Màu sắc dịch màng phổi

19%50%Vàng chanh

Hồng

Đỏ máu31%Biểu đồ 3.9. Màu sắc dịch màng phổi

Nhận xét: Dịch màng phổi có màu vàng chanh gặp nhiều nhất chiếm 50%,

màu hồng chiếm 30,8%, màu đỏ máu chiếm 19,2%.

Bảng 3.4. Nồng độ protein dịch màng phổi68Nồng độ proteinTần suất (n=130)Tỷ lệ (%)< 30 g/l1914,630 - 40 g/l2519,240 - 50 g/l5844,650 - 60 g/l2720,8> 60 g/l10,8130100TổngTrung bình

42,35±11,69

Nhận xét: Nồng độ protein dịch màng phổi trong khoảng 40-50 g/l gặp nhiều nhất

chiếm 44,6%, trong khoảng 50-60 g/l chiếm 20,8%, trong khoảng 30-40 g/l chiếm

19,2%. Nồng độ protein trung bình: 42,35±11,69 g/l.

Bảng 3.5. Thành phần tế bào trong dịch màng phổi

Tế bàoSDSố lượng tế bào (tb/mm³)2555,772140,88Ty lệ bạch cầu đa nhân (%)20,9221,32Ty lệ lym phô (%)63,8323,99Ty lệ tế bào màng (%)15,5213,32Nhận xét: Số lượng tế bào trong dịch màng phổi trung bình 2555,77±2140,88,

ty lệ tế bào lymphô chiếm cao nhất: 63,83±23,99.

Bảng 3.6. Kết quả hình ảnh tổn thương qua nội soi phế quản

Hình ảnh tổn thươngTần suất (n=130)Tỷ lệ (%)Bình thường6852,3sần sùi10,8thâm nhiễm96,9chèn ép từ ngoài4635,4Xung huyết64,6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong viêm màng phổi mạn tính, qua nội soi màng phổi ta có thể quan sát thấy hình ảnh niêm mạc màng phổi nhạt màu mất các rãnh lõm của khoảng liên sườn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×