1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tuy nhiên bởi vì nội soi màng phổi ngày nay trở lên dễ dàng thực hiện hơn, nó sẽ thay thế sinh thiết màng phổi kín. Thực vậy nội soi màng phổi yêu cầu thêm một vài phương tiện hỗ trợ, và có thể thực hiện trong 30 phút cho phép quan sát và hướng dẫn sinh t

Tuy nhiên bởi vì nội soi màng phổi ngày nay trở lên dễ dàng thực hiện hơn, nó sẽ thay thế sinh thiết màng phổi kín. Thực vậy nội soi màng phổi yêu cầu thêm một vài phương tiện hỗ trợ, và có thể thực hiện trong 30 phút cho phép quan sát và hướng dẫn sinh t

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tuy nhiên bởi vì nội soi màng phổi ngày nay trở lên dễ dàng thực hiện hơn, nó sẽ thay thế sinh thiết màng phổi kín. Thực vậy nội soi màng phổi yêu cầu thêm một vài phương tiện hỗ trợ, và có thể thực hiện trong 30 phút cho phép quan sát và hướng dẫn sinh t

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×