1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Nhóm TV do thiếu oxy máu cục bộ đều TV trước 7 ngày tuổi, nguyên nhân khác TV sau 7 ngày tuổi.

Nhận xét: Nhóm TV do thiếu oxy máu cục bộ đều TV trước 7 ngày tuổi, nguyên nhân khác TV sau 7 ngày tuổi.

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Nhận xét: 81,8% BN tử vong do rối loạn thần kinh có cân nặng khi sinh

≥2500g, chỉ có 2 BN (18,2%) có cân nặng khi sinh < 2500g.

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tử vong trước 24 giờ nhập viện

3.2.1. Các yếu tố văn hóa- xã hội:

Bảng 3.13. Thời gian từ khi khởi phát bệnh đến khi vào viện và trình độ văn

hóa của cha mẹ

Trình độ văn hóa

Thời gian đến cơCha

Tiểu học, Đại học, trên

THCS, THPT

n

%sởđại học

n

%Mẹ

Tiểu học, Đại học, trên

THCS, THPT

n

%đại học

n

%y tế gần nhất

< 24 giờ (N= 68)

61

81,3

7

70,0

57

80,3

11

78,6

1- 3 ngày (N= 6)

5

6,7

1

10,0

5

7,0

1

7,1

> 3 ngày (N= 11)

9

12,0

2

20,0

9

12,7

2

14,3

Tổng

75

100

10

100

71

100

14

100

p

> 0,05

> 0,05

Nhận xét: Có 11 trẻ được đưa đến viện muộn > 3 ngày, khơng có sự khác biệt

về trình độ văn hóa của cha mẹ bệnh nhân trong việc đưa trẻ đến viện sớm

hay muộn.Bảng 3.14. Thời gian từ khi khởi phát bệnh đến khi vào viện và nghề nghiệp

của mẹ

Nghề nghiệpCán bộCông nhânNông dânn (%)n (%)n (%)Kinh doanh Tự do, nội trợ

n (%)n (%)44Thời gian

< 24 giờ

1- 3 ngày

> 3 ngày

Tổng

p10 (76,9)

1 (7,7)

2 (15,4)

13 (100)16 (84,2)

1 (5,3)

2 (10,5)

19 (100)21 (72,4)

3 (10,3)

5 (17,2)

29 (100)

> 0,0519 (86,4)

1 (4,5)

2 (9,1)

22 (100)2(100)

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (100)Nhận xét: Khơng có sự khác biệt về thời gian đưa đến trẻ sớm hay muộn giữa

các các nhóm nghề nghiệp của mẹ.

3.2.2. Các yếu tố chuyển viện:

Bảng 3.15. Khoảng cách từ nơi chuyển đến BV Nhi Trung ương và tuổi TV

Tuổi tử vong< 7 ngày≥ 7 ngàyTổngn%n%n%13

20

2076,5

69,0

51,34

9

1923,5

31,0

48,717

29

39100

100

100pP0,029

0,041

0,873> 0,05Khoảng cách≤ 10 km

11- 50 km

> 50 kmNhận xét: Không có sự khác biệt về khoảng cách từ nơi chuyển viện đến

Bệnh viện Nhi Trung ương và tuổi tử vong.45Bảng 3.16. Nơi chuyển và các dấu hiệu không ổn định trước chuyển viện

Yếu tố không ổn địnhSHHSốcn%BV Phụ sản, BV Sản Nhi,

BVĐK Tỉnh (N= 73)73100BV Huyện (N=12)12100Nơi chuyểnpHôn mên%3041,1001,000n%4054,8758,30,0070,819Nhận xét: Các BN đều SHH trước chuyển viện, tình trạng sốc chỉ được ghi

nhận ở các BN được chuyển từ tuyến tỉnh, tình trạng hơn mê trước chuyển lần

lượt là 54,8%; 58,3% ở BV tuyến tỉnh và BV tuyến huyện.

Bảng 3.17. Nguyên nhân TV và các dấu hiệu không ổn định trước chuyển viện:

Yếu tố không ổn

địnhSHHSốcHôn mêNguyên nhân

Bất thường bẩm sinh

Sinh cực non

Rối loạn timn%n%n%25

8100

10016

064,0

013

252,0

25,0mạch/hô hấp

Nhiễm trùng

Thần kinh

Tổng

p13100430,8646,228

11

85100

100

1009

1

3032,1

9,1

35,3

0,00216

10

4757,1

90,9

55,3

0,0561,000Nhận xét: SHH là dấu hiệu không ổn định thường gặp nhất, trong khi sốc chủ

yếu gặp ở nhóm nguyên nhân bất thường bẩm sinh

Bảng 3.18. Các dấu hiệu không ổn định trước chuyển viện và điều kiện vận

chuyển:46Phương tiện

vận chuyển

Yếu tố

không ổn định

SHH (N=85)

Sốc (N=30)

Hơn mê (N=47)Ơ tơ chun dụng, đầy đủƠ tô cứu thương,phương tiện cấp cứu,không trang bịNVYT hộ tống được đàođầy đủtạo cấp cứu sơ sinh

76 (89,4%)

27 (90%)

43 (91,5%)9 (10,6%)

3 (10,0%)

4 (8,5%)Nhận xét: Gần 90% các BN được chuyển tuyến bằng xe ơ tơ cứu thương, có

đầy đủ trang thiết bị cấp cứu và nhân viên y tế hộ tống47Bảng 3.19. Các dấu hiệu không ổn định trước chuyển viện và các biện pháp

cấp cứu ngay khi đến Bệnh viện Nhi Trung ương:48Biện pháp

Truyền

ThơngCấp cứudịchĐiều trịĐiều trịThởkhí ápngừngchống sốcrối loạnrối loạnoxylựctuầnvà sử dụngtoanđiệnn (%)dương nhoànthuốc vậnkiềmgiải(%)n (%)mạchn (%)n (%)Dấu hiệu

khơng ổn địnhChọc

hút dẫn

lưu khí

màng

phổi

n (%)n (%)trước chuyển

SHH (N=85)2832461602110(97,6)

30(28,2)

8(71,8)

22(70,6)

25(24,7)

7(11,8)Sốc (N=30)(2,4)

0

(0)

0(100)

47(26,7)

14(73,3)(83,3)

36(23,3)

15(0)(100)(29,8)(76,6)(31,9)Hơn mê (N=47)33 (70,2)4 (13,3)

4

(8,5)Nhận xét: Trong số các BN có SHH trước chuyển viện có tới 97,6% trẻ phải

thở máy khi đến BV Nhi Trung ương;

Trong số 30 trẻ có sốc trước chuyển viện: 26,7% BN phải cấp cứu

ngừng tuần hoàn và 73,3% BN phải dùng thuốc vận mạch ngay khi đến BV

Nhi

Bảng 3.20. Các dấu hiệu không ổn định trước chuyển viện và thời gian hồi

sức:

Thời gian hồi sức

Yếu tố không

ổn định

SHH

Sốc

Hôn mê≤ 6 giờ> 6 giờTổngp40 (47,1)

10 (33,3)

24 (51,1)45 (52,9)

20 (66,7)

23 (48,9)85 (100)

30 (100)

47 (100)0,588

0,068

0,88449Nhận xét: Khơng có sự khác biệt về thời gian sống sót và các dấu hiệu không

ổn định trước chuyển viện.50

Bảng 3.21. Khoảng cách vận chuyển và các dấu hiệu nặng ngay khi trẻ đến việnCác dấu

hiệu nặngNgừng thở Ngừng timKhoảng cách

≤ 10 km

(N= 17)

11- 50 km

(N= 29)

>50 km

(N= 39)

Tổng (N= 85)

P- valueTím táiSốcHơn mêCo giậtn (%)n (%)n (%)Hạ thân Hạ GlucoseRối loạn Nhiễm toan Rối loạn

điện giải chuyển hóa đơng máunhiệt nặngmáun (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)17(100)1(5,9)11(64,7)16(94,1) 13(76,5)02(11,8)2(11,8)3(17,6)13(76,5)5(29,4)27(93,1)9(31,0)27(93,1)20(69,2) 28(96,6)010(34,5)4(13,8)6(20,7)22(75,9)7(24,1)39(100)14(35,9)32(82,1)25(64,1) 35(89,7)4(10,3)10(25,6)4(10,3)10(25,6) 27(69,2) 11(28,2)60 (70,6) 61(71,8) 76 (89,4)4(4,7)22(25,9)10(11,8)19(22,1) 62(72,9) 23(27,1)0,0840,2360,90583 (97,7) 24 (28,2)

0,9840,1090,0510,6410,1020,7760,7770,905Nhận xét: Khơng có sự khác biệt về các dấu hiệu nặng khi đến viện của các nhóm bệnh nhân có khoảng cách vận chuyển khác

nhau.51Bảng 3.22. Các biện pháp cấp cứu hồi sức ngay lúc nhập viện và thời gian

hồi sức

Thời gian hồi Thời gian hồi Thời gian hồi

sứcBiện pháp

Thở oxy

Thở máy

Cấp cứungừngtuần hoàn

Truyền dịch chống

sốc, sử dụng thuốc

vân mạch

Điều trị rối loạn

toan- kiềm

Điều trị rối loạn

điện giải

Chọc hút dẫn lưu

khí màng phổi

Truyền máucác chế phẩm máusức ≤ 6 giờsức >6 giờ(n=40 )(n=45)Tổng

NP- valuen%n%0

400

1002

434,4

95,62

830,496

0,4961845,0613,3240,0012665,03577,8610,0682152,53168,9620,123820,01124,4190,65737,5715,6100,32225,01942,2210,000Nhận xét: Trong số 40 bệnh nhân khơng thể sống sót >6 giờ có 18 bệnh nhân

(45%) phải cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay khi đến viện, tỷ lệ cấp cứu ngừng

tuần hồn ở nhóm sống >6 giờ là 13,3%, sự khác biệt có ý nghĩa với p=

0,001.

3.2.3. Các yếu tố chẩn đoán và điều trị:

Bảng 3.23. Phù hợp trong chẩn đoán, điều trị của tuyến trước và thời gian

hồi sức:52Thời gian hồi sức

≤ 6 giờ

n (%)> 6 giờ

n (%)1 (10,0)

39 (52,0)9 (90,0)

36 (48,0)Chẩn đoán,

điều trị

Phù hợp

Không phù hợpTổng

N (%)p10 (11,8)

75 (88,2)0,017Nhận xét: 90% số BN được điều trị phù hợp có thời gian sống sót > 6 giờ ,

trong khi tỷ lệ này ở nhóm chẩn đốn điều trị khơng phù hợp là 48%. Sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê với p= 0,017

Bảng 3.24. Nguyên nhân TV và thời gian điều trị tại tuyến trước:Nguyên nhân

tử vongThời gian

điều trị tại

tuyến trước

<24 giờ

n%Thời gian

điều tại tuyến

trước 1-3

ngày

n%Thời gian

điều trị tại

tuyến trước

>3 ngày

nP-value%0,000Bất thường

bẩm sinh

17

68,0

5

20,0

3

12,0

0,001

(N=25)

Sinh cực non

8

100,0

0

0

0

0

0,000

(N=8

Rối loạn tim

mạch/hơ hấp

10

76,9

3

23,1

0

0

0,052

(N=13)

Nhiễm trùng

4

14,3

7

25,0

17

60,7

0,007

(N=28)

Thần kinh

10

90,9

0

0

1

9,1

0,007

(N=11)

Nhận xét: Phần lớn nhóm bệnh bất thường bẩm sinh, đẻ cực non, rối loạn tim

mạch /hơ hấp, tổn thương thần kinh có thời gian điều trị tại tuyến trước <24

giờ, trong khi đa số bệnh nhân trong nhóm bệnh nhiễm khuẩn có thời gian

điều trị tại tuyến trước > 3ngày.53Bảng 3.25. Nguyên nhân TV và thời gian hồi sức:Bất thường bẩm

sinh (n=25)

Sinh cực non

(n=8)

Rối loạn tim

mạch/hô hấp

(n=13)

Nhiễm trùng

(n=28)

Thần kinh

(n=11)Thời gian hồi sức Thời gian hồi sức >

≤ 6 giờ

6 giờ

n

%

n

%P-value1040,01560,00,317675,0225,00,0581184,6215,40,013932,11967,90,059436,4763,60,3660,010Nguyên nhân tử

vongNhận xét: Tỷ lệ sống sót > 6 giờ của nhóm sinh cực non và nhóm rối loạn tim

mạch/ hơ hấp thấp hơn so với các nhóm khác, tuy nhiên do mẫu quá nhỏ nên

chưa có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3.26. Đánh giá tử vong:

Đánh giá tử vong

Do trì hỗn điều trị/chăm sóc

trước khi đến viện

Tử vong khơng

thể tránh khỏi

Tử vong có thể

tránh đượcSố bệnh nhânTỷ lệ %33,5Bệnh không thể chữa được44,7Nếu được điều trị tốt trước

khi đến viện7891,8Nhận xét: Đánh giá về tình trạng TV chúng tơi nhận thấy chỉ có 4 trường hợp

TV là do bệnh không thể chữa (3 bệnh nhân được chẩn đốn rối loạn chuyển

hóa, 1 bệnh nhân dị dạng bẩm sinh thần kinh trung ương), 3 bệnh nhân TV doTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Nhóm TV do thiếu oxy máu cục bộ đều TV trước 7 ngày tuổi, nguyên nhân khác TV sau 7 ngày tuổi.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×