1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá tử vong:

Đánh giá tử vong:

Tải bản đầy đủ - 0trang

84KIẾN NGHỊ

1. Nâng cao chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trước khi mang thai. Thực hiện

chăm sóc trước sinh tốt, khám thai định kỳ, theo dõi phát triển thai, phát hiện

bất thường thai, phát hiện và điều trị bất thường của mẹ. Khuyến cáo sử dụng

steroid cho bà mẹ có nguy cơ sinh non giúp cho trưởng thành phổi thai nhi

2. Thực hiện chăm sóc trong sinh và sau sinh tốt. Nâng cao kỹ năng đỡ đẻ,

đảm bảo sinh an tồn, đề phòng ngạt. Thực hiện chăm sóc thiết yếu cho trẻ

mới sinh, đặc biệt là trẻ sinh nhẹ cân, thiếu tháng. Tuân thủ nghiêm ngặt kiểm

soát nhiễm khuẩn, đặc biệt đối với trẻ cần can thiệp các thủ thuật xâm nhập.

3. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại về hồi sức sơ sinh cơ bản và nâng cao cho tất

cả bác sỹ, điều dưỡng làm công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe sơ sinh. Đầu

tư trang thiết bị phục vụ cấp cứu và điều trị có hiệu quả giúp giảm bớt khó

khăn trong khâu vận chuyển và giảm tải tuyến Trung ương, từ đó giảm được

TV trong 24 giờ đầu nhập viện góp phần làm giảm tỷ lệ TVSS.TÀI LIỆU THAM KHẢOMẪU HỒ SƠ NGHIÊN CỨU

I. Hành chính

1. Bệnh nhân:

Họ và tên bệnh nhân:

Tuổi:

Giới: Nam □, Nữ □,

Mã hồ sơ:

Ngày/ tháng/ năm sinh:

Địa chỉ:

2. Bố

Họ tên bố:ĐT:Nghề nghiệp: Cán bộ □; Công nhân □; Nông dân □; Kinh doanh □; Tự do

Trình độ văn hóa: Cao đẳng, ĐH, sau ĐH □; Tiểu học, THCS, THPT □;

Không biết chữ □

3. Mẹ

Họ tên mẹ:ĐT:Nghề nghiệp: Cán bộ □; Công nhân □; Nông dân □; Kinh doanh □; Tự do

Trình độ văn hóa: Cao đẳng, ĐH, sau ĐH; Tiểu học, THCS, THPT □;

Không biết chữ □

Ngày giờ vào viện:

Ngày giờ tử vong:;Tuổi tử vong : < 24h □; 1- 6 ngày □; ≥7 ngày □,

II. Tiền sử sản khoa, tiền sử bệnh tật:

1. Tiền sử sức khỏe của mẹ:

Mẹ bị bệnh mãn tính: Có □; Khơng □. Nếu có, mắc bệnh gì:Suy tim □

Suy thận mãn □

Cao HA □

ĐTĐ □

Bệnh khác:

Bệnh cấp tính của mẹ:

Mẹ bị sốt trước và trong đẻ: Có □; Khơng □

Mẹ bị tiền sản giật, sản giật: Có □; Khơng □

Mẹ bị SHH: Có □; Khơng □

Mẹ sử dụng thuốc, hóa chất trong thời kỳ mang thai:

Hút thuốc lá □

Nghiện rượu □

Nghiện thuốc phiện □

Khác □

2. Tiền sử sản khoa:

- Tuổi thai: Đủ tháng □; Già tháng □; Non tháng □ : <28 tuần □; 28- 32

tuần □; 33- 36 tuần □.

( Nếu sinh non ≤ 32 tuần: Liệu pháp corticoid cho mẹ: Có □; Không □)

- P lúc sinh: < 1000gr □; 1000- 1499gr □; 1500- 1999gr □;

2000- 2499gr □; ≥ 2500gr □;

- Nơi sinh: tại nhà □, trạm y tế □, Bv huyện □, Bv sản nhi, Bv tỉnh, Bv

Phụ sản trung ương □

- Tiền sử chuyển dạ: Đẻ thường □, Đẻ can thiệp □

- Tình trạng sau đẻ: Khóc to □; SHH □, (Điểm apgar ở thời điểm 1 phút: )

- Các biện pháp cấp cứu sau đẻ:Bóp bóng, hoặc thơng khí áp lực dương □

Ép tim ngoài lồng ngực □

Thở oxy □

Thuốc vận mạch □

Nếu hít phân xu: đặt NKQ hút dịch ngay tại phòng sinh: Có □; Khơng □

Nếu ngạt nặng khi đẻ:

Sử dụng các biện pháp để tránh tăng thân nhiệt: Có □; Khơng □

Sử dụng cooling: Có □; Khơng □

Ủ ấm bình thường: Có □; Khơng □

2. Tiền sử bệnh tật:

- Dị tật bẩm sinh: Có □; Khơng □

Nếu có: (cụ thể loại dị tật):

Chẩn đốn dị tật: Trước sinh □; Sau sinh □

II. Bệnh sử:

- Thời gian từ lúc khởi phát bệnh đến khi vào cơ sở y tế gần nhất:

< 1 ngày □; 1- 3 ngày □; >3 ngày □.

- Lý do đưa đến bệnh viện muộn >3 ngày: Không phát hiện bệnh □; Tự chữa

tại nhà □; nhà quá xa □; kinh tế khó khăn □.

- Cơ sở y tế đầu tiên tiếp nhận trẻ:

BV Nhi Trung ương □; Các bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản, và Bệnh viện

Sản Nhi, Khoa Nhi Bệnh viện Tỉnh □; Bệnh viện huyện □; Trạm y tế xã □;

Phòng khám tư nhân □;

- Nơi chuyển viện: Các bệnh viện chuyên khoa Phụ Sản, và Bệnh viện Sản

Nhi, Khoa Nhi Bệnh viện Tỉnh □; Bệnh viện huyện □; Trạm y tế xã □; Phòng

khám tư nhân □; Tự đến □

- Thời gian điều trị tại tuyến trước: <1 ngày □; 1-3 ngày □ ; >3 ngày □- Chẩn đoán bệnh trước chuyển: (Chẩn đốn bệnh theo ICD 10)

- Xử trí trước chuyển viện: Điều trị SHH: Có □; Khơng □

Điều trị suy tuần hồn: Có □; Khơng □

Điều trị suy thần kinh: Có □; Khơng □

Sử dụng kháng sinh: Có □; Khơng □

Các điều trị khác (nếu có):

- Lý do chuyển viện: Bệnh nặng, vượt khả năng chẩn đoán điều trị □

Do thiếu trang thiết bị □

Do tai biến điều trị □

Do yêu cầu gia đình □

Do điều trị kéo dài, bệnh không tiến triển □

Nguyên nhân khác □

* Vấn đề vận chuyển:

- Phương tiện vận chuyển:

Ơ tơ cứu thương, có NV y tế hộ tống, có đủ trang thiết

bị cấp cứu □;

Ơ tơ cứu thương, khơng có đủ các điều kiện trên □;

chuyển:Phương tiện khác □ (cụ thể loại phương tiện vận

)- Trình độ của nhân viên chuyển viện:

Bác sỹ chuyên khoa Nhi □

Điều dưỡng Nhi khoa □

Điều dưỡng đa khoa □

- Nhân viên chuyển viện được đào tạo về cấp cứu Nhi- Sơ sinh:

Có □; Khơng □- Liên hệ trước chuyển viện:

Có □; Khơng □

- Tình trạng bệnh ngay trước chuyển viện:

SHH: Có □; Khơng □ (Nếu có: Điểm Silverman:

Suy tuần hồn (sốc): Có □; Khơng □)Suy thần kinh (hơn mê): Có □; Khơng □

(Nếu có: Phân độ hơn mê AVPU:)- Duy trì thuốc, dịch truyền trong q trình chuyển viện: Có □; Khơng □

- Những biến cố xẩy ra trong q trình chuyển viện:

Khơng xẩy ra biến cố □

Tím tái □

Ngừng thở, hoặc tụt NKQ phải bóp bóng qua mask □

Ngừng tim □

Co giật □

Nếu có biến cố: Được xử trí đúng, kịp thời □; Khơng được xử trí □

- Khoảng cách từ nơi chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương:

≤ 10km □; 11- 50 km □; > 50 km □.

III. Tình trạng lúc vào viện

- Các dấu hiệu nặng khi trẻ đến viện:

Ngừng thở □

Ngừng tim □

Tím tái □

Sốc □

Hơn mê □ (AVPU: P; AVPU: U)

Co giật □Hạ thân nhiệt □

Hạ Glucose/máu: □

Rối loạn điện giải nặng: □

Nhiễm toan chuyển hóa nặng: □

Rối loạn đơng máu: □

- Các biện pháp cấp cứu ngay lúc vào viện:

Thở oxy □

Đặt nội khí quản cấp cứu □

Thở máy xâm nhập □

Cấp cứu ngừng tim □

Truyền dịch chống sốc và sử dụng thuốc vận mạch □

Điều trị rối loạn toan- kiềm □

Điều trị rối loạn điện giải □

Chọc hút dẫn lưu dịch, khí liên tục □

Truyền máu và các chế phẩm máu □

- Thời gian hồi sức: ≤6 giờ □;> 6 giờ □- Chẩn đoán bệnh khi TV (Theo ICD-10):

- Phân loại nguyên nhân TV theo PSANZ- NDC:

Bất thường bẩm sinh □

Sinh cực non □

Rối loạn về tim mạch/hô hấp □

Nhiễm trùng □Thần kinh □

Ruột □

Khác □

IV. Đánh giá xử trí y tế

- Đánh giá chẩn đốn, điều trị của tuyến trước:

Chẩn đốn, điều trị thích hợp □

Chẩn đốn, điều trị khơng thích hợp □

- Đánh giá chuyển viện:

Chuyển viện an tồn: □

Chuyển viện khơng an tồn □

- Đánh giá TV:

TV có thể tránh được nếu được điều trị tốt trước khi đến viện □

TV không thể tránh được do bệnh không thể chữa □

- Đánh giá về yếu tố ngăn ngừa bệnh gây TV:

Nguyên nhân TV có thể ngăn ngừa □

Nguyên nhân TV không thể ngăn ngừa □Phụ lục 1

CÁCH ĐÁNH GIÁ TUỔI THAI

Điểm

Tư thếNằm sấp trên

bàn tay người

khámNúm vúMóng taySụn vành taiCách đánh giáĐiểm đạt1Nằm duỗi thẳng2Nằm hai chi dưới co3Hai tay, hai chân co1Đầu gấp xuống thân2Đầu cuối xuống, tứ chi hơi cong3Đầu ngẩng gần 3 phút, hai tay gấp, hai chân hơi cong1Là 1 chấm không nổi lên mặt da2Nhìn và sờ thấy nhưng khơng nổi lên mặt da3Nhìn thấy rõ, 2 mm cao trên mặt da1Chưa mọc đến đầu ngón2Mọc đến đầu ngón3Mọc quá đầu ngón1Mềm, dễ biến dạng, khi ấn bật trở lại chậm hoặc không bật trở lại

Khi ấn bật trở lại chậm, sụn mềm2Sụn nhìn rõ, bật trở lại ngay3Sụn cứng, bật trở lại tốt4

Sinh dụcVạch gan bàn

chân1Chưa có tinh hồn hoặc mơi bé to2Tinh hồn nằm trong ống bẹn3Tinh hồn nằm trong hạ nang4Bìu có nếp nhăn, mơi lớn khép kín1Khơng có21/3 vạch ngang trên lòng bàn chân32/3 vạch ngang trên lòng bàn chân4Vạch ngang chiếm cả lòng bàn chânĐiểm tương ứng với tuổi thaiTuổi

thai272829- 3031- 3233-3435-3637-3940-42Điểm789- 1011-1415-1718-2021-2222-24Phụ lục 2

Chỉ số Apgar

Chỉ số012Nhịp timNgừng tim< 100 lần/phút> 100 lần/phútNhịp thởNgừng thởThở chậm, rênKhóc toTrương lực cơGiảm nặngGiảm nhẹBình thườngCử độngKhơng cử độngÍt cử độngCử động tốtMàu sắc daTrắngTím đầu chiHồng hàoNếu tổng số điểm:

< 4 điểm: Ngạt nặng

4- 6 điểm: Ngạt nhẹ

> 7 điểm: Bình thườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá tử vong:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×