1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c) Đánh giá sự di động của dây thanh

c) Đánh giá sự di động của dây thanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

64- Dấu hiệu bờ khối u trên siêu âm.

- Kích thước u trên siêu âm:

- Dấu hiệu hạch cổ trên siêu âm:

4.1.4. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ.

4.1.5. Chẩn đoán khối u trước mổ

4.1.6. Phương pháp phẫu thuật.

4.1.7. Kết quả mô bệnh học

4.1.7.1. Kết quả mô bệnh học của tuyến giáp.

4.1.7.2. Kết quả mô bệnh học của hạch di căn.

4.1.8. Chấn đoán giai đoạn ung thư tuyến giáp sau mổ.

4.1.9. Điều trị kết hợp sau phẫu thuật

4.2. Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa từnăm 2012 đến 2016

4.2.1. Biến chứng phẫu thuật.

- Tai biến suy tuyến cận giáp.

- Tổn thương TK TQQN.

Các biến chứng khác: ngoài các biến chứng kể trên trong y văn

còn mơ tả các biến chứng như chảy máu, ngộ độc giáp….

4.2.2. Sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh.

4.2.3. Tái phát và di căn xaKẾT LUẬN65Qua các trường hợp UTTG thể biệt hóa được chẩn đoán, điều trị theo

dõi tại BV Ung Bướu Hà Nội chúng tơi đưa ra kết luận như sau.

1.Chẩn đốn UTTG dựa vào đặc điểm lâm sàng, siêu âm, tế bào học và2.mô bệnh học.

Kết quả điều trị66KIẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Delisle M.J., Shwart C., Theobald S. (1996),Cancer of the Thyroid,

Value of a regional registry on 627 patients diagnosed, treated and

followed by a munltidiscriplinary team, Ann Endocrinol, Paris, Vol

57(1), pp. 41 - 49.

2. Phạm Văn Bàng, Nguyễn Chấn Hùng, Trần Văn Thiệp, Nguyễn Thị

Hòa(1995), Cẩm nang ung thư bướu học lâm sàng (Dịch từ tài liệu của

Hiệp hội quốc tế chống ung thư), xuất bản lần thứ 6, Nhà xuất bản Y

học chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, tr. 391 - 403.

3. Cady B., Rossi R. L. (1991), Surgery of the Thyroid and Parathyroid

Glands, Third Edition, W.B. Saunders Company, pp. 14 - 151.

4. Nguyễn Bá Đức (1999), "Ung thư tuyến giáp trạng", Hướng dẫn thực

hành, chẩn đoán điều trị ung thư, NXB, tr. 135 - 149

5. Gagner M (1996), “Endoscopic subtotal parathyroidectomy in patients with

primary hyperparathyroidism”. British Journal of surgery 83(6). P. 875

6. Hucher CSG, Chiodini S, Napolitano C, Recher A (1997), “

Endoscopic right thyroid lobectomy”. Surg Endosc 11. P.

7. De Klerk J. M. H et al. (2000), Fixed dosage of I131 for remnant

ablation in patients with differentiated thyroid carcinoma without

preablativediagnosticI131scintigraphy,NuclearMedicineCommunications, pp. 529 - 532.

8. Phạm Văn Choang và cs (2000), Kết quả siêu âm tuyến giáp trong ba năm

từ 1993 – 1995 tại Bệnh viện Nội tiết, Kỷ yếu tồn văn các cơng trình

nghiên cứu khoa học, Tạp chí nội tiết và các rối loạn chuyển hóa, Nhà xuất

bản Y học, tr. 23 - 26.9. Nguyễn Mạnh Hùng (2000), Bước đầu đánh giá giá trị của chẩn đoán

tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư giáp, Kỷ yếu

cơng trình NCKH Nội tiết và các rối loạn chuyển hóa, Nhà xuất bản Y

học, tr. 38 - 43.

10.Lê Văn Quang (2003), Vai trò của xét nghiệm tế bào học qua chọc hút

bằng kim nhỏ trong chẩn đốn các bướu nhân tuyến giáp. Tạp chí

Ngoại khoa số 2, tr. 1 - 7.

11.Trần Ngọc Lương (2006). “Nguyên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi

điều trị bướu giáp thể nhân lành tính”, Luận án tiến sĩ y học, Đại Học Y

Hà Nội.

12.Trương Xuân Quang, Trịnh Thị Minh Châu và cs (2002), Điều trị

ung thư giáp trạng bằng đồng vị phóng xạ I 131 tại bệnh viện Chợ Rẫy,

Tạp chí Y học thực hành, Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư, tr.

330 - 334.

13.Trần Xuân Bách (2006), Nghiên cứu chẩn đoán và bước đầu đánh giá

kết quả phẫu thuật u lành tính tuyến giáp, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ

nội trú Bệnh viện, Đại học Y Hà Nội.

14.Nguyễn Xuân Phong (2011), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số

xét nghiệm trong ung thư biểu mô tuyến giáp, Luận văn thạc sỹ y học.

Đại học Y Hà Nội.

15.Nguyễn Thị Hoa Hồng (2012), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu

âm, tế bào học và kết quả mô bệnh học của bướu nhân tuyến giáp. Luận

văn tốt nghiệp Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Đại học Y Hà Nội.

16.Nguyễn Quang Quyền (1997), Atlas giải phẫu người (dịch từ Atlas of

Human Anatomy của Frank H. Netter), Nhà xuất bản Y học, tr. 82 – 84

17.Trịnh Văn Minh “Giải phẫu đầu mặt cổ, các cơ quan ở cổ. Giải phẫuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c) Đánh giá sự di động của dây thanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×