1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LE & ASSOCIATES

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LE & ASSOCIATES

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.1 Q trình hình thành và phát triển Cơng ty Cổ phần Le & Associates.(Nguồn: http://l-a.com.vn/gioi-thieu-l-a/)

Hình 1.1: Các chặng đường phát triển của CTCP L&A từ năm 2001-2015

Thành lập vào ngày 06/04/2001 CTCP L&A đã tạo ra được uy tín và khẳngđịnh được giá trị của mình vào những thời gian đầu thành lập. Từ đó phát triển

nhanh chống dựa trên sự tín nhiệm từ khách hàng.

Từ năm 2002 – 2007 CTCP L&A đã không ngừng nâng cao và phát triển sựđa dạng cũng như là chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các đối tác.

Năm 2009 mở thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội với mong muốn mở rộngphạm vi cung ứng dịch vụ cho tồn thị trường.

Năm 2015 CTCP L&A đã mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với đốitác chuyên môn Dream Incubator Nhật Bản nhầm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2017 vừa qua đánh dấu cột mốc CTCP L&A đã có hơn 16 năm kinhnghiệm trong lĩnh vự nhân sự. 

1.1.2 Nguyên tắc mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates.

Nguyên tắc hoạt động: Chuyên nghiệp; Trách nhiệm; Sáng tạo; Tận tâm; Bền

bỉ.

Tầm nhìn: Là lựa chọn tối ưu cho các giải pháp nhân sự.

Sứ mệnh: Tối đa hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng vào con người.101.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates

Công ty Cổ phần (CTCP) L&A là một trong những công ty hàng đầu về giải

pháp nhân sự, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư vào con người. Với những lĩnh vực kinh

doanh chủ yếu như:

-Dịch vụ Thầu sản xuất-Dịch vụ Thầu nhân lực-Dịch vụ Tuyển dụng, Đánh giá, Đào tạo-Dịch vụ Quản lý lương1.1.4 Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Le & Associates

Sơ đồ1.1: Tổ chức bộ máy quản lý công ty(Nguồn: CTCP L&A)

Chức năng các bộ phậnTổng giám đốc

Ban hành các nội quy, quy định của công ty.

Tổ chức thực hiện các quyết định của công ty.

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Ký kết hợp đồng với các đối tác.

Tổ chức các các hoạt động kinh doanh

Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trong cơng ty.Trợ lý pháp lý

Giúp tổng giám đốc xét duyệt về mặt pháp lý của các hợp đồng liên quan.

Nắm bắt các thông tin, luật về pháp lý để phổ biến và làm việc với tổng giám

đốc.

F & A - Kế tốn

11-Đảm nhiệm các công việc liên quan đến sổ sách, chứng từ,... của công ty.

Ghi nhận các sự kiện kinh tế phát sinh hàng ngày của cơng ty.

Hồn thiện và quản lý sổ sách; lưu giữ chứng từ.

Có trách nhiệm khai báo thuế đúng quy định của cơ quan thuế.

Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác cho tổng giám đốc hoặc các bộphận khác cần sử dụng.

Ghi nhận, theo dõi, quản lý dòng tiền của cơng ty (kể cả tiền mặt và tiền gửi

ngân hàng).HR - Nhân sự

Chịu trách nhiệm về nhân sự bên trong CTCP L&A.

Trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên.

Tính lương và các khoản trích theo lương tại CTCP L&A.IT - Kỹ thuật

Làm những công việc liên quan đến sửa chữa và cài đặt các phần cứng và

phần mềm hệ thống máy tính của cơng ty.MKT - Tiếp thị

Tiếp thị các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh, đưa ra các chiến lược kinh doanh

phù hợp và mang tính truyền thơng.BD – Phát triển kinh doanh

Nghiên cứu thị trường trên cả nước.

Tìm kiếm các đối tác khách hàng tiềm năng.COD – Tư vấn và phát triển sản phẩm

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về đào tạo, đánh giá năng lực hành vi.

Tư vấn về các sản phẩm với đối tác khách hàng trong nước.EO – Thầu nhân lực

Tuyển dụng nguồn lao động.

Theo dõi và quản lý nhân viên tại các dự án.

Tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên.PO – Thầu sản xuất

Tuyển dụng nguồn lao động.

Theo dõi, quản lý nhân viên và năng suất (năng suất cam kết với đối tác) tại

các dự án.

Tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên. 121.2 Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Cổ phần Le & Associates.Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán tại CTCP L&A

1.2.1 Chức năng từng chức danh :

Giám đốc tài chính-Điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính củacơng ty.

-Xét duyệt các khoản chi.-Quản lý các tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản và được ủy quyền).-Ký các giấy tờ liên quan.Kế tốn trưởng-Chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tiền.-Điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến phòng kế tốn.-Trực tiếp phòng vấn tuyển dụng kế tốn viên.-Lập báo cáo cho các bên cần sử dụng.-Lập báo cáo thuế hàng tháng.-Xét duyệt các khoản chi tiền, các lệnh chuyển tiền.-Ký các giấy tờ liên quan.Kế tốn tổng hợp-Lập phiếu thu, phiếu chi.-Kiểm tra, phê duyệt các chứng từ tạm ứng, hồn ứng, thanh tốn.13-Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ.-Up lệnh chuyển tiền (đối với ngân hàng điện tử).-Ghi nhận các nghiệp vụ báo nợ, báo có.Kế tốn thanh tốn-Xét duyệt, kiểm tra các bảng lương từ bộ phận khác chuyển qua.-Xuất hóa đơn bán hàng.-Chuyển tiền theo bản lương đã xét duyệt.-Đi phát lương cho nhân viên.Thủ quỹ-Quản lý tiền mặt tại quỹ của công ty.-Thu tiền và chi tiền cho các bên liên quan.-Rút tiền từ tiền gửi ngân hàng khi quỹ tiền mặt hết.1.2.2 Hình thức sổ kế tốn

Cơng ty Cổ phần L&A sử dụng Hình thức ghi sổ kế tốn trên máy tính theo

Nhật ký chung, nghĩa là cơng ty đang sử dụng phần mềm kế toán (phần mềm

Bravo) được thiết kế theo hình thức Nhật ký chung. Nhầm tối ưu hóa thời gian ghi

sổ, khơng gian chứa sổ sách và nâng cao hiệu quả kết xuất dữ liệu; thông tin; báo

cáo nhanh chống.

1.2.3 Hệ thống chứng từ kế tốn áp dụng

Cơng ty cổ phần L&A sử dụng hệ thống chứng, hóa đơn theo hướng dẫn của

thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Đối với Hệ thống chứng từ

kế toán áp dụng tại CTCP L&A bao gồm các loại như sau:

-Bảng chấm công-Bảng chấm công làm thêm giờ-Bảng thanh toán tiền lương-Bảng thanh toán tiền thưởng-Bảng kê trích nộp các khoản theo lương-Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội-Hóa đơn mua vào14-Hóa đơn bán ra-Phiếu thu-Phiếu chi-Ủy nhiệm chi-Phiếu kế toán-Giấy đề nghị tạm ứng-Giấy đề nghị thanh tốn-Giấy hồn tạm ứng-Bảng kiểm kê quỹ-Biên bản giao nhận TSCĐ-Biên bản kiểm kê TSCĐ-Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ1.2.4 Hệ thống sổ sách và báo cáo kế tốn áp dụng

Cơng ty cổ phần L&A sử dụng hệ sổ sách, báo cáo theo mẫu quy định của

thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Thực hiện đầy đủ quy định

của Bộ tài chính về việc lập báo cáo tài chính

Cơng ty sử dụng hình thức ghi sổ trên máy tính vì vậy hệ thống sổ sách và

báo cáo cũng được thể hiện trên phần mềm kế toán dưới dạng các file mềm, khi cần

thiết kết xuất báo cáo cho Tổng giám đốc hoặc những người liên quan thì phòng kế

tốn sẽ xuất ra file cứng (thể hiện trên giấy).

Hệ thống sổ sách và báo cáo bao gồm:

-Sổ nhật ký chung:-Sổ cái của các tài khoản-Sổ chi tiết các tài khoản-Bảng cân đối kế toán-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh-Thuyết minh báo cáo tài chính-Lưu chuyển tiền tệ-Báo cáo thuế giá trị gia tăng.151.2.5 Các chính sách kế tốn áp dụng

• Chuẩn mực, chế độ kế tốn áp dụng

Cơng ty cổ phần L&A áp dụng chế độ kế toán Việt Nam được ban hành theo

thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

• Kỳ kế tốn; đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế tốn

Cơng ty cổ phần L&A áp dụng kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày

31/12 dương lịch.

Kỳ kế tốn cơng ty xác định kết quả hoạt động kinh doanh được lập: theo quý

Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong việc ghi chép các chứng từ kế toán: Đồng

Việt Nam (VNĐ), ký hiệu trong nước “đ”, ký hiệu quốc tế “VND”.

• Phương pháp kê khai thuế

Công ty khai báo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và khai báo

thuế theo tháng. Riêng khai tình hình sử dụng hóa đơn thì khai báo theo quý.

• Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Công ty xác định nguyên giá tài sản cố định theo giá trị thực tế; đánh giá tài

sản theo nguyên giá và giá trị còn lại; tính khấu hao tài sản cố định theo phương

pháp khấu hao đường thẳng.161.2.6 Tổ chức phương tiện phục vụ cho cơng tác kế tốnHình 2.1 Giao diện phần mềm Bravo

Công ty hiện đang sử dụng phần mề kế toán Bravo để phục vụ cho việc ghi

nhận các số liệu phát sinh và kết xuất báo cáo.17CHƯƠNG 2:THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO,CÁC

CHUYÊN VIÊN LÀM CƠNG TÁC KẾ TỐN – TÀI CHÍNH

TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN L&A

2.1. Thực hiện phỏng vấn giám đốc tài chính:

Là một giám đốc tài chính,chị Vũ Thị Xuân Lâm là người chịu trách nhiệm về hoạt

động và hiệu quả hoạt động của phòng kế tốn, điều hành, quản lý, ra quyết định

các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty,xét duyệt các khoản chi, quản lý các

tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản và được ủy quyền), ký các giấy tờ liên quan.

Công việc này rất áp lực, tuy nhiên với kinh nghiêm 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh

vực kế tốn, 10 năm trong vị trí kế tốn trưởng, chị lại có điều kiện làm việc trong

một mơi trường tương đối tốt, nên tạo ra sự yêu thích đối với công việc cũng như

các mối quan hệ tốt đẹp giữa những đồng nghiệp.Trải qua một thời gian làm việc

tương đối dài với bề dày kinh nghiệm chị đã trang bị cho bản thân rất nhiều kĩ năng

như khả năng giao tiếp là một yếu tố hàng đầu. Là tố chất không thể thiếu của một

nhà lãnh đạo giỏi, dựa vào đó có thể tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng và

đối tác có tiềm năng trong kinh doanh.Vững vàng các kỹ năng tối cần thiết như

thuyết trình và thuyết phục. Có tầm nhìn dài hạn, dự đoán rủi ro, vận dụng tổng hợp

các con số, cơ hội, thách thức. Không để những mục tiêu lâu dài bị chi phối bởi

những lợi ích tài chính ngắn hạn trước mắt, khơng sợ hãi với những khó khăn tạm

thời.

2.2. Phỏng vấn kế toán trưởng:

Chị Trần Thị Thường là một kế tốn trưởng mẫu mực, đam mê cơng việc, với

tham niên 7 năm trong nghề kế toán.Chị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi

tiền,điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến phòng kế tốn, trực

tiếp phòng vấn tuyển dụng kế tốn viên, lập báo cáo cho các bên cần sử dụng, lập

báo cáo thuế hàng tháng, ký các giấy tờ liên quan. Theo chị, trước khi trở thành một

kế toán trưởng, chị phải làm tốt các kỹ năng của một kế tốn viên bình thường.Bên

cách các chun mơn về kế tốn tài chính, chị còn trang bị thêm các kiến thức liên18quan đến kinh tế như: kiểm toán cơ bản, quản lý doanh nghiệp, ...Ngồi việc nắm

chắc nghiệp vụ, thì cẩn thận và trung thực được xem là phẩm chất quan trọng mà

chị luôn chú trọng hàng đầu.Với tính chất cơng việc ln phải xử lý số liệu liên

quan đến tài chính của cơng ty, chỉ cần một chút bất cẩncó thể gây tổn thất cho cơng

ty. Chính vì vậy, chị ln nhắc nhở bản thân phải luôn cẩn thận đến từng chi tiết

nhỏ.Bởi tính chất cơng việc của một người kế tốn trưởng làm việc ln tay và lúc

nào cũng phải tính tốn suy nghĩ. Nhất là gần cuối tháng hay dịp cuối năm, công ty

phải tổng kết thu chi của một năm và phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài

chính cho năm mới, báo cáo thuế,… Vậy nên, chị cũng là người có khả năng chịu

được áp lực cao và kỹ năng quản lý thời gian sắp xếp lịch làm việc hợp lý để công

việc chạy đúng tiến độ.Quan hệ tốt với cấp dưới trong phòng kế tốn, các đồng

nghiệp ở phòng ban khác cũng góp phần quan trọng tạo nên sự thuận lợi trong công

tác tại công ty.Môi trường , cơ sở vật chất tốt cũng tạo nên chất lượng làm việc cao.

Bên cạnh những thuận lợi, chị cũng gặp khơng ít khó khăn như gặp phải sai sót bất

cẩn của nhân viên trong hạch tốn nghiệp vụ, tình hình lợi nhuận cơng ty khơng

được tốt do tình hình kinh tế biến động, do bất đồng quan điểm với nhân

viên,....Gặp phải những khó khăn như vậy, chị ln bình tĩnh giải quyết vấn đề, sắp

xếp kiểm tra sao cho chính xác và hợp lý.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LE & ASSOCIATES

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×