1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Le & Associates.

2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Le & Associates.

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ.-Up lệnh chuyển tiền (đối với ngân hàng điện tử).-Ghi nhận các nghiệp vụ báo nợ, báo có.Kế tốn thanh toán-Xét duyệt, kiểm tra các bảng lương từ bộ phận khác chuyển qua.-Xuất hóa đơn bán hàng.-Chuyển tiền theo bản lương đã xét duyệt.-Đi phát lương cho nhân viên.Thủ quỹ-Quản lý tiền mặt tại quỹ của công ty.-Thu tiền và chi tiền cho các bên liên quan.-Rút tiền từ tiền gửi ngân hàng khi quỹ tiền mặt hết.1.2.2 Hình thức sổ kế tốn

Cơng ty Cổ phần L&A sử dụng Hình thức ghi sổ kế tốn trên máy tính theo

Nhật ký chung, nghĩa là công ty đang sử dụng phần mềm kế tốn (phần mềm

Bravo) được thiết kế theo hình thức Nhật ký chung. Nhầm tối ưu hóa thời gian ghi

sổ, không gian chứa sổ sách và nâng cao hiệu quả kết xuất dữ liệu; thông tin; báo

cáo nhanh chống.

1.2.3 Hệ thớng chứng từ kế tốn áp dụng

Cơng ty cổ phần L&A sử dụng hệ thống chứng, hóa đơn theo hướng dẫn của

thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Đối với Hệ thống chứng từ

kế toán áp dụng tại CTCP L&A bao gồm các loại như sau:

-Bảng chấm cơng-Bảng chấm cơng làm thêm giờ-Bảng thanh tốn tiền lương-Bảng thanh tốn tiền thưởng-Bảng kê trích nộp các khoản theo lương-Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội-Hóa đơn mua vào14-Hóa đơn bán ra-Phiếu thu-Phiếu chi-Ủy nhiệm chi-Phiếu kế toán-Giấy đề nghị tạm ứng-Giấy đề nghị thanh toán-Giấy hoàn tạm ứng-Bảng kiểm kê quỹ-Biên bản giao nhận TSCĐ-Biên bản kiểm kê TSCĐ-Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ1.2.4 Hệ thớng sổ sách và báo cáo kế tốn áp dụng

Công ty cổ phần L&A sử dụng hệ sổ sách, báo cáo theo mẫu quy định của

thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Thực hiện đầy đủ quy định

của Bộ tài chính về việc lập báo cáo tài chính

Cơng ty sử dụng hình thức ghi sổ trên máy tính vì vậy hệ thống sổ sách và

báo cáo cũng được thể hiện trên phần mềm kế toán dưới dạng các file mềm, khi cần

thiết kết xuất báo cáo cho Tổng giám đốc hoặc những người liên quan thì phòng kế

tốn sẽ xuất ra file cứng (thể hiện trên giấy).

Hệ thống sổ sách và báo cáo bao gồm:

-Sổ nhật ký chung:-Sổ cái của các tài khoản-Sổ chi tiết các tài khoản-Bảng cân đối kế toán-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh-Thuyết minh báo cáo tài chính-Lưu chuyển tiền tệ-Báo cáo thuế giá trị gia tăng.151.2.5 Các chính sách kế tốn áp dụng

• Chuẩn mực, chế độ kế tốn áp dụng

Công ty cổ phần L&A áp dụng chế độ kế tốn Việt Nam được ban hành theo

thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

• Kỳ kế tốn; đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế tốn

Cơng ty cổ phần L&A áp dụng kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày

31/12 dương lịch.

Kỳ kế tốn cơng ty xác định kết quả hoạt động kinh doanh được lập: theo quý

Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong việc ghi chép các chứng từ kế toán: Đồng

Việt Nam (VNĐ), ký hiệu trong nước “đ”, ký hiệu quốc tế “VND”.

• Phương pháp kê khai thuế

Cơng ty khai báo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và khai báo

thuế theo tháng. Riêng khai tình hình sử dụng hóa đơn thì khai báo theo q.

• Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Công ty xác định nguyên giá tài sản cố định theo giá trị thực tế; đánh giá tài

sản theo nguyên giá và giá trị còn lại; tính khấu hao tài sản cố định theo phương

pháp khấu hao đường thẳng.161.2.6 Tổ chức phương tiện phục vụ cho cơng tác kế tốnHình 2.1 Giao diện phần mềm Bravo

Cơng ty hiện đang sử dụng phần mề kế tốn Bravo để phục vụ cho việc ghi

nhận các số liệu phát sinh và kết xuất báo cáo.17CHƯƠNG 2:THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO,CÁC

CHUN VIÊN LÀM CƠNG TÁC KẾ TỐN – TÀI CHÍNH

TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN L&A

2.1. Thực hiện phỏng vấn giám đớc tài chính:

Là một giám đốc tài chính,chị Vũ Thị Xuân Lâm là người chịu trách nhiệm về hoạt

động và hiệu quả hoạt động của phòng kế tốn, điều hành, quản lý, ra quyết định

các vấn đề liên quan đến tài chính của cơng ty,xét duyệt các khoản chi, quản lý các

tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản và được ủy quyền), ký các giấy tờ liên quan.

Công việc này rất áp lực, tuy nhiên với kinh nghiêm 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh

vực kế toán, 10 năm trong vị trí kế tốn trưởng, chị lại có điều kiện làm việc trong

một môi trường tương đối tốt, nên tạo ra sự u thích đối với cơng việc cũng như

các mối quan hệ tốt đẹp giữa những đồng nghiệp.Trải qua một thời gian làm việc

tương đối dài với bề dày kinh nghiệm chị đã trang bị cho bản thân rất nhiều kĩ năng

như khả năng giao tiếp là một yếu tố hàng đầu. Là tố chất không thể thiếu của một

nhà lãnh đạo giỏi, dựa vào đó có thể tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng và

đối tác có tiềm năng trong kinh doanh.Vững vàng các kỹ năng tối cần thiết như

thuyết trình và thuyết phục. Có tầm nhìn dài hạn, dự đốn rủi ro, vận dụng tổng hợp

các con số, cơ hội, thách thức. Không để những mục tiêu lâu dài bị chi phối bởi

những lợi ích tài chính ngắn hạn trước mắt, không sợ hãi với những khó khăn tạm

thời.

2.2. Phỏng vấn kế tốn trưởng:

Chị Trần Thị Thường là một kế toán trưởng mẫu mực, đam mê công việc, với

tham niên 7 năm trong nghề kế toán.Chị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi

tiền,điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến phòng kế tốn, trực

tiếp phòng vấn tuyển dụng kế toán viên, lập báo cáo cho các bên cần sử dụng, lập

báo cáo thuế hàng tháng, ký các giấy tờ liên quan. Theo chị, trước khi trở thành một

kế toán trưởng, chị phải làm tốt các kỹ năng của một kế tốn viên bình thường.Bên

cách các chun mơn về kế tốn tài chính, chị còn trang bị thêm các kiến thức liên18quan đến kinh tế như: kiểm toán cơ bản, quản lý doanh nghiệp, ...Ngoài việc nắm

chắc nghiệp vụ, thì cẩn thận và trung thực được xem là phẩm chất quan trọng mà

chị ln chú trọng hàng đầu.Với tính chất công việc luôn phải xử lý số liệu liên

quan đến tài chính của cơng ty, chỉ cần một chút bất cẩncó thể gây tổn thất cho cơng

ty. Chính vì vậy, chị luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cẩn thận đến từng chi tiết

nhỏ.Bởi tính chất cơng việc của một người kế tốn trưởng làm việc ln tay và lúc

nào cũng phải tính tốn suy nghĩ. Nhất là gần cuối tháng hay dịp cuối năm, công ty

phải tổng kết thu chi của một năm và phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài

chính cho năm mới, báo cáo thuế,… Vậy nên, chị cũng là người có khả năng chịu

được áp lực cao và kỹ năng quản lý thời gian sắp xếp lịch làm việc hợp lý để công

việc chạy đúng tiến độ.Quan hệ tốt với cấp dưới trong phòng kế tốn, các đồng

nghiệp ở phòng ban khác cũng góp phần quan trọng tạo nên sự thuận lợi trong công

tác tại công ty.Môi trường , cơ sở vật chất tốt cũng tạo nên chất lượng làm việc cao.

Bên cạnh những thuận lợi, chị cũng gặp khơng ít khó khăn như gặp phải sai sót bất

cẩn của nhân viên trong hạch tốn nghiệp vụ, tình hình lợi nhuận cơng ty khơng

được tốt do tình hình kinh tế biến động, do bất đồng quan điểm với nhân

viên,....Gặp phải những khó khăn như vậy, chị ln bình tĩnh giải quyết vấn đề, sắp

xếp kiểm tra sao cho chính xác và hợp lý.19CHƯƠNG 3:MÔ TẢ THỰC TẾ CÔNG VIỆC THỰC TẬP

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L&A

3.1. Vị trí công việc trong đơn vị thực tập: Thực tập sinh kế tốn tiền lương

3.2.Mơ tả tổng quan

Tiền lương được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao

động sau khi họ hồn thành xong cơng việc hoặc nhiệm vụ, được thỏa thuận giữa

hai bên và thể hiện cụ thể trên hợp đồng lao động.

Đối với mức lương tối thiểu vùng như trên thì phải đảm bảo được hai yếu tố

sau:

- Mức lương dành cho người lao động làm công việc đơn giản nhất không thấp

hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Mức lương dành cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (bao

gồm những người đã được cấp chứng chỉ, bằng cấp tại các tổ chức đào tạo,.. – được

thể hiện cụ thể trong điều 5 của nghị định 141/2017/NĐ-CP) cao hơn ít nhất 7% so

với mức lương tối thiểu vùng.

Tùy thuộc vào trình độ và số năm kinh nghiệm mà mỗi cá nhân có mức lương

khác nhau được thể hiện cụ thể trên hợp đồng lao động giữa hai bên. Tuy nhiên mức

lương thỏa thuận phải tuân thủ theo luật lao động Việt Nam. Cụ thể theo Nghị định

141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được áp dụng từ ngày

01/01/2018 như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu

Vùng I

3.980.000 đồng/ tháng

Vùng II

3.530.000 đồng/ tháng

Vùng III

3.090.000 đồng/ tháng

Vùng IV

2.760.000 đồng/ tháng

Bảng 3.1: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

3.2.1.Tài khoản sử dụng

Các tài khoản sử dụng:

-Tài khoản 1121Stand – Tài khoản (TK) tiền gửi ngân hàng Standard

Chactered20-Tài khoản 1121VCB – TK tiền gửi ngân hàng Vietcombank-Tài khoản 1121Tech – TK tiền gửi ngân hàng Techcombank-Tài khoản 1121DA – TK tiền gửi ngân hàng Đông Á-Tài khoản 1121Agr – TK tiền gửi ngân hàng Agribank-Tài khoản 1121MSB – TK tiền gửi ngân hàng Maritime-Tài khoản 334A – TK Nhân viên LA làm bên ngồi (nhóm nhân viên cung

cấp dịch vụ cho khách hàng)-Tài khoản 334C – TK phải trả người lao động là giảng viên-Tài khoản 334D – TK phải trả người lao động là tư vấn-Tài khoản 334F – TK phải trả người lao động tháng 13 (nhóm nhân viên

cung cấp dịch vụ cho khách hàng)3.2.2.Quy trình kế tốn tiền lương tại CTCP LA

Khi tuyển người lao động tại các dự án của đối tác khách hàng, công ty tiến

hành thỏa thuận và ký kết Hợp đồng lao động giữa hai bên. Sau khi ký Hợp đồng

lao động thì NLĐ sẽ làm việc cho công ty theo như ngày bắt đầu làm việc đã thỏa

thuận trong Hợp đồng.

Đến cuối mỗi tháng nhân viên phụ trách dự án sẽ có trách nhiệm lên bảng

lương, các khoản trích theo lương và thu phí dịch vụ dựa trên đầu người sau đó in

bảng lương ra ký tên người lập vào bảng.

Tiếp đến nhân viên phụ trách sẽ chuyển bảng lương qua cho người phụ trách

kiểm tra (ký tên) và sau đó chuyển qua trưởng phòng ký duyệt. Sau khi tiến hành

kiểm tra qua nhiều người khác nhau để nhầm mang tính khách quan và minh bạch

thì bảng lương đó sẽ được chuyển qua phòng kế tốn. Nhân viên phòng kế tốn sẽ

nhập tất cả các dữ liệu trên bảng lương được thiết kế trên file excel bao gồm các

khoản: lương thực nhận; chi lương tháng 13 (nếu có); chi cơng đồn theo lương; chi

khác theo lương; thuế thu nhập cá nhân; các khoản trích bảo hiểm,… (bao gồm cả

người lao động chịu và người sử dụng lao động chịu); lương tháng 13 (nếu có trích

hàng tháng);..21Hình 3.1: Nội dung kế tốn kiểm tra bảng lương trên file excel

Như đối với nhóm nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng của công ty cổ phần

L&A tại thời điểm tháng 12/2017 có bảng lương phát sinh như sau:22Hình 3.2: Trích bảng lương người lao động LA tại dự án A

Theo như các mục chi tiết đính kèm của bảng lương thì cơng ty hiện đang có:

-Bảng lương A có lương phải trả NLĐ là 14.200.000 đồng trong đó số lương thực

nhận là 12.543.600 đồng.

Lương thực nhận ở đây không phải là lương cơ bản/ tháng mà là số tiền sau khi đã

trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Dựa trên số lương thực nhận kế tốn sẽ ghi nhận như sau:

Nợ TK 632: 12.543.600

Có TK 334A: 12.543.600

Khi thanh tốn tiền lương thì kế tốn sẽ ghi nhận:

Nợ 334A: 12.543.600

Có 1121: 12.543.600

Đối với cơng ty cách tính lương thực tế trong tháng như sau:

Tiền lương thực tế = x số ngày cơng thực tế

Ngồi lương phát sinh trong tháng ra thì nhân viên còn được nhận lương tháng 13,

đối với cơng ty thì người lao động nào ký hợp đồng phát sinh trong khoảng thời23gian từ tháng 01 – 06 mỗi năm sẽ được nhận lương tháng 13. Cách tính lương tháng

13 như sau:

Lương tháng 13 = x Lương cơ bản 1 tháng

Nhưng trong bảng lương A khơng có trường hợp nào nhận lương tháng 13 trong

thời điểm hiện tại mà chỉ phát sinh việc trích lương tháng 13 ở mỗi tháng.

Số trích lương tháng 13 trong bảng lương A như sau:

-Trích lương tháng 13 ở bảng lương A: 1.166.667 đồng.

Căn cứ vào số tiền trích lương tháng 13 mà kế toán ghi nhận như sau:

Nợ 632: 1.166.667

Có 334F: 1.166.667

Tại thời điểm chi lương tháng 13, kế tốn sẽ ghi nhận như sau:

Nợ 334F: 1.166.667

Có 1121: 1.166.667

3.2.3.Nhận xét – kiến nghị

3.2.3.1Nhận xét

Nhận xét của bản thân trong q trình thực tập tại cơng ty cổ phần L&A

Trong q trình thực tập tại cơng ty cổ phần L&A, bản thân em đã học được

rất nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích.

Đầu tiên, khi còn đi học em chưa thật sự hiểu được sự quan trọng của chứng từ

kế toán là như thế nào đối với một người kế tốn. Khi đến cơng ty để thực tập em

mới cảm nhận được tất cả các chứng từ đều rất quan trọng và có thêm nhiều kiến

thức về quy định hóa đơn; chứng từ. Tất cả các con số dữ liệu của doanh nghiệp đều

phải dựa trên chứng từ gốc và yêu cầu phải chính xác. Chứng từ phải được lưu trữ

cẩn thận và rõ ràng để dễ dàng cho việc kiểm sốt, hoặc khi phát sinh việc gì đó liên

quan đến dữ liệu cũ thì chứng từ sẽ được mang ra để đối chiếu lại. Nếu bị thất lạc sẽ

rất khó khăn. Ngồi chứng từ ra thì còn có hóa đơn, hóa đơn giá trị gia tăng dù là

đầu ra hay đầu vào cũng đều rất quan trọng. Đối với hóa đơn đầu ra thì cơng ty

tuyệt đối khơng được làm thất lạc, vì thất lạc ngồi việc thực hiện một số thủ tục

phức tạp với cơ quan thuế thì còn phải đóng phạt cho hành vi thất lạc hóa đơn. Đối24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Le & Associates.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×