1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KAPPA ≥ 0.41 thì được coi là có phù hợp

KAPPA ≥ 0.41 thì được coi là có phù hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

38Chương 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tình hình chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

3.1.1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu. Về giới

Biểu đồ 3.1.Biểu đồ giả định về tỷ lệ bệnh nhân theo giới. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu.

Bảng 3.1.Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

SỐ TT

1

2

3

4

5

6

7Thơng số

Tuổi

BMI

Khó thở

Độ suy tim

Tần số tim

Huyết áp tâm thu

Huyết áp tâm trươngTB±ĐLC393.1.2.Đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng của nhóm nghiên cứu. Triệu chứng cơ năng của bệnh nhân (dưới dạng biểu đồ cột)

..........................................................................................

Biểu đồ 3.2.Các triệu chứng cơ năng thường gặp của nhóm nghiên cứu. Đặc điểm điện tâm đồ của nhóm nghiên cứu.

Bảng 3.2.Bảng đặc điểm điện tâm đồ của nhóm nghiên cứu.

Thông số

Nhịp xoang

Rung nhĩn% Tỷ lệ phẫu sửa van hoặc thay van của nhóm nghiên cứu.

Biểu đồ 3.3.Biểu đồ gỉa định về tỷ lệ sửa van và thay van của

nhóm nghiên cứu. Đặc điểm về các thông số siêu âm tim của nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

Bảng 3.3.Đặc điểm các thơng số siêu âm tim của nhóm nghiên cứu.Thơng số

ĐKNT(mm)

ĐMC(mm)

Dd(mm)

Ds(mm)

Vd(mm)

Vs(mm)

%DTB±ĐLCGiá trị

MinMax40EF(%)

ĐKTP(mm)

VLTd(mm)

VLTs(mm)

TSTTd(mm)

TSTTs(mm)

ALĐMP(mmHg)

ĐK vòng van hai

413.1.3.Kết quả đánh giá tổn thương bộ máy van hai lá của nhóm nghiên

cứu ở bốn phương pháp siêu âm tim và phẫu thuật

Bảng 3.4.Bảng kết quả đánh giá tổn thương bộ máy van hai lá của nhóm

nghiên cứu ở bốn phương pháp siêu âm tim và phẫu thuật.Vị tríTổn

thươngPhẫuSiêu âmSiêu âmSiêu âmthuật2D TTE2DTEE3D TTEnnnn

Sa vanThủng lá

van

Sùi van

Lá vanVơi hóa

van

Vơi hóaMép

vanmép van

Rách mép

van

Đứt dâyDây

chằngchằng

Vơi hóa

dây chằng%%%%Siêu

âm 3D

TTE

n %423.2.Vai trò của bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá tổn thương

về hình thái,cấu trúc của bộ máy van hai lá (đối chiếu với kết quả phẫu

thuật).

3.2.1.Vai trò của bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh

giá sa van hai lá.

3.2.1.1.Vai trò của bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá tình trạng

sa van hai lá. Đánh giá sa lá trước van hai lá:

Phương pháp

2DTTE Sa lá trướcKết quả phẫu thuật

Sa lá trước

Ksa lá trướcTổngKhông sa lá trước

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

2DTEE Sa lá trước

Không sa lá trước

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

3DTTE Sa lá trước

Không sa lá trước

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

3DTEE Sa lá trước

Không sa lá trước

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

Bảng 3.4.bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa lá trước van hai lá

trên 4 phương pháp siêu âm tim với kết quả phẫu thuật. Đánh giá sa lá sau van hai lá:

Phương phápKết quả phẫu thuật43Sa lá sau

2DTTE2DTEE3DTTE3DTEEKhông sa lá sau

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

Sa lá sau

Không sa lá sau

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

Sa lá sau

Không sa lá sau

Tổng

Độ phù hợp

Kappa

Sa lá sau

Không sa lá sau

Tổng

Độ phù hợp

KappaSa lá sauKhông sa lá

sauTổng44Bảng3.5.bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa lá sau van hai lá

trên bốn phương pháp siêu âm tim đối chiếu với kết quả phẫu thuật. Đánh giá cả sa lá trước và lá sau van hai lá:

Bảng 3.6.bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa cả lá trước và lá

sau van hai lá trên 4 phương pháp siêu âm tim đối chiếu với kết quả

phẫu thuật.

Phương pháp

Sa lá trước và sau

2DTTEKết quả phẫu thuật

Sa lá trước và Không sa cả

lá sau2NKhông sa cả 2 lá

N

Độ phù hợp

Kappa

Sa lá trước,sau

2DTEE

Không sa cả 2 lá

N

Độ phù hợp

Kappa

Sa lá trước,sau

3DTTE

Không sa cả 2 lá

N

Độ phù hợp

Kappa

Sa lá trước,sau

3DTEE

Không sa cả 2 lá

N

Độ phù hợp

Kappa

 Đánh giá chung tình trạng sa van(có 2 mức độ sa hoặc khơng có sa van)

Bảng 3.7.Bảng đối chiếu kết quả đánh giá tình trạng sa van hai lá trên bốn

phương pháp siêu âm với kết quả phâũ thuật.

Phương pháp

2DTTE Sa vanKết quả phẫu thuật

Sa van

Không sa N45van

Không sa van

N

Độ phù hợp

Kappa

2D TEE Sa van

Không sa van

N

Độ phù hợp

Kappa

3DTTE Sa van

Không sa van

N

Độ phù hợp

Kappa

3DTEE Sa van

Không sa van

N

Độ phù hợp

Kappa

 Giá trị chẩn đoán sa van hai lá cuả bốn phương pháp siêu âm khi so

sánh với kết quả phẫu thuật.

Bảng 3.8.Bảng giá trị chẩn đoán sa van hai lá của bốn phương pháp

siêu âm khi so sánh với kết quả phẫu thuật.Sa vanLá trước

Lá sauPhương

pháp

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTEĐộ nhạyCác giá trị

Giá trị

Độ đặc

tiên đốn

hiệu

đúngKappa46Cả 2 láChung3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE473.2.1.2.Vai trò của bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá vị trí vùng

sa van.

Bảng 3.9 Bảng giá trị chẩn đoán vùng sa van của bốn phương pháp siêu

âm tim (đối chiếu với kết quả phẫu thuật).

Vùng

vanA1A2A3P1P2P3ChungSố vùng bị

sa van

n(%)Phương pháp

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEE

2DTTE

2DTEE

3DTTE

3DTEEĐộ

nhạyCác giá trị

Độ

Giá trị

đặc tiên đốn

hiệu

đúngKappa483.2.2.Vai trò cuả bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá đứt dây

chằng van hai lá.

Bảng 3.10.Bảng đối chiếu kết quả tình trạng đứt dây chằng trên bốn

phương pháp siêu âm tim với kết quả phẫu thuật.

Phương pháp

Đứt dây chằng

2DTTEKết quả phẫu thuật

Đứt dây

Không đứt

chằngNdây chằngKhông đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

Đứt dây chằng

2DTEE

Không đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

Đứt dây chằng

3DTTE

Không đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

Đứt dây chằng

3DTEE

Không đứt dây chằng

N

Độ phù hợp

Kappa

3.2.3.Vai trò của bốn phương pháp siêu âm tim trong đánh giá các tổn

thương khác:thủng lá van,sùi van hai lá,vơi hóa dây chằng,vơi hóa mép

van.... Vơi hóa dây chằng:

Bảng 3.11.bảng đối chiếu kết quả đánh giá tổn thương vơi hóa lá van

trên bốn phương pháp siêu âm tim với kết quả phẫu thuật.

Phương pháp

2D TTE Có vơi hóaKết quả phẫu thuật

Có vơi hóa

Khơng vơi hóaNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KAPPA ≥ 0.41 thì được coi là có phù hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×