1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

25Năm2013

n2014%n2015%n2016%n2017%np%Nghề nghiệp

Cán bộ công chức

Nông dân

Nghề khác

Tổng

Nhận xét:

3.1.4. Tuổi thai:

Bảng 3.4. Tỷ lệ MLT của sản phụ con so theo tuổi thai

Năm

Tuổi thai2013

n%2014

n%2015

n%2016

n%2017

n%< 38 tuần

38 - 41 tuần

> 41 tuần

Tổng

P=

Nhận xét:

3.2. CÁC CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI3.2.1. Chỉ định MLT chung

Bảng 3.5. Các chỉ định mổ lấy thai

TTChỉ định mổ1 Khung chậu hẹp2013

n

%2014

n %2015

n %2016

n %2017

n %Tổng

n %262 Khung chậu lệch,

méo

3

Khung chậu giới

hạn

4 ÂH, ÂĐTMS

5 Tiền sản giật nặng

6 Tiền sản giật nhẹ

7 Mẹ hen phế quản thể

nhẹ

8 TSSKNN

9 Thai to

10 Song thai

11 Ngôi mông

12 Ngôi ngang

13 Ngôi trán

14 Suy thai

15 Đầu không lọt

16 Thai quá ngày sinh

17 Cơn co cường tính

18 Dọa vỡ tử cung

19 CTC khơng tiến

triển

20 Rau tiền đạo

21 Ối vỡ non

22 Ối vỡ sớm

23 Rỉ ối

24 Sa dây rau

25 Cạn ối

26 Yếu tố xã hội

TổngNhận xét:Bảng 3.6. Tỷ lệ nhóm ngun nhân trong MLT chủ đợng

Năm

Nhóm nguyên nhân

Nguyên nhân Do khung

do mẹchậuKhung

hẹpchậu2013 2014 2015 2016 2017 Tổng

n % n % n % n % n % n %27Khungchậulệch, méo

Nguyên nhân

do thaiThai to

Ngôi bất

thường

TổngNhận xét:Ngôi mông

Ngôi ngang28Bảng 3.7. Nhóm nguyên nhân mổ trong chuyển dạ

Năm 2013

n

%Nhóm nguyên nhân

Khung chậu

Do đường CCCT

Dọa vỡ tử cung

sinh dục CTC không tiến

của mẹ

triển

Do AHAD, TSM

Do bệnh lý TSG

HPQ

của mẹ

TSSNN

Ngôi bất thường

Thai to

Thai suy

Do thai

Đầu k lọt

Thai quá ngày sinh

Song thai

RTĐ

Do phần OVN

OVS

phụ của

Rỉ ối

thai

Cạn ối

Sa dây rau

Do các yếu Mẹ lớn tuổi

tố khác Con quí hiếm

TổngNhân xét:2014

2015

n % n %2016

n %2017

n

%Tổng

n

%293.2.2. Chỉ định mổ lấy thai theo nguyên nhân

3.2.2.1. Nguyên nhân do đường sinh dục của mẹ

Bảng 3.8. Tỷ lệ chỉ định MLT do đường sinh dục của mẹ

NămThời

điểmChỉ định

Khung

Do

khun

g

chậuDo tử

cungchậu hẹp

Khung

chậu lệch,

méo

KCGH

CCCT

Dọa

vỡTC

CTC k

TTDo

ÂH,ÂĐ,TSM

TổngNhận xét:MLT

Chủ

động

CC

Chủ

động

CC

CC

CC

CC

CC

CC2013

n%2014

n%2015

n2016% n%2017

n%Tổng

n%303.2.2.2. Nguyên nhân do bệnh lý của mẹ

Bảng 3.9. Tỷ lệ mổ lấy thai do bệnh lý của mẹ

Năm Thời

điểm

Chỉ định

MLT

TSG

Tiền

CC

nặng

sản

TSG

CC

giật

nhẹ

Mẹ HPQ

CC

TSSKNN

CC

Tổng201320142015nnn%%%2016

n%2017

n%Tổng

n%Nhận xét:

3.2.2.3. Chỉ định MLT nguyên nhân do thai

Bảng 3.10. Tỷ lệ MLT nguyên nhân do thai

NămThời

điểm

Chỉ định

MLT

Ngôi bất Chủ động

CC

thường

Chủ động

Thai to

CC

Song

Chủ động

CC

thai

Thai suy

CC

Đầu k

CC

Lọt

Thai quá

ngày

CC

sinh

Tổng2013

n%2014

n%2015

n%2016

n%2017

n%Tổng

n%Nhận xét:

Bảng 3.12. Nhóm nguyên nhân do phần phụ của thai trong mổ cấp cứu

Năm20132014201520162017Tổng31Thời

điểmChỉ định

Rau

tiền

đạon%n%n%n%n%n%MLT

Bám mép CC

Bám thấp CC

Bám

CCtrung tâm

OVN

OVS

Do ối Rỉ ối

Cạn ối,CC

CC

CC

CCthiểu ối

Sa dây CC

rau

TổngNhận xét:

Bảng 3.13. Nhóm ngun nhân do yếu tố xã hợi

Năm

Chỉ định

Mẹ lớn tuổi

Con quí2009

n

%2010

n

%2011

n %2012

n

%2013

n

%Tổng

n

%hiếm

TổngNhận xét:3.3. KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI CON SO3.3.1. Đường rạch thành bụng

Bảng 3.14. Tỷ lệ đường rạch thành bụng:

Năm

Kỹ thuật2013

n%2014

n%201520162017nnn%%%p32Đường rạch dọc

Đường rạch ngang

Tổng

Nhận xét:

3.3.2. Phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai

Bảng 3.15. Tỷ lệ các phương pháp vô cảm

Năm

Phương pháp

Gây mê nội khí20013

n%2014

n%2015

n2016%n%2017

n%Tổng

n%quản

Gây tê tủy sống

Tổng

pNhận xét:3.3.3. Thời gian tồn bộ cuộc mổ lấy thai

Bảng 3.16. Thời gian tồn bợ c̣c mổ lấy thai

Thời gian

NămTrung

Tối thiểuTối đabình

(phút)2013

2014

2015

2016

2017Độ lệchp33Nhận xét:

3.3.4. Tai biến và biến chứng của mẹ trong và sau mổ

Bảng 3.17. Tai biến và biến chứng của mẹ trong và sau mổ.

Năm20132014201520162017TổngTai biến,

biến chứng

Chảy máu trong

mổ

Nhiễm trùng vết

mổ thành bụng

viêm nội mạc tử

cung

Tổng

p

Nhận xét:3.3.5. Tỷ lệ thiếu máu của mẹ sau mổ

Bảng 3.18. Tỷ lệ thiếu máu của mẹ sau mổ

Hemoglobin

2013

n

%

(g/l)

<7

7-9

Tổng

Nhận xét:2014

n

%2015

n

%2016

n

%2017

n

%Tổng

n

%Bảng 3.19. Lượng máu truyền trong và sau MLT

Số đơn vị máu truyền

1

2

3Số lượng sản phụTổng số đơn vị máu344

5

Tổng

Nhận xét:353.3.6. Các xử trí tai biến khi mổ lấy thai

Bảng 3.20. Các xử trí tai biến khi mổ lấy thai

Phương pháp

NămKhâu cầmThắt độngCắt tửmáu và comạch tửcung bánhồi tử cungcungphầnTổngn

%

n

%

n

%

n

%

n

%2010

2011

2012

2013

Tổng

Nhận xét:3.3.7. Tình trạng thai nhi sau khi ra đời

Bảng 3.21. Chỉ số Apgar của trẻ sơ sinh ở phút thứ nhất

Năm

Điểm số

Apgar

<5

5-7

>7

Tổng

p

Nhận xét:20132014n %n20120165

n%%n%2017Tổngnn%%Bảng 3.22. Chỉ số Apgar của trẻ sơ sinh ở phút thứ 5

Năm

Điểm số

Apgar2009

n%2010201120122013nnnn%%%Tổng% n %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×