1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Tỷ lệ từng triệu chứng toàn thân

Bảng 3.3: Tỷ lệ từng triệu chứng toàn thân

Tải bản đầy đủ - 0trang

36

Triệu chứngn%Nuốt vướng2681,2Đau họng1753,1Khó thở26,2Thay đổi giọng nói928,1Ngủ ngáy515,6Ngạt, chảy mũi515,6Ù tai, nghe kém515,6Nhận xét:

- Nuốt vướng là triệu chứng hay gặp nhất, ở 26/32 bệnh nhân chiếm

81,2%; tiếp theo là đau họng, có 17/32 bệnh nhân chiếm 53,1%.

- Thay đổi giọng nói gặp ở 9/32 bệnh nhân.

- Các biểu hiện ngạt, chảy mũi gặp ở 5 bệnh nhân, bằng với số bệnh

nhân có ù tai, nghe kém.

- Có 2 bệnh nhân có khó thở, phải mở khí quản.

- Triệu chứng ngủ ngáy gặp ở 5 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân vì

ngủ ngáy mới xuất hiện nên đi khám và 3 bệnh nhân có ngủ ngáy từ trước, đi

khám vì lý do khác.37

3.1.6. Triệu chứng thực thể qua nội soi

3.1.6.1. Vị trí u

Bảng 3.5. Vị trí u

Vị trí un%Vòm họng618,8Amidan đáy lưỡi412,5khẩu 1 bên1959,42 bên26,2Thành sau họng13,1Vị trí khác00N32100Amidan

cáiNhận xét:

- Amidan khẩu cái là vị trí hay gặp nhất, có 21/32 bệnh nhân, chiếm

65,6%, trong đó có 2 bệnh nhân biểu hiện ở Amidan khẩu cái cả 2 bên, số còn

lại chỉ biểu hiện ở 1 bên.

- ULAKH tại vòm gặp ở 6 bệnh nhân, chiếm 18,8%; còn lại 4 bệnh nhân

biểu hiện ULAKH tại đáy lưỡi và 1 bệnh nhân biểu hiện bệnh ở thành sau

họng. Khơng gặp ULAKH tại các vị trí khác.38Hình 3.1: ULAKH đáy lưỡi (bệnhHình 3.2: ULAKH thành sau họngnhân mã 16013120)(bệnh nhân mã 17011257)Hình 3.3: ULAKH Amidan khẩu cáiHình 3.4: ULAKH vòm (bệnh2 bên (bệnh nhân mã 17000399): 2nhân mã 16009080): khối u qAmidan sùi, ltphát thành bên Phải vòm3.1.6.2. Hình thái u39Biểu đồ 3.4. Phân bố hình thái lâm sàng

- Hình thái u hay gặp nhất dưới dạng quá phát, có 19/32 bệnh nhân,

chiếm 59,4%. Bề mặt tổn thương hồn tồn bình thường.

- Các thể sùi kết hợp lt và sùi đơn thuần ít gặp hơn, chiếm lần lượt

25% và 15,6%.

- Không gặp trường hợp nào tổn thương loét đơn thuần.

Bảng 3.6: Phân bố hình thái lâm sàng theo vị trí u

Hình thái uQ phátSùi kết hợp ltSùi đơn thuầnnVị trí un%n%n%Vòm họng412,526,2006Amidan đáy lưỡi0026,226,24Amidan khẩu cái1443,8412,539,421Thành sau họng13,100001Tổng1959,4825515,632Nhận xét:

- Trong 4 bệnh nhân biểu hiện bệnh tại Vòm, có 4 trường hợp U quá

phát, còn lại 2 bệnh nhân dạng sùi kết hợp với loét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Tỷ lệ từng triệu chứng toàn thân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×