1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
13 Một số thuật ngữ trong nghiên cứu

13 Một số thuật ngữ trong nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

19Giá trị cân nặng

Tuổi thai

(tuần)ĐBPV thứ 10

(gram)Giá trị cân nặng

Tuổi thai (tuần)ĐBPV thứ 10

(gram)22

308,0

33

1709,1

23

373,1

34

1912,1

24

449,0

35

2122,4

25

526,9

36

2282,0

26

662,1

37

2442,2

27

733,5

38

2572,2

28

879,0

39

2674,2

29

1016,1

40

2751,8

30

1168,7

41

2807,3

31

1336,1

42

2844,6

32

1516,7

- Thang điểm SLEDAI đánh giá mức độ hoạt động của bệnh (phụ lục).

+ SLEDAI được đánh giá tại thời điểm khám bệnh.

+ Chỉ số thấp nhất bằng 0, cao nhất bằng 105.

+ Mức độ hoạt động theo chỉ số lupusDAI:

• Bệnh nhẹ: 1-5

• Bệnh vừa: 6-10

• Bệnh hoạt động nặng: >10.20-Tình trạng thiếu máu của thai phụ được phân loại theo bảng sau

[45]:

Bảng 0.3: Phân độ thiếu máu của phụ nữ Việt Nam khi mang thai

Mức độ thiếu máu

Bình thườngNồng độ Hb trong máu (g/l)

>110Nhẹ91-110Vừa70-90Nặng< 7021KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả thu thập được của 42 hồ sơ bệnh án.

1.14 Đặc điểm chung của bệnh nhân

1.14.1Đặc điểm về tuổi:

- Phân bố bệnh nhân theo tuổi.

Tuổi trung bình: 26,7±3,8

(Min-max: 19-35)Biểu đồ 0-1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi (N=42).

Nhận xét:

- Nhóm tuổi từ 20-30 có 34 bệnh nhân chiếm tỉ lệ 81%, dưới 20

tuổi ít gặp nhất chỉ có 1 bệnh nhân chiếm tỉ lệ 2,4%.

- Tuổi trung bình của bệnh nhân là 26,7±3,8.

- Tuổi thấp nhất là 19, cao nhất là 35 tuổi221.14.2Đặc điểm phân bố theo địa chỉBiểu đồ 0-2. Phân bố bệnh nhân theo địa chỉ (N=42).

Nhận xét:

- Nhóm bệnh nhân ở nơng thơn cao gấp đơi nhóm bệnh nhân ở

thành thị.

1.14.3Đặc điểm về trình độ văn hóaBiểu đồ 0-3. Đặc điểm về trình độ văn hóa của bệnh nhân (N=42)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

13 Một số thuật ngữ trong nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×