1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xử trí sản khoa thai phụ mắc lupus.

Xử trí sản khoa thai phụ mắc lupus.

Tải bản đầy đủ - 0trang

44KIẾN NGHỊ

Bệnh nhân mắc bệnh lupus khi mang thai có thể có biến chứng để lại

hậu quả nặng nề hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy khi muốn mang thai,

họ cần được bác sĩ chuyên khoa dị ứng- miễn dịch lâm sàng và bác sĩ chuyên

khoa sản phụ khoa phối hợp tư vấn, theo dõi tình trạng bệnh để quyết định

thời điểm mang thai phù hợp và có kế hoạch theo dõi trong suốt thai kỳ để

đảm bảo an tồn trong q trình sinh đẻ.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hahn BH, Wallace DJ. (2012). Dubois’ Lupus Erythematosus. Lippincott

Williams, Philadelphia.

2. Petri M. (1994). Systemic lupus erythematous and pregnancy. Rheumatic

disease clinics of North America, 20, 87-118.

3. Mokbel A, Geilan AM, AboElghei S. (2013). Could women with lupus

have successful pregnancy outcome? Prospective observational study.

The Egyptian Rheymatology, 35, 133-139.

4. Benedek T. G. (1997). History background of discoid and lupus.

Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer, Philadelphia.

5. Smith CD, Cyr M. (1988). The history of lupus erythematosus: From

Hippocrates to Olupusr. Rheumatology Disease Clinics of North

America, 14, 1-14.

6. Robert G, George Tsokos, Jill Buyon et al. (1987). Systemic Lupus

Erythematosus. Mosby Wolfe, London.

7. Helm KF, Peter MS. (1993). Deposition of membrane attack complex in

cutaneous of lupus erythematosus. Journal of the American Academy of

Dermatology, 28, 687-691.

8. Chu Xuân Anh. (2005). Một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết

quả điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống 2002-2004, Trường Đại học Y

Hà Nội, Hà Nội.

9. Libman E, Sacks B. (1924). A hitherto undescribed form of valvular and

mural endocarditis. The Journal of the American Medical Association,

33, 701-737.

10. Klemperer P, Pollack AD, Baehr G. (1942). Diffuse collagen disease

acute disseminated lupus erythematosus and diffuse scleroderma. The

Jounal of the American Medical Association, 119, 331-332.

11. Hargraves MM, Richmond H, Morton R. (1948). Presentation of two

bone marrow elements: The tart cell and the LE cell. Proceeding of the

staff meeting Mayo Clinic, 23, 25-28.12. Moore JE, Lutz WB. (1955). The natural history of systemic lupus

erythematosus: An approach to its study through chronic biological false

positive reactions. Journal of chronic diseases, 1, 297-316.

13. Carson. D. W. (1981). Immunological aspects of rheumatology, Elsevier,

Kluwer Academic Publisher, Norwell.

14. Egner W. (2000). The use of laboratory test in diagnosis of lupus.

Journal of Clinical Pathology, 53, 424-432.

15. American college of Rheumatology. (1999). Guideline for referral and

management of lupus in adults. Arthritis and Rheumatic, 42, 1785-1796.

16. Harley JA, Kelly J. (2002). Genetic basis of systemic Lupus

erythematosus: A review of the unique genetic contributions in African

Americans. Journal of the National Medical Association, 94, 670-677.

17. Eroglu GE, Kohler PF. (2002). Familial systemic lupus erythematosus:

the role of genetic and environmental factors. Annals of the Rheumatic

Diseases, 61, 29-31.

18. Graham RR, Ortmann W, Rodine P et al. (2007). Specific combinations

of HLA-DR2 and DR3 class II haplotypes contribute graded risk for

disease susceptibility and autoantibodies in human lupus. European

Journal of Human Genetics, 15, 823–830.

19. Nath SK, Han S, Kim-Howard X. (2008). A nonsynonymous functional

variant in integrin-alpha(M), (encoded by ITGAM) is associated with

systemic lupus erythematosus. Nature genetics, 40, 152-154.

20. Nguyễn Văn Sáu, Trần Hậu Khang. (2011). Nghiên cứu tình hình, đặc

điểm bệnh lupus ban đỏ hệ tại bệnh viện da liễu trung ương. Tạp chí y

học Việt Nam, 2, 49-51.

21. Scofiled R.H. (2008). Klinefelter’s syndrome in male lupus patients:

support for the notion of a gene dose effect from the X. Arthritis

rheumatology, 58, 2511-2517.22. Sanchez-Guerrero J, Karlson EG, Liang MH et al. (1997). Past use of

oral contraceptive and the risk of developing lupus. Arthritis

rheumatology, 40, 804-808.

23. Phạm Huy Thông. (2004). Nghiên cứu chẩn đoán sớm và kết quả điều trị

lupus ban đỏ hệ thống tại khoa dị ứng-miễn dịch lâm sàng bệnh viện

Bạch Mai năm 2003. Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

24. Mai Trọng Khoa. (1988). Kháng thể kháng nhân trong lupus ban đỏ hệ

thống. Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

25. Trương Vĩnh Ngọc. (2012). Bệnh học nội khoa. Nhà xuất bản Y học, Hà

Nội.

26. Bertsias G, Cervera R, Boumpas DT. (2012). lupus: Pathogenesis and

Clinical Features. BMJ Publishing group, England.

27. Krishnan S, Chowdhury B, Tsokos GC. (2006). Autoimmunity in

systemic lupus erythematosus. Semin immunol, 18, 230-246.

28. Hochberg. (1997). The epidemiology of systemic lupus erythematosus.

William and Wilkins, Baltimore.

29. Schur PH. (1996). Systemic lupus erythematosus. WB Saunders

Company, Philadelphia.

30. Ruiz-Irastoza. G, Lima. F, Khamashta. M.A, et al. (1996). Increased rate

of lupus flare during pregnancy and the puerperium: a prospective study

of 78 pregnancies. Bristish Journal of Rheumatology, 35, 133-138.

31. Mintz G, Nitz J, Guiterrez G, et al. (1986). Prospective study of

pregnancy in lupus erythematosus: result of a multi-disciplinary

approach. Journal of Rheumatology, 13, 732-739.

32. Chandran V, Aggarwal A, Misra R. (2005). Active disease during

pregnancy is associated with poor fetal outcome in Indian patients with

systemic lupus erythematosus. Rheumatology Indian, 26, 152-156.

33. Doria A, Tincani A, Lockshin M. (2008). Challenges of lupus

pregnancies. British Rheumatology, 47, 9-12.

34. Đặng Văn Em. (2013). Một số bệnh tự miễn thường gặp trong da liễu.

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.35. Osvaldo H. (2002). Distinguishing congenital from acquired heart block:

Comment on the article by Julkunen and Eronen. Arthritis and

Rheumatism, 46, 561-562.

36. Clowes ME, Magder LS, Witter F, et al. (2006). Early risk factors for

pregnancy loss in lupus. Obstetrics Gynecology, 107, 293-299.

37. Cavallasca JA, Laborde HA, Ruda Vega H, et al. (2008). Maternal and

fetal outcome of 72 pregnancies in Argentine patients with systemic

lupus erythematosus. Clinical Rheumatology, 27, 41-46.

38. Madazli, Riza, Yuksel, et al. (2014). Obstetric outcomes and prognostic

factors of lupus pregnancies. Archives of Gynecology and Obstertrics,

29, 49-51.

39. Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Phúc Hoàn. (2008). Đặc điểm lâm sàng, cận

lâm sàng của bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống mang thai. Tạp chí y học

lâm sàng, 43, 37-41.

40. Bộ môn Phụ Sản trường đại học Y Hà Nội. (2006). Bài giảng sản phụ

khoa. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

41. Bộ y tế. (2009). Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

sinh sản. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

42. Regan L, Rai R. (2000). Epidemiology and the medical causes of

miscarriage. Baillieres Best Practice and Research Clinical Obstetrics

and Gynaecology, 14, 839-854.

43. Goddijn M, Leschot NJ. (2000). Genetic aspects of miscarriage.

Baillieres Best Practice and Research Clinical Obstetrics and

Gynaecology, 14, 855-865.

44. Phan Trường Duyệt, Trần Quốc Việt, Đinh Hiển Lê và cộng sự. (2005).

Biểu đồ liên quan giữa tuổi thai và cân nặng. Bộ y tế, Hà Nội.

45. Hà Huy Khôi (1994). Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sát và hiệu

quả bổ sung viên sắt, acid folic với các tình trạng đó trên phụ nữ có thai.

Y học Việt Nam, 7, 7-10.46. Aggarwal N, Raveendran A, Chopra S et al. (2011). Pregnancy outcome

in systemic lupus erythematosus: Asia’s largest single centre study.

Archives of Gynecology and Obstetrics, 284, 281 – 285.

47. Molad Y, Borkowski T, Monselise A et al. (2005). Maternal and fetal

outcome of lupus pregnancy: a prospective study of 29 pregnancies.

Journal Lupus, 14, 145-151.

48. Lê Duy Cường. (2010). Đánh giá tình trạng thiếu máu trên bệnh nhân

lupus ban đỏ hệ thống tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng bệnh

viện Bạch Mai 2009-2010. Trường đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

49. Phan Thị Ngọc Bích. (2008). Nghiên cứu tình trạng thiếu máu ở thai

phụ đẻ tại bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2007. Trường Đại học Y

Hà Nội, Hà Nội.

50. Nguyễn Viết Trung. (2003). Nghiên cứu 1 số yếu tố liên quan đến

nguyên nhân và cơ chế thiếu máu ở phụ nữ có thai. Y học thực hành, 13,

10-13.

51. The CL, Wong JS, Ngeh NKN et al. (2009). Systemic lupus

erythematosus pregnancies: a case series from a tertiary east Malaysian

hospital. Lupus, 18, 278-282.

52. Surita FG, Parpinelli MA, Yonehara E et al. (2007). Systemic lupus

erythematosus and pregnancy: clinical evolution, maternal and perinatal

outcomes and placental findings. Sao Paulo Med Journal, 125, 91-95.

53. Row MK. (2008). Systemic lupus erythematosus in Cecil Textbook of

Medicine 23rd ed, pp 2022–2032. Philadelphia: Saunders Elsevier.54. Bermas BL, Hill JA. (1995). Effects of immunosuppressive drugs during

pregnancy. Arthritis and Rheumatism, 38, 1722-1732.

55. Phạm Bá Nha. (2010). Nghiên cứu về chỉ định mổ lấy thai tại Bệnh Viện

Bạch Mai năm 2008. Tạp chí y học Việt Nam, 6, 14-17.

56. Le Thi Huong D, Weschlupusra B, Vauthier-Brouzesb D et al. (2001).

Pregnancy in past or present lupus nephritis: a study of 32 pregnancy

from a single centre. Annals of the Rheumatic Diseases, 60, 599-604.DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAISTTHỌ VÀ TÊN1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.Nguyễn Thị H

Nguyễn Thị s

Đào Thị Phương Th

Đinh Thị Ng

Nguyễn Thị Th

Hoàng Thu H

Đào Thị H

Đinh Thị Thu H

Nguyễn Thị D

VũThịNg

Vũ Thị Lộc N

Đỗ Thị Quỳnh Ng

Nguyễn Thị Ngọc H

Nguyễn Thị Th

Nguyễn Thị Th

Vũ Thị Lan Ph

Nguyễn Thị Thùy Ch

Nguyễn Thị Ph

Hồng Thị Kim K

Vũ Thi Kim Th •

Nguyễn Thị L

Nguyễn Thanh H

Phạm Thị Thu H

Nguyễn Thị Thanh Ng

Lê Thị H

Pham Thi Th

Đinh Thị H

Trương Thị N

Lí Phin M

Nguyễn Thị Nh

LêThiTh

Trịnh Thị ĐTUỔI NGÀY VÀO VIỆN

29

27

28

24

26

26

31

29

31

30

33

23

23

22

27

26

19

28

26

34

21

27

25

27

21

35

26

27

21

25

23

2402.03.11

02.04.11

14.04.11

07.03.11

20.07.11

28.07.11

16.08.11

17.08.11

19.09.11

12.10.11

17.03.12

27.03.12

26.06.12

17.09.12

20.09.12

10.01.12

11.09.12

01.11.13

29.03.13

05.04.13

05.12.13

18.06.13

29.06.13

19.07.13

27.07.13

08.06.13

08.10.13

09.05.13

15.10.13

23.11.13

28.02.14

14.03.14MÃ LƯU TRỮ

(ICD10)

082/529

M32/76

082/397

M32/131

082/1325

M32/507

082/1326

M32/496

M32/056

082/1859

M32/328

M32/472

082/1433

M32/703

082/2231

N05/26

M32/640

M32/1386

N04/185

M32/651

N05/53

M32/549

N05/44

082/2153

M32/1182

M32/419

M32/1226

M32/387

M32/1417

M32/1422

M32/570

M32/64433.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.Nông Thị o

Lê Thị V

Nguyễn Thị Y

Hoàng Thị Th

Phạm Thị V

Đỗ Thị Th

Tạ Thu Tr

Nguyễn Thị Q

Tông Thị Nh

Nguyễn Thị Thu Tr23

34

25

27

27

32

27

30

27

2517.03.14

19.03.14

22.03.14

31.03.14

04.04.14

28.04.14

19.05.14

22.05.14

06.06.14

28.07.14M32/323

M32/637

M32/385

M32/357

M32/561

M32/371

082/1240

M32/375

M32/300

082/845Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xử trí sản khoa thai phụ mắc lupus.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×