1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tai giữa do lao

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tai giữa do lao

Tải bản đầy đủ - 0trang

61 Mơ bệnh học dương tính với vi khuẩn lao 14 trường hợp

 Gene Xpert dương tính 11 trường hợp.

 MGIT dương tính 2 trường hợp.

 Hains test dương tính 1 trường hợp.

Lao phổi kèm theo

 Bệnh nhân có lao phổi kèm theo 8 trường hợp chiếm 28,6%

 Phổi bình thường 71,4%

Thính lực đồ

 Nghe kém hỗn hợp 16 ca chiếm 55,2%

 Nghe kém dẫn truyền 12 ca chiếm 41,4%

 PTA trung bình 55,3 dB.

Hình thái tổn thương trên cắt lớp vi tính xương thái dương

 Mờ xương chũm thơng bào 25/28 chiếm 89,3%

 Xương chũm hoại tử 3/28 chiếm 10,7%62KHUYẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1.Dhiraj Bhatkar, Ketaki Utpat, Unnati Desai, và Jyotsna M. Joshi

(2016), Bilateral tuberculous otitis media: An unique presentation,

indian journal of tuberculosise, số 1, tr. 1-3.2.Bộ y tế (2016), Báo cáo tổng kết Chương trình Chống lao Quốc gia

năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016: Hà Nội.3.A. Scorpecci, BozzolA, . VillAni2, và MArSellA (2015), Two new

cases of chronic tuberculous otomastoiditisin children, ACTA oTorhinolAryngologiCA iTAliCA số 35, tr. 125-128.

4.A. Scorpecci, e. BozzolA, A. VillAni, và p. MArSellA (2015), Two new

cases of chronic tuberculous otomastoiditis in children, ACTA

oTorhinolAryngologiCA iTAliCA, số 35, tr. 125-128.5.Abes GT, Abes FL, và Jamir JC (2011), The variable clinical

presentation of tuberculosis otitis media and the importance of early

detection, Otol Neurotol, số 32(4), tr. 539- 543.6.Alisha Nanda BS, Dina Zeki MD, và Konstantinos Parperis MD

(2016),ChronicSuppurativeOtitisMediaComplicatedwithMastoiditis: An Unusual Presentation of Tuberculosis, The america

journal of the medical sciences, số 16, tr. 1-5.

7.Anjali Venugopal và et al (2017), Impending Meningitis in a Case of

Tuberculous Otitis Media, J Otolaryngol ENT Res số 8, tr. 1-4.8.Apoorva Kumar Pandey, Virendra Pratap Singh, Tripti Maithani, và

Devraj Dey (2011), Tuberculous Otitis Media, ndian Medical Gazette,

số 9, tr. 501-505.9.Cho YS, Lee HS, Kim SW, Chung KH, Lee DK, Koh WJ, và Kim MG

(2006), Tuberculous otitis media: a clinical and radiologic analysis of

52 patients, Laryngoscope, số 116(6), tr. 921-927.10.D. S. Deenadayal, Bashetty Naveen Kumar, Vyshanavi Bommakanti, và

K. Lakshmi Sameeri (2016), Tuberculous Otitis Media—A Rare Entity

or a Missed Diagnosis, International Journal of Otolaryngology and

Head & Neck Surgery, số 5, tr. 65-72.11.D. S. Deenadayal, Bashetty Naveen Kumar, Vyshanavi Bommakanti, và

K. Lakshmi Sameeri (2016), Tuberculous Otitis Media—A Rare Entity

or a Missed Diagnosis, International Journal of Otolaryngology and

Head & Neck Surgery, số 5, tr. 65-72.12.Dhiraj Bhatkar, Ketaki Utpat, Unnati Desai, và Jyotsna M. Joshi

(2016), Bilateral tuberculous otitis media: An unique presentation,

indian journal of tuberculosis, số 153, tr. 1-3.13.Dr. Kiran S. Burse, Dr. Srijan Sharma, Dr. Chaitanya Bharadwaj, và Dr.

Shreeya V. Kulkarni (2017), Primary Tuberculous Otitis Media: A Case

Report, IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, số 16(2), tr. 4851.14.Dragoslava Djeric, Nada Tomanovic, và van Boricic. (2013),

Tuberculous Otitis Media-Diagnosis and Treatment of Four Cases, Int.

Adv. Otol., số 9(2), tr. 255-259.15.Dragoslava Djeric, Nada Tomanovic, và Ivan Boricic (2013),

Tuberculous Otitis Media-Diagnosis and Treatment of Four Cases Int.

Adv. Otol., số 9(2), tr. 255-259.16.Fajardo CMH và Ostos SIM (1997), Tuberculosis de oido a proposito

de un caso, Acta Otorrinolaringol số 9(1), tr. 23-28.17.Generoso T. Abes, Franco Louie L. B. Abes, và Joselito C. Jamir

(2011), The Variable Clinical Presentation of Tuberculosis Otitis Media

and the Importance of Early Detection, Otology & Neurotology, số 32,

tr. 539-543.18.Grewal DS, Bhargava P, và Gaikwad N. Mistry B (1995), Tuberculoma

of the mastoid, J Laryngol Otol số 109, tr. 232-235.19.Jonathan M. Hand và George A. Pankey (2016), Tuberculous

Otomastoiditis, Microbiology spectrum, số 4(6), tr. 1-4.20.Kathleen M. Tompkins và et al (2016), Diagnosis of Concurrent

Pulmonary Tuberculosis and Tuberculous Otitis Media Confirmed by

Xpert MTB/RIF in the United States, Infect Dis Clin Pract, số 24(3), tr.

180-182.21.Wehner JH Kirsch CM, Jensen WA, Kagawa FT, và Ampagna A. (1995),

Tuberculous otitis media., Southern Med J, số 88(3), tr. 363-366.22.Kryukov AI, Garov EV, và Ivoilov AY (2015). , Vol 80(3), pp: 28-34

(2015), The clinical manifestations and diagnostics of otitis media

caused by tuberculosis, Vestn Otorinolaringol, số 80(3), tr. 28-34.23.Lee PY và Drysdale AJ (1993), Tuberculous otitis media: a difficult

diagnosis, j Laryngol Otol, số 107, tr. 339-341.24.N. B. Hoa., D. N. Sy., và et all (2010), National survey of tuberculosis

prevalence in Viet Nam, Bulletin of the World Health Organization, số

88, tr. 273-280.25.Nitin Gupta,Arjun Dass, Neha Goel, và Sandeep Tiwari (2015),Tuberculous Otitis Media Leading to Sequentialib Bilateral Facial

Nerve Paralysis, Iran J Otorhinolaryngol, số 27(80), tr. 231-237.

26.Paul C. Windle- Taylor và C.Martin Bailey (1980), Tuberculous otitis

media: A series of 22 patients., The Laryngoscope, số 90, tr. 1039-1044.27.PAUL C. WINDLE-TAYLOR, F.R.C.S., C. MARTIN BAILEY, và

F.R.C.S. (1980), tubercolous otitis media: a series 22 patients, T HE

LARY NGOSCOPE, số 90, tr. 1039-1044.28.Pinho MM và Kos AOA. (2003), Otite média tuberculosa, Rev Bras

Otorrinolaringol, số 69(6), tr. 829-837.29.Prashant Bhardwaj, Chander Mohan, và Abhinav Srivastava (2016),

Tuberculous Otitis Media with Facial Paralysis, International Journal

of Advanced & Integrated Medical Sciences, số 1(2), tr. 69-71.30.Roberta Petrucci, Giulia Lombardi, Ilaria Corsini, Francesca Visciotti,

Antonio Pirodda, Salvatore Cazzato, a Maria Paola Landini, và Paola

Dal Monteb (2015), Use of Transrenal DNA for the Diagnosis of

Extrapulmonary Tuberculosis in Children: a Case of Tubercular Otitis

Mediasố 53, tr. 336-338.31.Suetaka Nishiike, Morihiro Irifune, và Katsumi Doi (2003),

Tuberculous otitis media: Clinical aspects of 12 cases, Ann 0101Rhinol

Laryngol số 12, tr. 935-938.32.vaamonde P, Castro C, garcia-Soto n, và et al. (2004), Tuberculous

otitis media: a significant diagnostic challenge., otolaryngol head neck

Surg số 130, tr. 759- 766.33.WHO (2016), Global Tuberculosis Report: Switzerland.34.Đoàn Thị Hồng Hoa và Nguyễn Tấn Quang (2013), Những kinh

nghiệm trong chẩn đoán và điều trị lao tai, tạp chí y dược học quân sự,

số 3, tr. 119-125.35.Bộ y tế (2014), Hướng dẫn quy trình thực hành chuẩn xét nghiệm vi

khuẩn lao,Hà Nội, Nhà xuất bản y học.Phụ lục 1:

BỆNH ÁN MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. HÀNH CHÍNH:

Họ tên : .........................................................tuổi:.........

Giới:NamNữNghề nghiệp: ......................................... ..............

Địa chỉ: .................................................................

Số điện thoại: ..........................

Ngày đến khám: .....................

II. TIỀN SỬ:

Cá nhân:

+ Tiền sử bệnh lao:KhơngQ trình điều trị: ............................................................................

+ Tiếp xúc với nguồn lây:Khơng+ Tiền sử có nằm viện:Khơng+ Các bệnh mạn tính đã mắc:

Bệnh lý tiểu đường: CóKhơngBệnh lý tim mạch:KhơngBệnh lý khác:

Gia đình:

Có người trong gia đình bị lao

Khơng có người trong gia đình bị laoIII. BỆNH SỬ

3. 1 Triệu chứng khởi đầu:

+ Ù tai:KhơngMức độ:

Khơng

Ù tai tiếng trầm

Ù tai tiếng cao

Diễn biến:Từng đợt+ Đau tai:Tăng dần

KhơngMức độ:

Khơng đau

Ít

Vừa

+Chảy taiKhơngĐặc điểm của dịch:

dịch trong

mủ

lợn cợn ống tai ngồi

+Mùi thối trong taikhơng

+Hạch cổMột bên

Hai bên

+ Sốt về chiềuKhơng+ Liệt mặt:Khơng3.2. Triệu chứng đưa đến khám:

Ù tai

Đau tai

Chảy dịch tai

Hạch cổ

Liệt mặt

Thối tai

Triệu chứng khác: ..........

3.3. Chẩn đoán trước đó:

IV. KHÁM LÂM SÀNG:

4.1. Tồn thân

+ Thể trạng chung:Bình thườngXanh gầySuy kiệt

 3hạch+ Hạch ngoại biên vùng cổ:

Số lượng:Không1-2 hạchĐặc điểm:Riêng lẻThành chuỗiVị trí:Một bênHai bên4.2. Thực thể tại tai:

Vị trí tổn thương:

Tai giữa:

 Màng nhĩ

Hòm nhĩ

 Sào đạo

Sào bào

Tồn bộ

Cả hai tai

Hình thái tổn thương:

Màng nhĩ viêm dày, xuất tiếtThể sùi

Thể loét

4.3. Thăm khám cơ quan tai mũi họng khác:

Tai: ...............................................................

Mũi: .............................................................

Họng- hạ họng: ..........................................

Màn hầu:Bình thườngNhạt màuTrụ amidal: Bình thườngNhạt màu4.4. Thăm khám cơ quan khác (phổi, tim – mạch…)

V. CẬN LÂM SÀNG

5.1. Máu lắng:Bình thườngTăng5.2. HIVDương tínhÂm tính5.3. Chụp phổi thẳng:Thâm nhiễm, nốt mờLao xơ hangBình thường5.4. Thành phần mơ bệnh học:Khơng5.5. Kết quả ni cấy MGIT:Khơng5.6. Kết quả Hein test:Khơng5.7. Kết quả xét nghiệm Gene xpert: CóKhơng5.8. Thính lực đồ:Điếc đặc

Điếc hỗn hợp

Điếc dẫn truyền

Chưa điếc5.8. Cắt lớp vi tính xương thái dương:

Mờ tồn bộ tai giữa:KhơngChuỗi xương con ngun vẹn:KhơngXương chũm thơng bào tốt:Khơng

Người lập phiếuTôn Công CươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm tai giữa do lao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×