1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Số liệu được xử lý theo các thuật toán thống kê y học, χ2.

Số liệu được xử lý theo các thuật toán thống kê y học, χ2.

Tải bản đầy đủ - 0trang

25

56.720≤ 20

021-4041-6060-80

0Biểu đồ 3.1. Phân bố theo tuổi (N=30)

Nhận xét:

- Tuổi nhỏ nhất là 27 tuổi. Tuổi lớn nhất là 76 tuổi.

- Tuổi trung bình là 52,5 ±12,835.

- Nhóm tuổi có tỷ lệ cao nhất là 41 – 60 tuổi, chiếm 56,7%.

3.1.1.2. Giới

NamNữ33.30%66.70%Biểu đồ 3.2: Phân bố theo giới (N=30)

Nhận xét:Tỷ lệ u nhú mũi xoang ở nam là 66,7% ở nữ là 33,3%. Tỷ lệ gặp ở

nam cao gấp 2 lần ở nữ.

3.1.1.3. Thời gian diễn biến bệnh

Bảng 3.1. Thời gian diễn biến bệnh cho tới khi vào viện (N=30)

Thời gian (tháng)n%≤ 3 tháng516,726

3 – 6 tháng826,76 – 12 tháng413,3> 12 tháng1343,3Nhận xét:

- Thời gian diễn biến ngắn nhất là 1 tuần, dài nhất là 10 năm. Thời gian

trung bình là 19,7 tháng.

- 83,3% số bệnh nhân có thời gian diên biến bệnh trên 3 tháng.

3.1.2. Đặc điểm lâm sàng

3.1.2.1. Lý do khám bệnh

Bảng 3.2. Lý do khám bệnh (N=30)

Lý do khám bệnh

Ngạt mũi

Chảy mũi

Chảy máu mũi

Đau nhức mặt

Ngẫu nhiênn

23

1

4

2

0%

76,7

3,3

13,3

6,7

0,0Nhận xét:

- Lý do chính khiến bệnh nhân đến viện là ngạt mũi chiếm 76,7%.

- Các lý do khác ít gặp hơn: chảy mũi (3.3%), chảy máu mũi (13,3%),

đau nhức mặt (6,7%).

-Khơng có bệnh nhân nào tình cờ phát hiện bệnh khi thăm khám.3.1.2.2. Tiền sử bệnh

Bảng 3.3. Tiền sử (N=30)

Tiền sửn%Phẫu thuật mũi xoang26,7Viêm mũi xoang dị ứng13,3Viêm mũi xoang mạn tính413,3Khỏe mạnh2376,727

Nhận xét:

- 6,7% BN có tiền sử phẫu thuật mũi xoang, trong đó có 1 BN đã được

chẩn đốn là Papilloma.

- 13,3% BN có tiền sử viêm mũi xoang mạn tính. 1 BN có tiền sử viêm

mũi dị ứng.

3.1.2.3. Triệu chứng cơ năng

Bảng 3.4. Triệu chứng cơ năng (N=30)

Triệu chứng cơ năngn%Ngạt mũi một bên2893,3Chảy mũi nhày mủ2376,7Chảy máu mũi620,0Giảm ngửi, mất ngửi1756,7Đau nhức vùng mặt1033,313.3Dấu hiệu mắt

Nhận xét:- Các triệu chứng cơ năng thường gặp là ngạt mũi một bên (93,3%) và

chảy mũi nhày mủ (76,7%).

- Các triệu chứng chảy máu mũi (20%), giảm ngửi (56,7%), đau nhức

mặt (33,3%) ít gặp hơn.

- Dấu hiệu mắt hiếm gặp (3,3%) khi khối u lớn đè đẩy ổ mắt.

3.1.2.4. Triệu chứng nội soi

Bảng 3.5. Hình thái u qua thăm khám nội soi (N=30)

Hình thái u qua nội soin%Chùm nho1963,3Quả dâu516,7Giống polyp620,0Nhận xét:28

- Hình thái điển hình là dạng chùm nho (63,3%) và quả dâu (16,7%).

-20% BN có tổn thương giống polyp mũi nhưng chỉ xuất hiện ở một bên.Chùm nho

(SBA234/1042)Quả dâuGiống Polyp(SBA 17034767)

(SBA 515/2063)

Hình 3.1. Hình thái u qua nội soiBảng 3.6. Xác định vị trí xuất phát u qua nội soi (N=30)

Xác định vị trí xuất phát un%Xác định2066,7Khơng xác định1033,3N30100Nhận xét:

- 66,7% xác định được vị trí xuất phát khi khám nội soi.

- 33,3% số bệnh nhân khơng xác định được vị trí xuất phát khi khám nội

soi.

Bảng 3.7. Vị trí xuất phát UNMX xác định trong phẫu thuật (N=30)

Vị trí xuất phát u

Vách ngăn

Khe giữa

Nghách tránn

2

8

5%

6,7

26,7

16,7Cuốn mũi13,3Các thành xoang hàm1343,3Xoang sàng sau26,729

Xoang bướm

Nhận xét:00,0- Các vị trí thường gặp nhất tại vùng vách mũi xoang: các thành xoang

hàm: 43,3% và khe giữa 26,7%.

- Có 5/30 các trường hợp có khối u xuất phát từ ngách trán và xoang trán

chiếm 16,7%.

- Có 2 trường hợp u xuất phát từ vách ngăn, trong đó 1 trường hợp có u

xuất phát từ 2 vị trí riêng biệt: từ vách ngăn và từ cuốn giữa.

- Hiếm gặp u xuất phát ở xoang sàng sau (6,7%). Khơng gặp trường hợp

nào có u ở xoang bướm.

3.1.3. Đặc điểm CLVT của u nhú mũi xoang

3.1.3.1. Đặc điểm tổn thương trên CLVT

Bảng 3.8. Các đặc điểm tổn thương trên CLVT (N=30)

Đặc điểm tổn thương

Ổ tăng sinh xương

Chồi xương

Xơ cứng lan tỏa

U dạng thùy

Mòn xương

Giãn rộng lỗ thông xoang hàm

Nhận xét:n

20

6

5

14

5

16%

66,7

20,0

16,7

46,7

16,7

53,3- Các dấu hiệu nghĩ đến vùng chân bám u bao gồm:

 Ổ tăng sinh xương: 66,7%.

 Chồi xương: 20,0%.

- Dấu hiệu giãn rộng lỗ thông xoang hàm thường gặp chiếm: 53,3%.

- Các dấu hiệu khác: u dạng thùy (46,7%), xơ cứng lan tỏa (20,0%), mòn

xương (16,7%).30Ảnh 3.2. Chồi xươngẢnh 3.3. Giãn rộng

xoangẢnh 3.4. Giãn rộng lỗ

thơng xoang3.1.3.2. Vị trí tổn thương

Bảng 3.9. Vị trí các xoang trên chụp CLVT đối chiếu giai đoạn Krouse

Giai đoạn

KrouseVị trí tổn thương trên CLVTn%T1Hốc mũi đơn thuần26,7PHLN2790,0Xoang sàng trước1653,3Ngách trán516,7Xoang hàm1653,3Xoang sàng sau413,3Xoang bướm00,0Xoang trán26,7Xâm lấn ổ mắt00,0Xâm lấn nội sọ00,0Xâm lấn ngoài mũi xoang00,0T2T3T4Nhận xét:

- Trên CLVT tổn thương chủ yếu tại PHLN (90,0%) và xoang kế cận:

xoang hàm (53,3%), xoang sàng trước (53,3%), ngách trán (16,7%).

- Ít gặp tổn thương xoang trán (6,7%) hoặc hốc mũi đơn thuần (6,7%).

- Không gặp tổn thương tại xoang bướm hoặc các tổn thương xâm lấn

nội sọ và ổ mắt.31

3.1.3.3. Giai đoạn u trên CLVT

Bảng 3.10. Giai đoạn trên CLVT (N=30)

Chẩn đoán giai đoạn UNMX

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4n

3

7

20

0%

10,0

23,3

66,7

0,0Nhận xét:

- Trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu gặp tổn thương u ở giai đoạn

T3 chiếm tỷ lệ 66,7%.

- Không gặp trường hợp nào ở giai đoạn T4 trên phim CLVT.

3.1.3.4. Đối chiếu tổn thương các xoang trên CLVT và trong PT

Bảng 3.11. Đối chiếu tổn thương các xoang trên CLVT và trong PT (N=30)

Xoang tổn thươngCLVTTrong PTn%n%Xoang sàng trước2996,71653,3Ngách trán2376,7516,7Xoang hàm2790,01653,3Xoang sàng sau1343,3413,3Xoang trán1550,026,7Xoang bướm310,000,0Nhận xét:

Tỷ lệ tổn thương các xoang trên cắt lớp vi tính ln cao hơn tỷ lệ tổn

thương thực tế của các xoang trong phẫu thuật.

3.1.3.5. Đối chiếu giai đoạn trên CLVT và trong PT

Bảng 3.12. Đối chiếu giai đoạn trên CLVT và trong PT (N=30)32Giai đoạn

trên

CLVTT1

T2

T3

T4N

Nhận xét:T1

3

0

0

0

3Giai đoạn trong PT

T2

T3

0

0

7

0

9

10

0

0

16

10NT4

0

0

1

0

13

7

20

0

30- Trên phim CLVT chẩn đoán đúng 20/30 trường hợp chiếm tỷ lệ 66,7%.

- Giai đoạn T1, T2 đúng 10/10 trường hợp.

- Giai đoạn T3 đúng 10/20 trường hợp chiếm 50,0%.

3.1.4. Mô bệnh học u nhú mũi xoang

3.1.4.1. Phân loại mô bệnh học trước và sau mổ

Bảng 3.13. Phân loại mô bệnh học trước và sau mổ (N=30)

Loại MBH

U nhú thường

UNĐN

Polyp viêm

Ung thư hoáTrước mổ

n

%

9

30,0

17

56,7

4

13,3

0

0,0Sau mổ

n

%

5

16,7

24

80

0

0

1

3,3Nhận xét:

Trong nghiên cứu của chúng tôi tổn thương u nhú đảo ngược chiếm tỷ

lệ cao 80% so với u nhú thường 16,7%. Gặp 1 trường hợp ung thư hố.

Khơng gặp tổn thương tế bào lớn ưa axit, sự khác biệt có ý nghĩ thống kê

(p<0,05).

3.1.4.2. Đối chiếu thể MBH – Tổn thương dị sản và loạn sản

Bảng 3.16. Đối chiếu thể MBH – Tổn thương dị sản và loạn sản (N=30)

Loại tổn thươngU nhúU nhú đảoUng thưthườngngượchốTổng33Loạn sản nhẹn

0%

0n

2%

8,3n

0%

0N1

2%

6,7Loạn sản nặng00001100,013,3Dị sản360,01666,7001963,3Khơng tổn thương240,062500826,7Tổng5100,024100,01100,030100,03.1.4.3. Các tổn thương biểu mô

Bảng 3.17. Các tổn thương biểu mô (N=30)

U nhúU nhúthường

n

%

4

80,0đảo ngược

n

%

22

88,0Vảy120,03Tổng5100,025Tổn thương BM

Chuyển tiếpTổng

N1

26%

88,712,0413,3100,030100,0Nhận xét:

Tổn thương tế bào chuyển tiếp chiếm 88,7% có thể gặp ở u nhú thường

và ở u nhú đảo ngược. Tổn thương tế bào vảy chỉ chiếm 13,3% các trường

hợp. Khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNMX

3.2.1. Điều trị phẫu thuật UNMX

3.2.1.1. Các loại phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bảng 3.18. Các đường phẫu thuật lấy bỏ u (N=30)

Đường phẫu thuật NSMXn%Loại 1310,0Loại 22170Loại 3516,7Loại 413,3Nhận xét:34

- Phẫu thuật nội soi là chủ yếu chiếm 96,7%.

- Phẫu thuật đường ngoài chỉ được áp dụng trên 1 trường hợp có phối

hợp cùng nội soi: Jacques + nội soi (3,3%).

3.2.1.2. Đối chiếu đường phẫu thuật và giai đoạn u

Bảng 3.19. Đối chiếu đường phẫu thuật và giai đoạn u (N=30)

Giai đoạn

NSMX

Loại1

Loại2

Loại 3

Loại 4

Tổng

Nhận xét:T1T2T3T4n%n%n%n%31000000000

0

0

30

0

0

10016

0

0

16100

0

0

1004

5

1

1040

50

10

1001

0

0

1100

0

0

100- Giai đoạn T1 100% phẫu thuật nội soi loại 1.

- Giai đoạn T2 : 100% được phẫu thuật nội soi loại 2.

- Giai đoạn T3: 50% phẫu thuật nội soi loại 3, trong đó có 1 ca được

phẫu thuật Draf IIc (Lothdrop) và 4 ca được cắt phần trong xương hàm

trên. Có 1 trường hợp được phẫu thuật kết hợp nội soi và đường ngồi

(Jacques). Các trường hợp còn lại có 4 ca được phẫu thuật loại 2 (1 ca

mở rộng xoang hàm và 3 ca PTNS mở sàng hàm).

- Có một trường hợp giai đoạn T4 u nhú đảo ngược ác tính hố được

phẫu thuật nội soi loại 2.

3.2.1.3. Đối chiếu thể mô bệnh học và đường phẫu thuật.

Bảng 3.20. Đối chiếu thể mô bệnh học và đường phẫu thuật (N=30)

GPB U nhú thường

n

%

Đường PT

Loại 1

0

0

Loại 2

3

60

Loại 3

2

40U nhú đảo ngược

n

%

3

12,5

17

70,8

3

12,5Ung thư hoá

n

%

0

0

1

0100

035

Loại 4

Tổng

Nhận xét:0

50

1001

240

14,2

1000

100Sự khác biệt giữa các đường phẫu thuật và tổn thương mơ bệnh học

khơng có ý nghĩa thống kê (p >0,05). Thể mô bệnh học không phải là yếu tố

chính để quyết định đường phẫu thuật lấy bỏ u.

3.2.2. Tai biến trong phẫu thuật

Bảng 3.21. Tai biến trong phẫu thuật (N=30).

Biến chứng

Chảy máu

Tổn thương ổ mắt

Rò DNT

Tổn thương nội sọn

1

0

0

0%

3,3

0,0

0,0

0,0Nhận xét:

Chỉ có 1 trường hợp có biến chứng chảy máu trong phẫu thuật cần

truyền máu nhưng khơng có các tổn thương mạch máu lớn. Nghiên cứu không

gặp các biến chứng tổn thương ổ mắt, nền sọ và nội sọ.

3.2.3. Triệu chứng cơ năng của bệnh nhân sau phẫu thuật

Bảng 3.23. Triệu chứng cơ năng của bệnh nhân sau phẫu thuật (N=30)

Sau mổ 6 thángSau mổ 12

tháng%n%n%00,000,000,076,7723,3413,314,0620,000,000,000,01756,700,000,000,0Trước mổSau mổ 3 thángn%nNgạt tắc mũi2893,3Chảy mũi nhày mủ23Chảy máu mũi

Giảm ngửi, mất ngửiTriệu chứng

cơ năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số liệu được xử lý theo các thuật toán thống kê y học, χ2.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×