1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >

Triệu chứng học CHT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (10.05 MB, 64 trang )


Các cấu trúc tăng tín hiệu trên T1 Mỡ và tuỷ xương

 Tuyến yên thần kinh

 Máu ở giai đoạn methb

 gadolinium

 Một số dòng chảy

 Một số kim loại : manganèse

 Các cấu trúc dịch giàu : protides, lipides, lipiodol

 Một số vơi hố

 mélanineCác cấu trúc giảm tín hiệu trên T1Khí

Vỏ xương

Gân và dây chằng

gadolinium

Một số dòng chảy

Một số kim loại

Hémosidérine

Một số vơi hố

Phần lớn tổn thươngTăng tín hiệu T2Bất thường phân bố nướcMáutụ bán cấpGiảm tín hiệu T2Mơi trường nghèo Proton, vơi hố,Các chất cận từ

Dịch giàu Protein

Dòng chảy nhanhTín hiệu ổ tụ máuRất phức tạp

Phụ thuộc:

- Thời gian từ lúc chảy máu

- Kích thước khối máu tụ

- Độ mạnh của trường từ

- Chuỗi xung sử dụng (EG+++…)Giai đoạn rất cấp( vài giờ đầu)

Oxyhémoglobine( giảm tín hiệu T1, tăng tín hiệu T2)T1T2Giai đoạn cấp( sau vài giờ - vài ngày đầu)

désoxyhémoglobine( giảm/đồng tín hiệu T1, giảm tín hiệu T2)Giai đoạn bán cấp

Methémoglobine trong tế bào( tăng tín hiệu T1, giảm tín hiệu T2)T1T2Bán cấp( sau vài ngày đến vài tuần đầu)

Methémoglobine ngồi tế bào( tăng tín hiệu cả trên T1 lẫn T2)T1T2Giai đoạn mạn

Hémosidérine- FéritineT1T2Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pptx) (64 trang)

×