1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ MỘT SỐ U NÃO HAY GẶP

B. HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ MỘT SỐ U NÃO HAY GẶP

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Khối u nhỏ: không triệu chứng

• Có triệu chứng khi u to, chèn ép, xâm lấn các cấu trúc

xung quanh

- Đau đầu

- Liệt

- Giảm trí nhớ

- Động kinh

- Xâm lấn qua xương ra ngoài daMRI u màng não

• Có nhiều thể

• Thể điển hình:

- T1W: Giảm hoặc đờng tín hiệu với chất xám

- T1 C+ (Gd): ngấm thuốc mạnh và đồng nhất

- T2: đồng hoặc tăng tín hiệu hơn chất xám, giảm khi có

chứa xơ và vôi

- DWI/ADC: hạn chế khuếch tán thực, tăng tín hiệu trên

DWI và giảm trên ADC- MR spectroscopy- cộng hưởng từ phổ: tăng đỉnh Alanine,

glutamate, Cholin, mất đỉnh hoặc giảm NAA và creatine

- Các dấu hiệu: đuôi màng cứng, mạch máu khoang dưới

nhện bao quanh, giãn các mạch máu nuôi từ ĐM cảnh

ngoài

- Trả lời: vị trí, xâm lấn xoang tĩnh mạch, giao thoa thị,

xương sọ?U màng não xâm lấn xương ra ngoài daU màng não xâm lấn xoang dọc trên2. U thần kinh sớ VIII- Acoustic

schwannomas

• Chiếm 8% khối u nguyên phát nội sọ, 80 % khới u vùng góc

cầu tiểu não

Nếu 2 bên: neurofibromatosis type 2 (NF2).Lâm sàng: ù tai, giảm thính lực, đau đầu khi chèn ép não

thấtGiải phẫu bệnh: u lành tính WHO grade IHình ảnh MRI

• Rợng ớng tai trong

• Nếu phát triển vào góc cầu tiểu não nhiều- Kem ớc q́.

• Nhỏ thường đặc hoàn toàn

• Nếu lớn có thành phần dịch

• Đơi khi có chảy máuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ MỘT SỐ U NÃO HAY GẶP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×