1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Astrocytoma bậc thấp ở BN nữ 21T. Tăng kích thước tủy cổ từ C4 – D4, tín hiệu cao trên T2W, giảm nhẹ tín hiệu trên T1W và không ngấm thuốc sau tiêm

Astrocytoma bậc thấp ở BN nữ 21T. Tăng kích thước tủy cổ từ C4 – D4, tín hiệu cao trên T2W, giảm nhẹ tín hiệu trên T1W và không ngấm thuốc sau tiêm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình ảnh astrocytoma bậc II ở CSC: tăng tín hiệu trên

T2W, giảm nhẹ trên T1W và có một phần ngấm thuốc và

khơng đồng nhấtAstrocytoma ở BN nam 25T. Tăng kích thước tủy ngực ngang mức D5-D8,

giảm tín hiệu trên T1W, tăng trên T2W, ngấm thuốc không đồng nhất sau tiêm.

Tổn thương lệch trục trên axial.MRI : Trước phẫu

thuật: tổn thương

thâm nhiễm rộng,

tín hiệu khơng

đồng nhất trên cả

T1W và T2W, có

phần giảm tín hiệu

trên T2W ngang

mức T2-T3 dạng

chảy máu man

tính. Sau tiêm có

một phần tổn

thương ngấm

thuốc.

GPB: astrocytoma

chuyển dạng ác

tínhSpinal

astrocytomaSpinal astrocytomaSpinal astrocytoma - follow upHiếm gặp, khoảng 1% trong các u nội tủy

Thường là u bậc thấp (grade I, II), phát triển

chậm

 Gặp ở trẻ em và người trẻ, TB 19 tuổi

 Vị trí: phổ biến nhất ở thùy thái dương, ở tủy

gặp chủ yếu tủy cổ.

 MRI

 Phần lớn tổn thương trên đoạn dài, có chứa nang

 T1W: tín hiệu khơng đồng nhất

 T2W: tăng tín hiệu

 T1+C: Phần lớn ngấm thuốc khơng đều, 15%

khơng ngấm.Ganglioglioma ở BN nam vị trí tủy cổ ngang mức C1-2, đồng tín hiệu trên T1W,

tăng trên T2W, hầu như không ngấm thuốc sau tiêm.là u có nguồn gốc mạch máu lành tính

Chiếm 2 – 6% các u nội tủy (đứng thứ 3

sau Ep và As)

 1/3 có kết hợp với H/C Von – Hippel –

Lindau

 50% ở CSN

 80% là các nốt đơn độc

 Thường nằm lệch tâm, tăng kích thước tủy

 Có thể có nang or xuất huyết

 Là u lành tính, phát triển chậm và khơng

có khả năng ác tính hóaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Astrocytoma bậc thấp ở BN nữ 21T. Tăng kích thước tủy cổ từ C4 – D4, tín hiệu cao trên T2W, giảm nhẹ tín hiệu trên T1W và không ngấm thuốc sau tiêm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×