1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tụ máu ngoài và dưới màng cứng.

Tụ máu ngoài và dưới màng cứng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Tụ máu ngoài và dưới màng cứng.4. Tụ máu ngoài và dưới màng cứng.(Left) Sagittal Tl C+ MR depicts peripherally enhancing tubular collection dorsal to cord in patient with

osteoporotic compression fracture following minor trauma. (Right) Sagittal T2WI MR depicts large low

signal collection dorsal to cord in patient with osteoporotic fracture following minor trauma5. Tổn thương tủy.

Thường biểu hiện: xuất huyết phù tủy, tổn thương

thường hình thoi dọc theo tủy sống, vùng phù lớn hơn

vùng xuất huyết.

 Xuất huyết thường ở trung tâm chất xám, ngay vị trí tác

động.

 Nếu tổn thương kéo dài >1 thân đốt sống, thường lâm

sàng nặng, nếu chỉ phù tủy đơn thuần thì nhẹ, chảy máu

thì tổn thương nặng.

5. Tổn thương tủy.5. Tổn thương tủy (rống tủy sau chấn

thương)(Left) Sagittal T2WI MR demonstrates syrinx that followed cervical spine trauma with

fracture (not shown); susceptibility can be seen from anterior fusion hardware (arrows).

(Right) Axial T2WI MR confirms central location of this post-traumatic syrinx.5. Tổn thương tủy (Đụng dập chảy máu tủy)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tụ máu ngoài và dưới màng cứng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×