1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổn thương mạch máu

Tổn thương mạch máu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Tổn thương mạch máu(Left) Axial MRA source image shows loss of flow related signal in distal intracranial

right vertebral artery (arrow). (Right) Axial T1WI MR with fat suppression shows a

hyperintense intramural hematoma in distal intracranial right vertebral artery (arrow).6. Tổn thương mạch máu(Left) Common carotid DSA shows luminal narrowing from dissection (arrows) as well

as a meniscus interface from luminal thrombus (open arrow). (Right) Axial T1WI MR

demonstrates hyperintense clot within the false lumen of carotid dissection.7. Giật rễ thần kinh

ít gặp

 Thường ở cổ gây liệt tay.

 Các rễ hay gặp từ C7,C8, T1

 Biểu hiện là các túi giả thoát vị màng tủy ở vị trí tổn

thương thần kinh.

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ

10-20% BN bị CTSN + CT CSC

 Hầu hết tổn thương xương CSC ở mức ĐS.

 1/3 số BN CT CSC ở ngang mức C2, và ½ ở ngang

mức C6 hay C7.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổn thương mạch máu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×