1. Trang chủ >
  2. Y Tế - Sức Khỏe >
  3. Y học thưởng thức >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Viêm đốt sống đĩa đệm sinh mủ

Viêm đốt sống đĩa đệm sinh mủ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Viêm đốt sống đĩa đệm sinh mủ

Đặc điểm hình ảnh:

 Thay đổi diện khớp với tiêu xương điển hình nhiễm khuẩn.

 Xẹp đĩa đệm.

 Tiến triển nhanh.

 Áp xe cạnh sống.

 Tổn thương ngoài màng cứng.

 Bất thường xương: Giảm tín hiệu trên T1W và khơng rõ bề mặt thân đốt sống và

các thân đốt sống kế cận dạng soi gương. Tăng tín hiệu trên T2W.

 Bất thường đĩa đệm: xẹp-mất vùng giảm tín hiệu trên T2W, tăng tín hiệu trên T2.

 Sau tiêm: dịch trong đĩa đệm ngấm thuốc các dạng như: ngấm thuốc đồng nhất

toàn bộ đĩa đệm, bắt thuốc các vùng dạng đám không hợp lưu, các vùng ngấm

thuốc ngoại vi dày hoặc mỏng. Tủy xương ngấm thuốc lan tỏa.

 Bất thường phần mềm: apxe (tín hiệu hỗn hợp T1W, T2W,sau tiêm ngấm thuốc

lan tỏa hoặc dạng viền các tổn thương ngồi màng cứng và mơ mềm cạnh sống).(Left) Sagittal T2WI MR shows vertebral collapse, endplate erosion, and

hyperintense narrowed disc space at L7-2, compatible with discitis and vertebral

osteomyelitis. (Right) Axial T1 C+ MR with fat suppression revealsenhancing

paravertebral phlegmon at LI-2.(Left) Sagittal T1WI MR in a patient with history of lumbar surgery shows

hypointense marrow, vertebral collapse, endplate erosion, disc space loss, and

epidural soft tissue at L4-5.

(Right) Sagittal T1 C+ M demonstrates enhancing vertebrae, disc, & epidural

abscess extending from L4-5 to S 7. Consistent with pyogenic vertebral

osteomyelitis. Central canal narrowing is present at L4-5.Pyogenic spondylitis in an 80-year-old man. (a) Sagittal T1-weighted MR image (600/12 [repetition time msec/echo

time msec]) shows decreased signal intensity of the subchondral bone marrow (arrows) adjacent to the L2-3

intervertebral disk. (b) Sagittal T2-weighted MR image (3800/120) shows increased signal intensity in the L2-3 disk

(arrowhead) and an epidural abscess (arrow). Sagittal T2-weighted MR image (3800/120) acquired 2 months

after bshows a reduction of the epidural abscess (arrow) but progression of endplate erosion (arrowheads)Axial T2-weighted MR image (5000/99) shows hyperintense paravertebral (white arrow) and epidural (black arrow)

soft-tissue lesions. (d) Axial contrast-enhanced MR image (650/12) shows rimlike enhancement of a paravertebral

abscess (white arrow) and phlegmonous epidural enhancement (black arrow)Viêm đốt sống đĩa đệm do lao

Tổn thương trên hai đốt sống.

 Thường gặp nhất ở vùng ngực thấp sau đó đến vùng thắt lưng.

 Thường khó phân biệt với viêm sinh mủ.

 Khi nghi ngờ nhiễm trùng bệnh sử mạn tính và tiến triển âm ỉ

gợi ý đến viêm do lao.

 Thể: Viêm đốt sống đĩa đệm nhiều ổ.

Viêm đốt sống đơn thuần, apxe cạnh sống.

 Không có men tiêu Protein trong nhiễm trực khuẩn lao so với

nhiễm trùng sinh mủ được xem là nguyên nhân bảo tồn tương

đối đĩa đệm và sự lan dưới dây chằng của nhiễm trùng do lao.

MRI có thể phân biệt viêm CS do lao và VK sinh mủ dựa vào:

 Tổn thương cạnh cột sống giới hạn rõ, thanh abcess trơn

láng, mỏng, lan dưới dây chằng trên 3 đốt sống.

 Có thể tổn thương toàn bộ thân sống hoặc nhiều đốt sống.

 Có thể tổn thương cách khoảng (Skip lesion) và abcess lanh

cạnh cột sống.

 Vì tổn thương khó xun qua dây chằng dọc trước nên

khơng có viêm tấy cạnh cột sống phía trước cũng như abcess

ơm quanh ĐM gian sườn trong lao cột sống ngực.

 MRI ít nhạy hơn XQ và CLVT trong phát hiện vôi (Đặc

điểm khác đặc trưng của lao cột sống)Tuberculous spondylitis in a 44-yearold oman. (a) Sagittal T2-weighted

MRI (3000/120) shows severe

diskovertebral destruction,formation

of epidural abscesses (arrowhead),

and compression of the spinal cord

at the T11–12 level. The anterior

paraspinal abscess is confined by the

anterior longitudinal ligament

(arrow) and extends vertically

through four levels of the

thoracolumbar spine (T10 through

L1). (b) Sagittal contrast-enhanced

fat-suppressed T1-weighted MR

image (446/10) clearly shows a rimenhancing subligamentous abscess

(arrow) that does not encase the

intercostal arteries (arrowheads)Tuberculous spondylitis in a 44-year-old woman.  (c, d) Axial T2-weighted (3000/96) (c) and contrastenhanced fat-suppressed T1-weighted (979.1/10) (d) MR images show a well-defined paraspinal

abscess (arrowhead) with a thin, smooth wall. The spinal cord is slightly compressed (arrow in d) by

the anterior epidural abscess.Viêm đốt sống đĩa đệm do BrucellaDo trực khuẩn Gram (-)

Ở người do nhiễm các sản phẩm từ động vật bị nhiễm bằng

tay hoặc dùng các sản phẩm từ bơ sữa.

Hệ xương khớp bị ảnh hưởng nhiều nhất.

MRI: khá đặc trưng khi tổn thương hay gặp cột sống thắt

lưng thấp, cấu trúc đốt sống còn nguyên vẹn mặc dù có bằng

chứng của viêm xương tủy cột sống lan tỏa tăng tín hiệu rõ

rệt trên T2W và sau tiêm ngấm thuốc,tổn thương khớp liên

mấu.

Phân biệt với lao.

Hiếm khi có biến dạng gù và abcess cạnh sống nhỏ hơn lao.Brucellar spondylitis in a 61year-old man. 

(a) Sagittal T2-weighted MR

image (4000/125.1) shows

increased bone marrow signal

intensity in the L1 and L2

vertebral bodies (arrows) and

a thick anterior paravertebral

soft-tissue lesion (arrowhead). 

(b) Sagittal contrast-enhanced

fat-suppressed

T1-weighted

MRI(550/12.1) shows extensive

enhancement of the bone

marrow

(arrows)

and

prominent enhancement of the

paravertebral

phlegmon

(arrowhead) with intradiskal

extension.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Viêm đốt sống đĩa đệm sinh mủ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×