1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp đề xuất phát triển Digital Marketing cho Anh ngữ iCrazy

Giải pháp đề xuất phát triển Digital Marketing cho Anh ngữ iCrazy

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhân lực chất lượng cho marketing là giải pháp giảm thiểu chi

phí tốt nhất trong Digital Marketing.

Với cùng một thị trường và cùng loại sản phẩm, nhân viên có

kinh nghiệm và trình độ sẽ chạy quảng cáo facebook với giá

thầu thấp hơn và hiệu quả đạt được cũng cao hơn so với các

nhân viên khác.

Chính vì lý do đó, việc Anh ngữ iCrazy tập trung vào phát triển

đội ngũ nhân sự Marketing giúp nâng cao mức độ cạnh tranh,

giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

3.3. Xây dựng nền tảng kỹ thuật số

Một cách khác để giảm thiểu chi phí của doanh nghiệp đó là

đầu tư cho hệ thóng Digital Marketing.

Đây là đầu tư để tạo ra hệ thống tự động. Môi trường kinh

doanh luôn thay đổi, tuy nhiên chỉ cần chú trọng nâng cấp hệ

thống này theo thời gian thì sẽ giảm thiểu đi rất nhiều chi phí

cho doanh nghiệp.

Đó là chi phí về nhân lực, chi phí chạy quảng cáo cho các chiến

dịch riêng lẻ mà hiếm khi đem lại hiệu quả. Và khoản chi phí

tiết kiệm được sẽ được dùng để tái đầu tư cho các chiến dịch

Digital marketing khác.

Các hệ thống tự động trong marketing hay còn gọi là

Automation Marketing có chi phí thấp và giúp Anh ngữ iCrazy

có thể tiếp cận phạm vi rộng lớn thị trường hơn. Điều mà khi sử

dụng các cách thơng thường tốn rất nhiều chi phí hoặc thậm chí

là bất khả thi.52Hệ thống tự động có thể kể đến là Email Marketing, ClickFunnel,

Facebook Ads, Google Ads,…

Ứng dụng sức mạnh của Digital vào, Anh ngữ iCrazy sẽ nâng

được sức mạnh marketing của doanh nghiệp mình.

3.4. Phối hợp các kênh Digital Marketing

Phối hợp các kênh Digital Marketing đem lại hiệu quả cộng

hưởng. Doanh nghiệp có thể tăng thêm mức độ khách hàng của

mình.

Cụ thể, Anh ngữ iCrazy hiện nay mới đang tâp trung vào

Website và fanpage Facebook. Doanh nghiệp cần có thể các

website phụ (landing page) hay sử dụng các mạng xã hội khác

(Google+, Linked, Twiter,…). Đó là các trang giúp doanh nghiệp

gián tiếp tìm được khách hàng tiềm năng của mình.

Đồng thời, cần có sự kết hợp giữa các cơng cụ quảng cáo, phân

tích để nâng cao hiêu quả của một chiến dịch. Một chiến dịch

không thể chỉ thuần cơng cụ Facebook Ads hay Google Ads

được, nó phải là sự kết hợp và tổng thể hướng đến mục tiêu

chung của chiến dịch.

Như thế thì hiệu quả sẽ được cộng hưởng và nâng cao.53TỔNG KẾT

Những năm sắp tới không phải là khoảng thời gian bùng nổ xu

hướng Digital Marketing tại Việt Nam như một số người nhầm

tưởng. Bởi sự bùng nổ đó đã xảy ra và đang ảnh hưởng lớn tới

hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp

nào khơng bắt kịp và ứng phó kịp với sự biến động này thì sẽ bị

loại bỏ.

Do đó, Anh ngữ iCrary hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói

chung cần có sự đầu tư, hiểu rõ thị trường của mình để tìm và

kéo được khách hàng về phía doanh nghiệp.

Phải thú nhận là bài niên luận này còn chưa được hoàn chỉnh do

hạn chế về mặt kinh nghiệm và tầm nhìn. Nhưng với sự nỗ lực,

bài niên luận chắc chắn đã giải đáp được phần nào những xu

hướng đã và đang xảy ra, giải pháp cho doanh nghiệp Anh ngữ

iCrazy.54TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Thương Mại, Báo cáo thương mại điẹn tử Việt Nam 2016.

2. Phillip Kotler, Marketing Management.

3. Raymond R. Burke (2006), The Third Wave of Marketing.

4. Brands Vietnam, http://www.brandsvietnam.com

5. Google Việt Nam, http://www.google.com.vn55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp đề xuất phát triển Digital Marketing cho Anh ngữ iCrazy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×