1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công nghệ thi công các hạng mục công trình

Công nghệ thi công các hạng mục công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an+ Dây chuyền thi công móng, mặt đờng.

+ Dây chuyền thi công công tác hoàn thiện.

-Thi công bằng máy là chủ yếu, kết hợp thủ công.2.2. Các khối lợng thi công chính :

TTHạng MụcĐơnKhối Lợngvị

i

1

2công tác đất

Dọn dẹp và cày xới

Đào thông thờngm2

m331,000

15,0483Đào vật liệu không thích hợpm35004Đào vật liệu cứngm3205Đắp đất nền đờng thông thờngm317,1596Đắp cát \ vật liệu chọn lọcm318,0007Đắp đám3208Phá dỡ kết cấu hiện tạim320ii

1móng trên và móng dới

Móng dới cấp phối đá dăm.m315,3882Móng trên cấp phối đá dăm.m314,372iii

1các lớp mặt đờng

Lớp nhựa lótlít91,9282Bê tông nhựaTấn10,5003Chênh lệch hàm lợng nhựa cho bê tông lít27,504nhựa

iv

1kết cấu

Bê tông C1m3452Bê tông Dm3383Thanh cèt thÐp tr¬n cÊp 300tÊn24Thanh cèt thÐp cã gê cấp 400tấn25Cống F1.25 mm306Cống F2.00 mm167Bê tông cốt thép đầu cốngm31208Cống hộp BTCT 1.00mx1.00m

-6-m27công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ anv

1kết cấu đá xây

Gia cố mái ta luy đá xâym220vi

1các hạng mục phụ

Trồng cỏm24,5002Đất mặt cho taluy nền đắpm21,0003Cọc tiêucái168.004Cột cây sốcái10.05Biểngiác: cái256( 700x700x700) mm

Biển báo loại hình tròn: đờng kính cái217600mm.

Biển báobáoloạiloạihìnhtamhìnhchữnhật: cái38(1200x1000)mm.

Bảng

thôngbáodựán cái29(1200x1000)mm.

Biển báo loạihìnhchữnhật: cái29(400x600)mm.

Biển báo loạihìnhchữnhật: cái210(600x800)mm.

Sơn kẻ đờng phản quangm2256.0311Sơn gồm250-7-công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ anPhần IV

Phơng án sử dụng vật liệu và quản lý chất lợng.

1. Phơng án sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình :

1.1. Nguồn cung cấp

-Đất đắp nền đờng K95 phải đợc kiểm tra thí nghiệm và đấtđắp K98 đợc lấy tại các mỏ đất ở huyện Tân Châu. (đã qua kiểm

tra tính chất cơ lý của đất).

-Gỗ cốt pha lấy tại thành phố Biên Hoà, cát vàng lấy tại lấy tại huyệnUyên Hng.

-Đá xây dựng móng mặt đờng và 1 số kết cấu chịu lực khác lấytại địa phơng.

1.2 Chất lợng vật liệu .

1.2.1. Đất đắp nền đờng :

- Đất dùng để đắp nền đờng phải đợc kiểm tra, thí nghiệm theo

tiêu TCVN 4447-87 và 22TCN-02-71.

- Vật liệu đa vào sử dụng phải có CBR không thấp hơn giá trị thiết

kế.

- Vật liệu nền đắp đợc phân loại thành vật liệu đắp chọn lọc và

vật liệu đắp thông thờng.

Vật liệu chọn lọc thi công lớp trên cùng của nền đờng phải tuân

theo những yêu cầu sau :

+ Chỉ số dẻoAASHTO T 90+ CBR( Ngâm 4 ngày)Tối đa 10AASHTO T 193Tối thiểu7%

+ Cỡ hạt lớn nhất50 mm.+ Tỷ lệ lọt sàng 0.0075 mmTốiđa 35%

Vật liệu đắp đợc thi công với chiều sâu lớn hơn 300mm

dới lớp nền thợng phải tuân theo những yêu cầu sau :

+ Chỉ số dẻoAASHTO T 90

-8-Tối đa 18công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an+ CBR( Ngâm 4 ngày)AASHTO T 193Tối thiểu3%

+ Cỡ hạt lớn nhất50 mm.+ Tỷ lệ lọt sàng 0.0075 mmTốiđa 35%

-Đất đắp nềnđờng không đợc lẫn đất hữu cơ, câycỏ, rễ cây,đá, cuội cã ®êng kÝnh > 5cm. ( Má ®Êt cã kÕt quả do nhà thầu thí

nghiệm kèm theo ).

-Vật liệu cát dùng để đắp nền phải bao gồm cát sông và cát mỏcó tính chất chung theo các yêu cầu sau.

+ Thành phần hạt : Cỡ hạt lớn nhất 10.0 mm. vật liệu mịn hơn

sàng 0.075 : tối đa 25%.

+Độ dẻo : Nói chung là loại vật liệu không có tính dẻo vàkhôngđợc lẫn sét.

+ Cờng độ CBR : khi ở độ chặt K95 vật liệu sau khi ngâm

phải có chỉ sè CBR tèi thiĨu lµ 7.

1.2.2. VËt liƯu líp mãng dới.

* Yêu cầu chỉ tiêu vật liệu:

-Vật liệu các hỗn hợp phải đồng nhất của các vật liệu tự nhiênhoặc vật liệu nhân tạo nh sỏi và/ hoặc mảnh đá nghiền trộn với cát,

bụi và đất sét. Phải đáp ứng đợc các tiêu chuẩn quy định dới đây :

+ Vật liệu không đợc chứa đất phủ hoặc đất hữu cơ.

+ Vật liệu phải là các hạt có độ cứng tốt và không bị vỡ dới tác

dụng của lu lèn hay các chu trình làm ớt / làm khô liên tục.

+ Các hạt có kích thớc lớn bất thờng phải đợc sàng nhặt bằng tay

và loại ra khỏi bề mặt lớp cấp phối.

+ Cấp phối vật liệu phải đáp ứng đờng bao cấp phối B đợc xác

định bằng phơng pháp thí nghiệm theo AASHTO - T27. Thành

phần hạt nh sau :

Kích thớc sàng(mm)

50

37.5Loại A

100

-9-Loại B

100

67 - 100công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi léc – nghÖ an25

19

9.5

4.75

2.36

0.425

0.07575 - 100

60 - 80

40 - 60

25 - 45

7 - 20

4-840 - 100

25 - 80

16 - 66

10 - 55

6 - 45

3 - 33

0 - 20+ PhÇn vật liệu lọt sàng 0.425 mm phải có giới hạn chảy dới 35% xác định bằng tiêu chuẩn AASHTO T89 Và Chỉ số dẻo dới 10 theo

AASHTO T90.

+ Tỷ lệ lọt qua sàng 0.075 mm không đợc vợt qua hai phần ba của

tỷ lệ lọt qua sàng 0.425mm.

+ Độ mài mòn của vật liệu hạt thô phải đợc thí nghiệm theo tiêu

chuẩn AASHTO T96 và phải đật tỷ lệ mài mòn dới 50%. Đá phiến sét

không đợc sử dụng cho lớp móng dới.

+ Chỉ số CBR tối thiểu yêu cầu là 30 % đối với các mẫu đã đợc

đầm nén với độ chặt 95% theo AASHTO T 180, sau 4 ngày ngâm

mẫu theo tiêu chuẩn AASHTO T193.

+ Yêu cầu về độ sạch: Các loại đá dùng làm lớp áo đờng phải đảm

bảo sạch, không đợc lẫn cỏ, lá câyLợng bụi sét không quá 2%, lợng

hạt sét dạng vón hòn không quá 0.25%.

1.2.3. Vật liệu lớp móng trên.

Vật liệu lớp móng cấp phối bao gồm hỗn hợp các hạt cứng đã đợc

ghiền sàng và các khoáng chất, các vật liệu này phải nằm trong giới

hạn cấp phối loại A. Theo quy định AASHTO.( Bảng 3.1-1 )

Tỷ lệ lọt sàng 0.075 mm không đợc quá 2/3 tỷ lệ lọt sàng 0.425

mm.

Cấp phối thô, theo định nghĩa là những hạt còn lại trên sàng 4.75

mm, phải đạt độ mài mòn dới 40% trên 500 vßng quay, theo thÝ

nghiƯm AASHTO T96.- 10 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công nghệ thi công các hạng mục công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×