1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhựa đường dùng để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa nóng phải là loại nhựa đường đặc gốc từ dầu mỏ và phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo 22TCN227-95.

Nhựa đường dùng để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa nóng phải là loại nhựa đường đặc gốc từ dầu mỏ và phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo 22TCN227-95.

Tải bản đầy đủ - 0trang

công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ an* Xi măng pooc lăng:

Xi măng dùng để chế tạo hỗn hợp bê tông là xi măng loại 1 không

dùng xi măng có hàm lợng alumin cao.

-Xi măng phải đáp ứng đợc các điều kiện sau:-Về cờng độ phải thí nghiệm thiết kế mác bê tông cho từng loại

mác và phải đạt tiêu chuẩn cờng độ quy định.-Về độ mịn, phần còn lại trên sang 1000lỗ/cm2 không đợc quá

10%.-Về thành phần hoá học: Thành phần Mg < 4.5%, SO3 < 3%-Thời gian bắt đầu đông kết phải trên 45 phút, thời gian bắt

đầu khô cứng không quá 12 giờ.-Khi mở một bao hay một thùng ra xem thì những hạt xi măng ở

trong phải thật tơi và thật nhỏ mịn, không đợc đông cục hay vón

hòn.-Không đợc để xi măng ở lâu trong kho.* Nớc:

Phải là nớc sạch khong có dầu, muối, axit, kiềm đờng, thực vật

và các chất khác gây hại đeens bê tông hoặc thép. Nói chung, nớc

dùng để uống đợc thì thì mới phù hợp cho bê tông.

Nớc phải đợc thí nghiệm theo quy định trong AASHTO T26,

không tập hợp các chất rắn hoà tan nh Cl và SO4 không quá dới hạn

cho phép dới đây.

áp dụngTập hợp trong pp m

Chất rắn hoà

ClSO4tan

Bê tông không cốt

thép

Bê tông cốt thép

Bê tông dự ứng lực2,0002,0001,5002,000

2,0001,000

500.01,000

1,000Nớc có chứa hàm lợng cao chất rắn lơ lởng không đợc giữ trong

bể lắng trớc khi dùng. Độ trơng của nớc không đợc quá 2,000 ppm.

* Cát:

-Dùng cát thiên nhiên có mô dun độ lớn Mx 2 hàm.

- 13 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an-Cát dùng cho bê tông phải là cát sạch không chứa các phần tử táchại hoặc có phản ứng với sản phẩm của quá trình thuỷ hoá và đông

cứng của xi măng, không đợc có các tạp chất ăn mòn cốt thép.

-Đối với cát dùng cho bê tông, lợng hạt lọt qua sàng 0.15mm không đ-ợc quá 10%, khối lợng các và hàm lợng hạt 5-10mm không đợc quá 5%

khối lợng cát.

-Trong cát không đợc có sét, á sét hay tạp chất nào khác ở dạngcục. Hàm lợng bùn, bụi, sét trong cát xác định bằng phơng pháp rửa

không đợc vợt quá 2% -3% khối lợng đối với bê tông chịu áp lực và các

loại bê tông khác.

-Hàm lợng muối sufat, sunfit (tính theo SO3) không quá 1% khối l-ợng cát. Hàm lợng mica cũng không đợc quá 1% khối lợng cát.

-Cát không đợc lẫn bụi, bùn, sét không quá 3% và không lẫn các tạpchất hữu cơ. Cát đạt các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 337-86 -346-86

(có kết quả do nhà thầu thí nghiệm kèm theo).

-Không dùng cát biển .* Cốt liệu hạt thô.

-Gồm cốt liệu tự nhiên hoặc đá nghiền sạch, cứng bền vàtròn. Nó phải tuân theo các yêu cầu của AASHTO M80.

Phải xem xét về khối lợng thể tích, khối lợng riêng, độ hút

nớc độ mài mòn, sức bền chịu va đập, lợng hạt nhỏ hơn 75

micrôn, tạp chất, hàm lợng sunphát, đặc tính vật lý và thành

phần hạt. Nếu cần phải rửa cốt liệu.

Cốt liệu hạt thô phải có hệ số mài mòn Los Angeles sau

500 vòng dới 35% và khả năng hút nớc < 5%.

Cốt liệu càng ít hạt dài và dẹt càng tốt , không đợc chứa

các vật liệu phản ứng có hại với kiềm trong ximăng với khối lợng

đủ để gây ra sự co giãn quá mức của vữa hoặc bê tông.

* Thép:

Trớc khi thi công phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính chất cơ

lý của thép

- 14 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ anThép sử dụng trong thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cờng độ chịu kéo không nhỏ hơn 2300daN/cm2 (TCVN 1651 85

thép cốt bê tông).

- Giới hạn chảy không nhỏ hơn 2400daN/cm2

- Độ dãn tơng đối không nhỏ hơn 25%.

- Bề mặt sạch không có khuyết tật, không có rĩ sắt và rỉ vẩy rơi

ra khi gõ búa.

- Đờng kính cốt thép sau khi nạo rỉ sai số không quá 2%.

- Cốt thép phải thẳng không đợc cong vênh.

- Thép ở công trình phải đợc kê xếp bằng phẳng nơi khô ráo, kê

xếp không gây cong vênh cây thép, có bao che ma.

- Thép nếu rỉ, trớc khi lắp đặt phải làm sạch băng phơng pháp cơ

học để không ảnh hởng các tính chất cơ lý và hoá học.

1.2.5. Vật liệu thi công các công trình phụ trợ

Tất cả các loại vật liệu cát, đá, ximăng, thép, nớc trớc khi đa vào

sử dụng sản xuất cọc tiêu biển báo phải thí nghiệm kiểm tra chất lợng. Vật liệu phải đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành mới đợc đa vào sử

dụng.

* Đá hộc:

Đá hộc dùng trong xây lát đạt trọng lợng 10kg/viên sạch và no

nớc, có ít nhất 3 mặt đợc vỡ ra từ đá liền khối .

* Xi măng:

-Các chỉ tiêu khác: Xi măng không đợc vón cục.-Chất lợng xi măng phải thí nghiệm theo TCVN 2682 - 1992. Kết

quả thí nghiệm phải đạt yêu câù kỹ thuật của cơ quan thiết kế.*Cát:

-Dùng loại cát thiên nhiên có mô đun độ lớn ( Mx ) 2; hàm lợng cỡ

hạt 5mm - 1.25mm không dới 14%.-Cát không đợc lẫn bụi, bùn, sét không quá 3% và không lẫn các tạp

chất hữu cơ.* Đá dăm:

- 15 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghƯ an-Hµm lợng hạt sét, bụi ( tính theo % khối lợng ) - TCVN 1772 - 87

không lớn hơn 1%.-Hàm lợng tạp chất hữu cơ, xác định bằng phơng pháp so màu TCVN 1772 - 87 không thẩm hơn màu tiêu chuẩn.-Hàm lợng hạt thoi dẹt, tính bằng % khối lợng - TCVN 1772 - 87

không lớn hơn 20%.-Hàm lợng chất Sunfat và sunfit, tính đổi ra SO 3 tính bằng % khối

lợng không lớn hơn 1% - TCVN 0346 - 86.-Kích thớc hạt lớn nhất ( Dmax): không lớn hơn 40mm.* Nớc:

-Không có váng dầu hoặc mỡ.-Lợng hợp chất hữu cơ không vợt quá 15mg/lít ( TCVN 2671 - 78 ).-Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5 ( TCVN 2655 - 78 ).-Lợng muối hoà tan  5g/lÝt ( TCVN 2656 - 78 ).-Lỵng S04  3g/lÝt ( TCVN 2659 - 78 )- 16 -c«ng ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an-Phần v

Qui trình, công nghệ các bớc thi công công trình :

1. Công tác chuẩn bị:

-Sau khi có quyết định trúng thầu Nhà thầu sẽ phối hợp cùngBQLDA giao nhận mặt bằng thi công đồng thời làm các thủ tục hành

chính cùng với địa phơng thuê mặt bằng.

-Liên hệ với địa phơng để xin vị trí xây dựng mặt bằng đóngquân, bãi thải các vật liệu không thích hợp ở hai bên tuyến.

-Xây dựng nhà ở của công nhân, nhà ở ban chỉ huy công trờng,nhà ăn, nhà sinh hoạt, nhà tắm, nhà vệ sinh cho nhân lực công trên

toàn công trờng. Mỗi mũi thi công đều phải xây dựng kho chứa vật

liệu, vËt t, dơng cơ, b·i tËp kÕt xe m¸y thiÕt bị thi công.

-Xây dựng văn phòng ban điều hành và phòng thí nghiệm hiệntrờng trớc khi tiến hành thi công .

-Xây dựng bãi đúc cấu kiện bê tông thi công cầu cống đảm bảochất lợng.

-Huy động nguồn nhân lực là công nhân kỹ thuật bậc cao, lànhnghề đã tham gia c¸c dù ¸n lín cã nhiỊu kinh nghiƯm trong thi công .

-Huy động các thiết bị, máy móc hiện đại thi công công trìnhnhằm đảm bảo chất lợng và tiến độ đề ra .

2. Các công tác kỹ thuật tại hiện trờng:

* Công tác khảo sát và lập bản vẽ thi công.

-Nhà thầu sẽ tiến hành khảo sát thi công thờng xuyên bao gồmkhảo sát hình học phục vụ cho công tác triển khai công trình theo

thiết kế và cho công tác đo đạc nghiệm thu khối lợng sau khi thi

công công trình.

-Khảo sát kiểm tra địa chất, xác định chính xác khối lợng nềnđào đất đá.

-Vị trí các cột Km, cọc GPS, các cọc đỉnh đờng cong, các cọccống hiện có sẽ đợc đo đạc kiểm tra xác định rõ lý trình vị trí

- 17 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ ansau đó dùng phơng pháp toạ độ hoăc mạng tam giác để đa cọc ra

dấu ở bên ngoài. Trong mọi trờng hợp, không di chuyển các cọc định

vị, các cọc dấu trong quá trình thi công công trình. Sơ đố hệ

thống cọc định vị, cọc dấu đều phải đợc KSTVGS xem xét và chấp

thuận.

3. Thiết bị sử dụng chính trong thi công .

-Máy san 100hp :01 chiếc.-Máy tới nhựa 600 - 800 lít/giờ:-Máy rải bê tông nhựa tự hành 100tấn/giờ min:-Trạm trộn bê tông nhựa công suất tối thiểu 60T/h : 01 tram.-Máy Lu bánh lốp loại chuyên dụng cho BTN 18 tấn min : 0101 chiÕc.

01 chiÕc.chiÕc.

-M¸y lu b¸nh thÐp 8 - 10 tÊn :03 chiếc.-Máy lu rung chuyên dụng để đầm đất và cấp phối : 01

chiếc.-Xe tải tự đổ 6 - 8 m3 :05 chiếc.-Máy Xúc gầu 1 m3 :-Máy ủi 100hp :-Đầm dùi NIKASA:-Đầm bàn :-Máy trộn bê tông xi măng CMA 250-450lÝt:01 chiÕc.

01 chiÕc.

02 chiÕc.

01 chiÕc.

01chiÕc.

-CÇn cÈu KAMAZ -180CV:01 chiÕc .-Máy bơm nớc:02 chiếc.-Xe chứa nớc 5000 lít :1 chiếc.-Máy phát điện :02 chiếc .-Máy sơn đờng :01 chiếc.II. Trình tự thi công.

1. Công tác thi công cống tròn , cống hộp và rãnh dọc BTCT

đúc sẵn hình chữ U.

1.1. Thi công cống tròn.

- 18 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an* Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép .

ống cống và bản cống đợc sản xuất tại bãi đúc trên công trờng.

* Gia công cốt thép, ván khuôn ống cống và rãnh BTCT, tờng đầu, tờng cánh...:

-Cốt thép khi đa vào sử dụng phải kiểm tra đúng chủng loại,số lợng và chất lợng không bị bám vữa, dầu, bụi, gỉ ... nhằm đảm

bảo chất lợng khi thi công.

-Dùng máy cắt kết hợp với nhân lực, cắt thép đúng kích thớcnh hồ sơ thiết kế đã qui định và chỉ đợc uốn nguội.

-Nhân lực gia công cốt thép và buộc đúng bản vẽ thi công.-Tất cả cốt thép phải đợc đặt và chống đỡ và ổn định trớckhi đổ bê tông bằng các que chống bằng kim loại hoặc bằng các

khối vữa làm tờ ximăng pooc lăng và cát hteo tỷ lệ. Dây thép buộc

khi buộc xong không đợc nhô ra và phải chắc chắn.

-Nếu không có yêu cầu hoặc thiết kế yêu cầu thì các thanhthép không đợc nối.

- Ván khuôn bao gồm ván khuôn tạm thời hoặc vĩnh cửu để sản

xuất bê tông Đợc làm bằng gỗ hoặc kim loại phải kín và cứng tránh bị

biến dạng trong thi công, đảm bảo hình dạng, độ bền, độ cứng,

kín nớc và độ bằng phẳng của bề mặt ván khuôn.

- Sản xuất ván khuôn: Ván khuôn để đúc ống cống, đợc sản

xuất tại công xởng, sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật mới đợc

vận chuyển tới công trờng.

- Vật liệu sản xuất ván khuôn chủ yếu bằng tôn, gỗ liên kết

giữa các tấm ván khuôn với nhau bằng bu lông.

-Lắp dựng ván khuôn: Định vị ván khuôn bằng thớc mét và khilắp dựng xong ván khuôn đảm bảo kích thớc hình học thì bôi một

lớp dầu chống dính.

-Ván khuôn sau khi đợc bôi chống dính đợc kê đệm chắcchắn, đảm bảo không bị xê dịch, không bị biến dạng khi chịu tải- 19 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim – nghi léc – nghÖ ando träng lợng và áp lực của bê tông mới đổ cũng nh tải trọng sinh ra

trong quá trình đổ bê tông.

* Đổ Bê tông:

-Cấp phối bê tông sử dụng phải đợc cơ quan thí nghiệm có tcách pháp nhân thực hiện trên cơ sở sử dụng vật t thực tế và phải

đợc chủ đầu t, cơ quan thiết kế chấp thuận.

- Bê tông cống đợc trộn bằng máy trộn và đầm bằng đầm dùi.

-Trớc khi đổ bê tông cống mời TVGS nghiệm thu các hạng mụcẩn dấu nh nghiệm thu ván khuôn, cốt thép. Sau khi đổ xong bê

tông từng công đoạn nhà thầu tiến hành đúc mẫu thử, kích thớc

mẫu là ( 15 x 15 x 15 ) cm.

-Phải đổ bê tông trong thời gian quy định , tránh sự phântầng trong thi công, phải đổ bê tông liên tục toàn bộ , từng phần

của kết cấu hoặc giữa các mối nối.

-Bề mặt mà đổ bê tông phải đợc làm ẩm kỹ bằng nớc ngay tr-ớc khi đổ bê tông.

-Phải bảo dỡng bê tông giữ ớt trong vong 7 ngày sau khi đổ.-Việc lấy mẫu bê tông phải lập biên bản giữa nhà thầu vàTVGS, ngoài ra trong sổ nhật ký công trình phải ghi rõ tình hình

thời tiết hằng ngày trong phiếu công tác bê tông. Mẫu bê tông thí

nghiệm phải đợc khắc chữ chìm và bảo dỡng ngay sau khi chế tạo

và trớc khi đem đến phòng thí nghiệm để xác định cờng độ.

1.2. Thi công cống tròn tại hiện trờng:

Tuyến vừa thi công vừa đảm bảo giao thông do đó:

-Khi thi công cống làm mới tại các vị trí trùng với tuyến cũ tiếnhành làm đờng tránh, đắp cạp mở rộng đảm bảo giao thông.

-Khi thi công phải tiến hành từng nửa, xong nửa cống bên nàymới làm nửa bên kia.

* Đào đất móng cống:

-Sau khi cờng độ bê tông ống cống đạt cờng độ đủ để đavào lắp đặt. Nhà thầu tiến hành đào đất móng cống bằng máy

- 20 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ anxúc và nhân công đúng kích thớc hình học theo yêu cầu thiết kế

của từng cống.

-Dùng máy kinh vĩ định vị tim móng cống, tránh trờng hợpcống không vuông góc với tim đờng.

-Nếu khi đào hố móng cống gặp trờng hợp địa chất nền khácvới hồ sơ thiết kế thì nhà thầu sẽ báo với chủ đầu t và TVGS để có

phơng án giải quyết kịp thời.

* Thi công móng cống:

Sau khi đào xong hố móng tiến hành thi công móng cống bằng

lớp cát đệm dày 10 cm.

-Thi công lớp cát đệm móng cống và đợc đầm lèn bằng đầm

bàn.* Lắp đặt cấu kiện BTCT và tiến hành đắp đất:

-ống cống phải đợc quét nhựa đờng nóng, quét đều khắphai lớp phía ngoài cống.

-Trớc khi hạ lắp, ống cống phải đợc kiểm tra, nghiệm thu. Cáckích thớc hình học ống cống không đợc sai số quá 5%. Kết quả thí

nghiệm mẫu bê tông ống cống phải đạt cờng độ 100% thiết kế.

-Dùng cần cẩu 5 - 10T kết hợp với nhân lực lắp đặt, hạ chỉnh

ống cống.-Ô tô vận chuyển đất đắp hai bên cống từ mỏ về, dùng nhânlực san đất thành từng lớp với chiều dày 15 - 20cm.

-Dùng đầm cóc đầm chặt lớp đất đắp, khi đắp đất hai bênthân cống thì phải đắp đối xứng. Trong quá trình đắp đất nhà

thầu luôn chú ý không để phá vỡ các kết cấu của cống.

-Độ chặt lấp đất trên cống phải đạt K 0.95 độ chặt lớn nhất,riêng lớp đất trên cùng ( dới đáy móng đờng ) phải đạt K 0.98 độ

chặt lớn nhất của thí nghiệm đầm nén bằng cối Proctor cải tiến.

* Kết cấu đá xây:

-Nhân lực xây rãnh dọc thoát nớc, kênh dọc theo đờng và tờngchắn do công nhân có kinh nghiệm thực hiện.

- 21 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an-Đá phải sạch, mặt thi công phải đảm bảo cứng bằng phẳng vàthẳng góc với bề mặt tờng.

-Không nghỉ giữa chừng khi đang thi công, khi thi công đá khôngbị dịch chuyển hoặc bị gãy vỡ

-Khi xây xong phải đảm bảo chất lợng, kích thớc thiết kế, chỉ đ-ợc sai số trong phạm vi cho phép:

+ Bề dày:1cm+ Các kích thớc khác: 10%

+ Độ lồi lõm mặt ngoài:5 mm.1.3 Thi công cống hộp tại hiện trờng.

- Chuẩn bị mặt bằng, sân bãi tập kết vật liệu, máy móc nhân lực.

- Xác định lại cao độ móng, độ dốc dọc, định vị lại tim cống.

* Đào hố móng :

-Dùng máy xúc đào hố móng, hố móng đợc đào trền không cóvách chống sụt độ dốc mái ta luy đào 1/1.

-Quá trình đào móng kết hợp với đắp đê ngăn nớc, dùng máybơm hút nớc. Kích thớc hố móng phải rộng hơn kích thớc móng tối

thiểu mỗi bên là 50 cm để thoát nớc trong quá trình thi công móng

cống, dùng nhân công sửa lại kích thớc và hoàn thiện hố móng, đồng

thời kiểm tra lại cao độ hố móng.

* Thi công móng cèng hép :

- Sau khi kiĨm tra mãng ®óng cao độ ta tiến hành lớp đệm móng

cống bằng đá dăm cát đệm dày 10 cm sau đó dùng đầm cóc đầm

lèn kỹ.

- Lắp đặt ván khuôn thi công móng cống bằng bê tông xi măng.

Sau khi thi công móng cống xong phải kiểm tra độ dốc phải đúng

theo hồ sơ thiết kế, tim cống phải đúng theo hồ sơ thiết kế.

- + Thi công thân cống :

- Tiến hành lắp đặt ván khuôn, bố trí cốt thép, thi công thân

cống bằng bê tông.

- 22 -công ty cổ phần đầu t xây dựng trờng sơn

Đ/C: K13 - Nghi kim nghi lộc nghệ an- Thi công tờng đầu, tờng cánh, sân cống bằng bê tông cốt thép

đổ tại chỗ.

- Thi công gia cố cửa vào, cửa ra bằng bê tông.

-Trong quá trình thi công phải luôn luôn kiểm tra kích thớc hìnhhọc, chất lợng mác bê tông và bảo dỡng.

- Tiến hành đắp sỏi sạn suối đỉnh cống theo từng lớp 15 20 cm,

đắp đều cả 2 bên mang cống và đầm lèn kỹ bằng đầm cóc.

- Hoàn thiện và phá dỡ công trình phụ trợ, tiến hành kiểm tra cao

độ cho từng hạng mục, tiến hành gia cố mái ta luy.

- Trong quá trình thi công phải tổ chức ngời hớng dẫn, đặt biển

báo và thi công1/2 cống. Để đảm bảo giao thông trên tuyến trong

quá trình thi công phải đắp cạp mở rộng để cho xe cộ lu hành, sau

đó thi công nửa còn lại, thi công phía hạ lu trớc thợng lu sau.

2. Thi công nền đờng đào :

2.1. Thi công nền đờng đào thông thờng:

-Dùng máy ủi, máy đào, đào nền đờng, dùng ô tô vận chuyểnđến nơi đổ đất thải đã qui định, những phần đất tốt tận dụng

để đắp nền đờng.

-Đối với những phần đờng đào mở rộng. Dùng máy ủi, máyđào, đào phần nền đờng mở rộng đất đào đổ đi dùng ô tô vận

chuyển đến nơi đổ đất thải quy định. Trong quá trình đào mở

rộng đồng thời đánh cấp mái ta luy nền đờng chiều rộng mỗi cấp

phải đủ rộng để máy lu có thể đi lại đợc .

-Đối với nền đào kiểu trắc ngang hình nửa đào, nửa đắp.Trớc khi thi công nửa đào phải tiến hành dọn hữu cơ đánh cấp từ dới

chân ta luy âm của nửa đắp thành từng bậc chiều rộng bậc 1,2 m

đến 1,5m dốc vào trong 3% đến 5%. Sau đó dùng máy ủi, máy xúc

đào từ trên đỉnh ta luy xuống, nếu đất đào ra tận dụng đợc thì

đa xuống để đắp từ dới chân mái ta luy đắp dần lên trên theo

từng lớp đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu.- 23 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhựa đường dùng để chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa nóng phải là loại nhựa đường đặc gốc từ dầu mỏ và phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật theo 22TCN227-95.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×