1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG THÂN TRỤ CẦU

CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG THÂN TRỤ CẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Thân trụ đợt 1 (Pier column – 1st stage)b) Thân trụ đợt 2 (Pier column – 2nd stage)1213(Hình ảnh này thuộc dự án ‘X’ và công ty khác)

Thân trụ dạng chữ V (Pier column in V shape)Thân trụ dạng chữ Y (Pier column in Y shape)14NỘI DUNG CHÍNHPHẦN I. GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH

PHẦN II. TỔNG QUAN CÁC CƠNG NGHỆ

PHẦN III. CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT CỐT THÉP XÀ MŨ TRỤ

PHẦN IV. CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐÀ GIÁO XÀ MŨ TRỤ

PHẦN V. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐÀ GIÁO XÀ MŨ TRỤ

PHẦN VI. CÁC HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ

PHẦN VII. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ15(Phần I là các thông tin dự án nên không đưa vào bài viết)PHẦN II. TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ

I. PHÂN TÍCH HÌNH THÁI TRỤ CẦU

Kết cấu trụ cầu dạng thân đặc dầm Super T. Các kích thước chung của trụ được thể hiện theo

bảng 2.Hình 1_Kích thước chung thân trụ

Bảng 2: Kích thước chung trụ cầuNhìn chung trụ cầu có hình dạng kích thước như nhau và thân trụ có chiều cao thay đổi. Nhận

xét quan trọng này giúp Nhà thầu định hình được mơ hình thiết kế biện pháp thi công hiệu quả

cho hàng loạt xà mũ trụ.II. CÁC CƠNG NGHỆ THI CƠNG CẢI TIẾN

Với điều kiện thi cơng trên sơng nước gặp rất nhiều khó khăn như mơi trường nước có khả năng

xâm thực và ăn mòn cao, mực nước thi công thường xuyên thay đổi, mặt cắt lòng sơng phức

tạp, dòng chảy với tốc độ lớn… Mặc dù với năng lực Nhà thầu sẵn có các thiết bị thi cơng để ứng

phó với tình hình như trên là sà lan, cần cẩu, trạm trộn, máy bơm bêtông, máy phát điện…

nhưng Nhà thầu đã không ngừng cải tiến công nghệ thi công để nâng cao hiệu quả về mặt kinh

tế và rút ngắn tiến độ thi công cho Chủ đầu tư. Từ hình thái kết cấu trụ cầu như trên và qua

phân tích tính tốn cân nhắc Nhà thầu đã mạnh dạn đề xuất các công nghệ thi công cải tiến cho

xà mũ trụ cầu X gồm:

Công nghệ thi công bán lắp ghép phần lắp đặt cốt thép xà mũ.Công nghệ thi công lắp đặt đà giáo xà mũ trụ cải tiến.16PHẦN III. LẮP ĐẶT CỐT THÉP XÀ MŨ TRỤ

Với việc thi công lắp đặt cốt thép xà mũ hoặc kết cấu khác. Thông thường các Nhà thầu lắp đặt

cốt thép bằng nhân cơng tại vị trí thi cơng cấu kiện đó. Ở cơng trình X, để rút ngắn đáng kể tiến

độ thi công Nhà thầu đã sử dụng công nghệ lắp đặt bán lắp ghép công tác lắp đặt cốt thép cho

hạng mục xà mũ trụ.

Nhà thầu đã gia công cốt thép tại bãi gia công và tiến hành lắp đặt cốt thép tại chỗ thành cấu

kiện thép hồn chỉnh cho xà mũ trụ. Sau đó Nhà thầu vận chuyển bằng sà lan ra đến vị trí thi

cơng và sử dụng cần cẩu để lắp đặt tồn bộ cấu kiện thép nối với cốt thép chờ từ thân trụ.

Những ưu điểm vượt trội của công nghệ này:

Rút ngắn thời gian lắp đặt cốt thép. Công tác gia công và lắp đặt tại chỗ cốt thép cho xà

mũ có thể được tiến hành ở bãi gia cơng và có thể triển khai trước khi hồn thành cơng

tác thi cơng thân trụ. Điều này hồn tồn chủ động được thời gian thi cơng.Dây chuyền thi cơng với tính chun mơn hóa cao.Việc lắp đặt cốt thép vào vị trí thi cơng xà mũ khơng cần phải bố trí nhiều cơng nhân,

giảm thiểu được chi phí nhân cơng, và ca máy chờ cho Nhà thầu.Chất lượng cốt thép xà mũ lắp đặt đạt độ chính xác cao hơn vì lắp đặt ở trên cạn và

trong tình trạng khơng phụ thuộc vào độ cao. Nội bộ Nhà thầu hoặc Tư vấn giám sát và

Chủ đầu tư cũng dễ dàng kiểm tra và phát hiện những sai sót trong khâu lắp đặt.Thi cơng an tồn hơn cho con người và máy móc thiết bị.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC GIẢI PHÁP THI CÔNG THÂN TRỤ CẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×