1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 8 hệ số khai thác (LF) các chặng bay qua các năm.docx

Phụ lục 8 hệ số khai thác (LF) các chặng bay qua các năm.docx

Tải bản đầy đủ - 0trang

ICNSGN

KHHHAN

KIXHAN

KIXSGN

KULHAN

KULSGN

LHRHAN

MELSGN

NGOHAN

NGOSGN

NRTDAD

NRTHAN

NRTSGN

PEKHAN

PNHVTE

PUSHAN

PUSSGN

PVGHAN

PVGSGN

RGNSGN

SGNCAN

SGNCGK

SGNHKG

SGNKHH

SGNKUL

SGNPVG

SGNRGN

SGNSIN

SGNTPE

SINHAN

SINSGN

SYDSGN

TPEHAN

TPESGN

VTEPNH82

74

76

72

82

75

77

75

74

76

77

72

71

82

72

83

82

81

77

75

81

68

82

78

75

83

75

82

78

77

73

74

77

77

7784

76

79

77

81

77

82

72

77

79

74

77

75

85

71

82

85

80

78

72

80

69

84

82

78

84

77

83

77

79

74

71

70

78

7083

77

72

79

81

77

82

71

77

80

71

79

77

81

77

83

82

82

77

69

82

72

85

84

80

85

72

84

79

77

75

70

76

79

79BKK: BANGKOK,CAN: GUANGZHOU,CDG:CHARLES DE GAULLECGK: JAKARTA ,CTU : CHENGDU,DAD: DA NANG,NRT : TOKYO NARITA,FRA : FRANKFURT,HAN: HANOI,DME : MOSCOW DOMODEDOVO HKG: HONG KONG,HND: TOKYO HANEDA,ICN : SEOUL INCHEON INT ,KHH: KAOHSIUNGKUL: KUALA LUMPUR,PEK: BEIJING,PVG : SHANGHAIREP : SIEM REAP ,RGN: YANGON,SIN: SINGAPORE ,TPE : TAIPEI,KIX: OSAKA KANSAI,LHR: LONDONMEL: MELBOURNE,NGO : NAGOYA,PEK : BEIJING,PNH: PHNOM PENH,VTE: VIENTIANE,PUS : BUSAN,SGN: HO CHI MINH CITY, SYD : SYDNEY, PUS: BUSAN,FUK: FUKUOKA,DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Thị Anh (2011), Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing đối

với dịch vụ đường bay quốc tế của Vietnam Airlines, Luận văn thạc sỹ

kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh.

[2] Chính phủ (2013), “Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển

giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030”.

[3] Trương Đình Chiến (2010), Quản trị Marketing, Đại học kinh tế quốc dân.

[4] Đỗ Đức Hiếu - Khóa luận tốt nghiệp (2009) “ Chiến lược Marketing – MIX

của hãng hàng không quốc gia thời kỳ sau khi Việt nam gia nhập

WTO”, Trường Đại học Ngoại thương.

[5] Lê Thế Giới - Nguyễn Xuân Lãn – Võ Xuân Trí – Đinh Thị lệ Trâm –

Phạm Ngọc Ái (2011), Giáo trình Quản trị Marketing, Nhà xuất bản

Tài Chính.

[6] Philip Kotler (2007), Bàn về tiếp thị, làm thế nào để tạo lập, giành được

và thống lĩnh thị trường, Nhà Xuất bản trẻ.

[7] Lưu Văn Nghiêm (2008), Marketing dịch vụ, Nhà xuất bản Đại học kinh tế

Quốc dân.

[8] Dương cao thái Nguyên – Nguyễn Hải Quang – Cho Hoàng Hà (2011),

Giáo trình Marketing hàng khơng, Nhà xuất bản thế giới.

[9] Nguyễn Thượng Thái (2006), Giáo trình Marketing dịch vụ, Nhà xuất bản

Bưu điện.

[10] Lưu Đan Thọ - Tơn Thất Hồn hải – Cao Minh Nhựt (2016), Marketing

dịch vụ hiện đại , Nhà xuất bản Tài Chính.

[11] Nguyễn Bích Thủy (2003), Hoạt động marketing nhằm phát triển đường

bay Việt Nam – Nhật Bản của Tổng công ty hàng không Việt Nam,

Luận văn tốt nghiệp.[12] Từ điển Tiếng Việt (2004), Nhà Xuất bản Đà Nẵng.

[13] Bản cáo bạch thông tin Upcom HVN năm 2016

[14] Website nội bộ - Vportal.vietnamairlines.com

[15] Website các hãng hàng không

Tiếng Anh

[16] Adraes Knorr (2007), Competitive Advanges Through Innovative

Pricing Strategy - Tha case of Airlines Industry, Univeritat Bremen

[17] Evan J Douglas and Lawrece Cunningham (1992), Competitive Stragegy

in Autralia’s Airlines Deregulation Experience, Bond Univercity.

[18] James Reitzes and Dorothy Robyn (2007), An analysis of the economic

effects of an EU-US open aviation are.

[19] IATA Aviation Training and Development Institude (2003), Airlines

Marketing , Independent Study.

[20] Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition

[21] Report from the Nordic competition authorities No. 1/2002, Competitive

Airlines Towards a more vigorous competition policy in relation to the

air travel market.

[22] Website:http://www.skytrax.com

[23].Website: http://www.skyteam.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 8 hệ số khai thác (LF) các chặng bay qua các năm.docx

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×