1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG.

PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập

-[Pick the date]Tránh sử dụng từ lóng (từ trong nghề) thuật ngữ, từ viết tắt hoặc các từ gây mơ hồlàm cho người đọc cảm thấy bối rối.

-Nên sử dụng những câu ngắn dễ hiểu và dễ đọc.Ngồi ra, hiện nay cơng ty chỉ dựa vào những quan sát và kinh nghiệm của người

lập bảng mô tả cơng việc để xây dựng vì thế có thể phụ thuộc khá nhiều vào ý muốn chủ

quan của người lập. Cần nên kết hợp, sử dụng nhiều phương pháp như phỏng vấn những

nhân viên đang làm cơng việc đó, quan sát, xây dựng bảng hỏi,… để có thể đưa ra một

bảng mơ tả chính xác đầy đủ.

3.2. Nâng cao trình độ của cán bộ phòng nhân sự

Phòng nhân sự có vai trò tư vấn cho ban lãnh đạo cơng tác đào tạo, xây dựng kế

hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch tuyển dụng, bố trí sử dụng nhân viên. Với những nhiệm

vụ đó các cán bộ phòng nhân sự cần phải có một trình độ chun mơn nghiệp vụ cao để

có thể hồn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thơng qua việc xây dựng bảng mơ tả cơng việc ta có thể thấy bộ phận nhân sự còn

nhiều sai sót.

3.3. Xây dựng hội đồng phỏng vấn

Phỏng vấn là một bước quan trọng trong quy trình tuyển dụng, tại buổi phỏng vấn

những kiến thức kinh nghiệm các kỹ năng giao tiếp, ứng xử của ứng viên sẽ được bộc lộ

rõ ràng. Một hội đồng phỏng vấn cần ít nhất tối thiểu hai người để có những đánh giá

khách quan chính xác nhất về ứng viên.

Hiện nay tại công ty chỉ trải qua một vòng phỏng vấn sơ bộ và cũng chỉ có một

người phỏng vấn trực tiếp ứng viên như vậy thường sẽ có những đánh giá chủ quan dựa

vào ý kiến, cảm xúc của người phỏng vấn.Để tránh hiện trạng trên công ty nên thành lập

một hội đồng phỏng vấn tốt nhất nên có hai người: Trưởng phòng nhân sự và trưởng

phòng kinh doanh.

3.4. Hồn thiện quy trình đánh giá q trình thử việc.

Quy trình đánh giá thử việc của cơng ty còn khá là đơn giản và cũng chỉ dựa vào

một tiêu chí về doanh thu để đánh giá ứng viên mà khơng quan tâm đến quy trình làm

việc của người nhân viên.

Quy trình đánh giá thử việc của cơng ty như hiện nay sẽ có thể loại bỏ đi nhứng

ứng viên tiềm năng, những người nhân viên giỏi.Vì tính chất đặc thù của cơng việc mơi

giới có thể trong thời gian 2 tháng thử việc họ sẽ khơng có phát sinh giao dịch mang về

doanh thu trong công ty, nhưng trong suốt q trình làm việc của mình họ ln tích cực

23Báo cáo thực tập[Pick the date]tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm tốt thì rất có thể vào những tháng thứ ba, thứ tư họ

mới có doanh thu.

Hoạt động đánh giá nên diễn ra một cách thường xuyên và liên tục, định kỳ vào cuối

mỗi tuần trưởng nhóm kinh doanh nên đánh giá lại nhân viên thử việc của mình sau một

tuần làm việc người nhân viên đó đã làm được việc gì, tác phong cơng việc họ như thế

nào để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp đỡ đến nhân viên cũng như là có một cái

nhìn khách quan hơn trong việc đánh giá nhân viên vào cuối thời gian thử việc để có thể

có những quyết định đứng lựa chọn được những nhân viên giỏi, phù hợp.

Bảng đánh giá kết quả công việc đề xuất

STT

Chỉ tiêu

Kết quả đánh giá (%)

Ghi chú

1

Nắm bắt nội quy, quy chế

2

Nắm bắt cơng việc

3

Mức độ hòa nhập

4

Khả năng hồn thành

công việc:

+ Khách hàng tiềm năng

+ Doanh thu

Vi phạm kỷ luật5 Có

 Khơng- Nếu như kết quả đánh giá:

+ Dưới 50%: khơng đạt

+ Từ 50% - 70%: trung bình+ Từ 70% - 80%: khá

+ Trên 80%: tốtDựa vào bảng đánh giá kết quả cơng việc này thì sẽ dễ dàng hơn cho ban Giám

đốc lựa chọn nên tuyển dụng nhân viên nào

3.5.Nâng cao công tác đào tạo, huấn luyện nhân viênCác nhân viên mới vào công ty sẽ được bộ phận kinh doanh đào tạo, training khá kỹ

về các dự án. Tuy nhiên vẫn chưa có một sự đánh giá lại nhân viên sau buổi đào tạo để

xem xét khả năng nắm bắt của nhân viên về dự án dẫn đến tình trạng nhiều nhân viên còn

chưa thuộc dự án, tư vấn sai cho khách hàng.

Vì thế để tránh tình trạng trên có thể gây mất lòng tin của khách hàng cũng như uy

tín của cơng ty, sau những buổi training cần nên đưa ra các biện pháp đánh giá, kiểm tra

lại kiến thức của nhân viên về dự án ví dụ như sau những buổi đào tạo của bộ phận kinh

doanh thì sẽ là buổi thuyết trình lại của nhân viên về dự án; hoặc cán bộ đào tạo có thể24Báo cáo thực tập[Pick the date]giả làm khách hàng để xem cách tư vấn của nhân viên để có thể phát hiện ra những điểm

còn sai, hạn chế của ứng viên.25Báo cáo thực tập[Pick the date]KẾT LUẬN

Trong suốt 12 tuần tham gia thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Dịch

Vụ Bất Động Sản Gia Phát tôi đã được tiếp cận với môi trường làm việc của một doanh

nghiệp thực sự, được học hỏi và làm những cơng việc có liên quan đến lĩnh vực Hành

chính – Nhân sự. Ngồi ra, tơi còn được tiếp xúc, làm việc với các phòng ban khác điều

này giúp tơi khơng những hiểu rõ cơng việc chun mơn của mình mà còn cho tơi cái

nhìn tổng qt về mọi hoạt động diễn ra hàng ngày của công ty, thấy được mắt xích, mối

liên kết, sự tương hỗ, phụ thuộc lẫn nhau giữa các phòng ban từ đó có được nhận thức

mỗi cá nhân, mỗi phòng ban đều là những nhân tố chính trong việc giúp tổ chức đạt được

các mục tiêu chiến lược.

Có thể thấy dù quy trình tuyển dụng của cơng ty vẫn còn nhiều điều bất cập, nhưng

có thể nói hoạt động tuyển dụng của cơng ty khá tốt khi vẫn có nhiều lượt hồ sơ gửi về

cơng ty. Tôi hy vọng những giải pháp mà tôi đề xuất ở trên có thể một phần nào giúp

cơng ty hồn thiện quy trình tuyển dụng của mình để có thể tuyển dụng nhiều hơn nữa

những ứng viên phù hợp.26Báo cáo thực tập[Pick the date]TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. John M.Ivancevich (2010), Human Resource Management, MC Graw Hill Education

2. https://www.careerlink.vn/cam-nang-tuyen-dung/bi-quyet-tuyen-dung/thu-hut-nhantai/bi-quyet-de-tuyen-dung-nhan-su-hieu-qua-va-tiet-kiem

3. http://www.eduviet.vn/ky-nang-nhan-su/tq-mt-cong-viec/cach-viet-mot-ban-mo-tacong-viec.html

4. Một số hình ảnh, thơng tin từ trang chủ www.giaphatland.vn27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×