1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Lắp biến tần động cơ máy nén khí

d. Lắp biến tần động cơ máy nén khí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL





-



Hệ thống máy nén khí tại Cơng ty

Cơng suất motor : 35KW

Dòng đầy tải : 73A

Dòng khơng tải : 42A

Thời gian chạy có tải : 8h

Thời gian chạy khôn g tải là : 6h

Năng lượng tiêu thụ điện chay có tải/ngày:

P tải= (1.732 x 380 x 73 x 0.85 x 10)/1000 = 408KW/ngày



- Năng lượng tiêu thụ điện chạy không tải/ngày:

Pk.tải = (1.732 x 380 x 42 x 0.85 x 6)/1000 = 141KW/ngày

- Tổng năng lượng tiêu thụ trên ngày : 549KW

Dựa vào kết quả ta thấy : phải tiêu tốn 141KW lãng phí trong một ngày =>

khơng sử dụng hết công suất máy.

Để giải quyết trường hợp này : gắn biến tần Powtech PT200 45KW Chạy chế

độ PID kết hợp chức năng ngủ - thức để tiết kiệm điện.

- Ta thấy tổng thời gian máy chạy/ngày = 16h, tỷ lệ chạy không tải là : 37.5%

- Do đó chạy PID ta sẽ chạy giảm tốc độ motor từ 5% - 25% tùy theo máy cụ thể

- Dựa vào mối quan hệ :

Q1 / Q2 = n1 / n2

H1 / H2 = (n1 / n2)2

P1 / P2 = (n1 / n2)3

Theo tỷ lệ chạy khơng tải 37.5% thì mức độ tiết kiệm dao động từ 15% – 35%

- Tính tốn thời gian hồn vốn:

+ Tiền tiết kiệm/tháng (đồng): 82,4 x 25 x 1.850



= 3.811.000 đồng



+ Chi chí đầu từ: 42.000.000 đồng (bao gồm cả cảm biến + tủ điện); 3.000.000 đồng

(lắp đặt)

+ Thời gian hoàn vốn: 45.000.000 / 3.213.000 ~ 12 tháng.



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



55



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



3.2.4. Tổng hợp các giải pháp đề xuất

Bảng 3.20. Tổng hợp các giải pháp đề xuất

STT



Tên giải pháp



Ước tính tiết

kiệm chi phí

(VND/năm)



Ước tính chi

phí đầu tư

(VND)



1,5 tỷ



50 triệu



N/A



~ 507 triệu



N/A



N/A



Thời gian

hoàn vốn

(tháng )



1



Lắp đồng hồ giám sát và quản

lý tiệu thụ nước trên tồn cơng

ty



2



Khắc phục các điểm rò rỉ



3



Giải pháp Tăng cường cơng tác

Hỗ trợ cho Giải pháp quản lý và giám sát tiêu

truyền thông nâng cao nhận

thụ nước

thức trong công nhân



4



Tăng cường nhân lực kiểm tra,

bảo trì hệ thống van vòi ở các

nhà vệ sinh vào cuối ca làm

việc



Hỗ trợ cho Giải pháp quản lý và giám sát tiêu

thụ nước



5



Cài đặt lại lưu lượng dội hợp





Hỗ trợ cho Giải pháp quản lý và giám sát tiêu

thụ nước



6



Điều chỉnh lưu lượng còn

khoảng 5 - 6 lít/phút



7



Quản lý hiệu suất sinh hơi



8



9



10



~ 101 triệu



10 triệu



~1



Hoàn thiên hệ thống thu hồi

nước ngưng



121 triệu



300 triệu



30



Gia nhiệt cho nước nhập liệu

bằng bộ hâm nước sử dụng

nhiệt từ khói lò



N/A



N/A



N/A



Thay tồn bộ bẫy hơi hiện có

bằng bẫy hơi thế hệ mới

steamgard



N/A



N/A



N/A



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



56



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



11



Thay thế đèn huỳnh quang

sang led



~ 156 triệu



N/A



N/A



12



Tắt đèn khi không sử dụng



~ 5 triệu



N/A



N/A



13



Thay máy may củ bằng máy

may điện tử



777 triệu



N/A



N/A



13



Xem xét lắp biến tần



~ 4 triệu



45 triệu



12 tháng



3.3. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG SXSH – SDNLHQ TẠI

CƠNG TY

3.3.1. Khó khăn

Khái niệm SXSH – SDNLHQ là một khái niệm mới đối với cán bộ, công nhân viên

của Cơng ty.

Do đó, để áp dụng SXSH – SDNLHQ tại đây, cần phải có thời gian phổ biến thơng

tin và thuyết phục sự tham gia, hợp tác từ phía các cơng nhân viên của Cơng ty, vì đây là

lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình SXSH – SDNLHQ.

Quá trình nghiên cứu cần nhiều thông tin từ ban quản lý, vận hành sản xuất, liên

quan đến vấn đề bảo mật của Cơng ty nên có thể số liệu thu thập được không sát với thực

tế.

Khi áp dụng SXSH – SDNLHQ, Công ty sẽ không tránh khỏi những thay đổi về tập

quán vốn đã tồn tại rất lâu tại Công ty.

Trong q trình thực hiện, bước đầu có thể làm ảnh hưởng đến công việc của công

nhân viên ở một số bộ phận. Họ sẽ có them những nhiệm vụ mới, những thay đổi trong

cơng việc hiện tịa của mình.

3.3.2. Thuận lợi

Sự nhận thức tốt từ phía ban lãnh đạo về những lợi ích đạt được sẽ giúp việc áp dụng

SXSH – SDNLHQ được thực hiện, duy trì và phát triển.



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



57



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



Cơng ty có tổ chức quản lý tốt, phân cơng nhiệm vụ các phòng ban rõ rang. Điều

này sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện và giám sát việc thực hiện các giải pháp SXSH

– SDNLHQ.

Cơng ty có quản lý tiêu thụ nhiên liệu, điẹn chặt chẽ theo từng tháng và từng khu

vực nên thuận lợi cho việc đánh giá.

Hiện nay, việc áp dụng SXSH – SDNLHQ tại các Doanh nghiệp được nhà nước

khuyến khích và hỗ trợ nhiều. Việc tư vấn, đào tạo SXSH – SDNLHQ được thực hiện miễn

phí thơng qua các trung tâm SXSH, các dự án. Do đó, Doanh nghiêp sẽ giảm được chi phí

đào tạo nhân lực trước khi triển khai chương trình SXSH – SDNLHQ, đây cũng là nguồn

đáng tin cậy để Doanh nghiệp tham khảo ý kiến khi tìm những giải pháp mới.

3.4. XÂY DỰNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SXSH – SDNLHQ

CHO CƠNG TY

Từ những giải pháp đã phân tích, lựa chọn và những khó khan, thuận lợi được nhận

đinh. Đề tài đề xuất chương trình áp dụng SXSH – SDNLHQ tại Công ty gồm 4 giai đoạn

với những công việc như sau:

3.4.1. Giai đoạn 1: Tuyên truyền

Gửi những nhân viên nòng cốt đi tập huấn đào tạo về SXSH – SDNLHQ. Đặc biệt

tập trung vào các phòng kỹ thuật và các khu vực sản xuất.

Phổ biến kiến thức, thông tin về SXSH – SDNLHQ đến tồn bộ cơng nhân viên bằng

những buổi nói chuyện, tập huấn nhằm tạo nhận thức, ý thức tự giác của mọi người.

3.4.2. Giai đoạn 2: Chuẩn bị

Thành lâọ đội SXSH – SDNLHQ gồm đủ đại diện từ các đơn vị, phòng ban của

Cơng ty, quy định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.

Xem xét việc thực hiện các giải pháp có thể thực hiện ngày đã được đề xuất.

Lên kế hoạch thực hiện các giải pháp đã được phân tích khả thi: về thời gian tiến

hành, người chịu trách nhiệm giám sát, thực hiện giải pháp.

3.4.3. Giai đoạn 3: Triển khai

Phổ biến kế hoạch tiến hành và phân bố công việc rõ rang xuống từng khu vực, bộ

phận.

Giám sát việc thực hiện các giải pháp SXSH – SDNLHQ.



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



58



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



Ghi nhận và lưu trữ số liệu, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giải pháp ở từng

bộ phận.

3.4.4. Giai đoạn 4: Đánh giá

Từ số liệu, tài liệu ghi nhận được từ quá trình triển khai, cần định kỳ đánh giá kết

quả đạt được bằng cách so sánh kết quả trước và sau khi thực hiện giải pháp SXSH –

SDNLHQ, cũng như mức sai lệch sp với kết quả dự kiến.

Rút ra bài học kinh nghiệm và xác định việc làm cần thiết để duy trì hoặc phát huy

kết quả tốt hơn nữa, đồng thời khắc phục những kết quả khơng tốt.

Xem xét tìm trọng tâm đánh giá mới

3.5. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐẠT ĐƯỢC SAU THỜI GIAN THỰC HIỆN

Sau khi áp dụng một số các giải pháp SXSH – SDNLHQ thực tế tại Công ty thì bước

đầu đã đạt được một số kết quả. Cụ thể:

- Bắt đầu từ ngày 20/9/2016, tại Khu B (3 xưởng mới)

Bảng 3.21. Các giải pháp thực tế đã được thực hiện

Trước khi cải tiến



Sau khi cải tiến



Giải pháp 1



Kết quả 1:



Xử lý rò rỉ, thất thốt nước tại đường ống

cấp HDPE 75.



Giảm tiêu thụ nước khoảng 25m3/ngày



Giải pháp 2



Kết quả 2:



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



59



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



Xử lý rò rỉ, thất thốt nước tại nhà vệ

sinh nữ của xưởng 7



Giảm tiêu thụ nước khoảng 20 m3/ngày



Giải pháp 3



Kết quả 3:



Sửa chữa đường ống Pvc cấp vào máy

nước uống bì rò rỉ



Giảm tiêu thụ nước khoảng 6 m3/ngày



Ống Pvc cấp vào máy nước uống, bị bể

ngầm dưới sàn



Sửa chữa đường ống đi nổi với cao độ

cao hơn



Giải pháp 4



Kết quả 4:



Thay các đường ống và vòi rửa nhà vệ

sinh



Giảm tiêu thụ nước khoảng 8 m3/ngày



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



60



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



Vòi xịt cũ: ống mềm

Ø25, khơng có van

khóa



Vòi xịt mới: ống

mềm Ø16, có đầu áp

lực, tạo tia.



Giải pháp 5



Kết quả 5:



Sửa chữa và cài đặt lại các bồn dội WC

của các nhà vệ sinh.



Giảm tiêu thụ nước khoảng 10

m3/ngày



Giải pháp 6



Kết quả 6:



Thay thế tồn bộ vòi rửa tay cho khu vực

nhà vệ sinh xưởng 7.



Giảm tiêu thụ nước khoảng 10

m3/ngày



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



61



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



Giải pháp 7



Kết quả 7:



Cải thiện phao chặn tràn nước cho thùng

chứa nước giải nhiệt nhà xưởng



khoảng 2 m3/ngày



Giải pháp 8:



Kết quả 8:



Lắp đồng hồ bổ sung



Nhằm quản lý tiêu thụ nước



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



62



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



Bảng 3.22. Kết quả đạt được sau một tháng áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước

STT



1



2



3



THƠNG SỐ ĐO ĐẠC



Tổng số nước tiêu thụ trung

bình trong tháng của Khu B

(m3/tháng) theo giá trị nền (từ

tháng 1-6/2016)

Tổng số nước tiêu thụ trung

bình trong tháng của Khu B

(m3/tháng) trong tháng đầu

tiên thực hiện các giải pháp

cải tiến.

Tổng lượng nước tiết kiệm

trong tháng (m3/tháng)



LƯỢNG NƯỚC

TIÊU THỤ

(M3/THÁNG)

6,039



GHI CHÚ



Theo giá trị nền trung

bình 6 tháng, tính từ

tháng 1-6/2016

Từ 23/9/2016 đến

23/10/2016.



3446



Chỉ số trước = 128172

Chỉ số sau = 131618



2593



6,039 – 3446 = 2593



Số ngày làm việc trong

tháng: 25 ngày.

4



5



Lượng nước tiết kiệm trung

bình trong ngày (m3/ngày)



~ 104



Số tiền tiết kiệm được trong

tháng



29.819.500; nước

thải 23.855.600



(VNĐ)



-Tổng: 53.675.100



Tháng tới ghi nhận có thể

cao hơn 104 m3/ngày vì

hệ thống cải thiện đã hồn

chỉnh

2593 * 11500 =

29.819.500

Nước thải: 2593 * 11500*

0,8 = 23.855.600



~ 75 triệu, bao gồm:

6



Chi phí đầu tư



7



Thời gian hồn vốn



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



- Chi phí mua và lắp đặt đồng hồ.

- Chi phí khắc phục rò rỉ.

- Nhân cơng.

75.000.000/ 53.675.100 ~ 1,5 tháng



63



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Quá trình thực hiện luận văn “Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành

May mặc: Áp dụng điển hình tại Công ty TNHH MTV TL”. Dựa trên việc đánh giá nhu

cầu sử dụng nguyên nhiên liệu và năng lượng, luận văn đã nghiên cứu cách thức triển khai

áp dụng SXSH – SDNLHQ thích hợp với thực tế của Cơng ty, cùng với sự phối hợp của

đội SXSH – SDNLHQ tại Công ty và sự hổ trợ của các chuyên gia SXSH – SDNLHQ,

nghiên cứu đã đưa ra được một số giải pháp thiết thực. cụ thể:

- Đề xuất, áp dụng các giải pháp nhằm tiết kiệm nước tại Công ty. Đặc biệt, đối với

Khu B (3 xưởng) sau khi triển khai trong tháng đầu tiên đã thu được kết quả ngồi

mong đợi, tiết kiệm trung bình 104 m3/ngày.

- Đề xuất, áp dụng một số các giải pháp nhằm cải thiện hệ thống lò hơi tại Cơng ty.

- Đề xuất các giải pháp nhằm tiết kiệm năng lượng tại Công ty.

Qua quá trình nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ tại Công ty TNHH MTV TL,

nghiên cứu đã phần nào rút ra hướng đánh giá SXSH – SDNLHQ chung cho ngành May

mặc là tập trung vào đánh giá tiềm năng tiết kiệm về nước và năng lượng. Đây là tiềm năng

rất lớn, đặc trưng của ngành May mặc, mang lại nhiều lợi ích kinh tế và cải thiện mơi trường

( giảm nước thải, khí thải nhà kính) cho các doanh nghiệp khi triển khai áp dụng SXSH –

SDNLHQ, đồng thời còn làm giảm gánh nặng phải nhập khẩu năng lượng góp phần phát

triển bền vững nền kinh tế nước nhà.



Kiến nghị

Thời gian thực hiện nghiên cứu viêc áp dụng SXSH – SDNLH hiệu quả tại Công ty

đã đạt được các kết quả khả quan. Tuy nhiên, do thời gian tương đối ngắn cùng với tiềm

năng tiết kiệm nước lớn tại Công ty nên bước đầu chỉ mới tập trung vào trọng tâm tiết kiệm

nước, khảo sát đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tại Công ty. Trong thời gian tới cần

tập trung vào việc kiểm toán các thiết bị máy móc sử dụng năng lượng.

Đối với Cơng ty, đăc biệt cần chú trọng đến việc đào tạo nhân lực, cử nhân viên đi

học các khóa tập huấn về SXSH – SDNLHQ, vừa nâng cao ý thức, trình độ cơng nhân viên

và giúp việc áp dụng SXSH – SDNLHQ ở Công ty được hiệu quả, liên tục, lâu dài. Việc



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



64



Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu áp dụng SXSH – SDNLHQ trong ngành May mặc: Áp dụng điển hình tại Cty TNHH MTV TL



tăng cường phối hơp hoạt động giữa bộ phận điều hành, quản lý sản xuất và bộ phận quảng

lý nước, năng lượng sẽ giúp triển khai các giải pháp một cách hiệu quả.



SVTH: Ngơ Chí Hiễn

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn



65



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Lắp biến tần động cơ máy nén khí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×