1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét BVQD TTN

Nhận xét BVQD TTN

Tải bản đầy đủ - 0trang

7. ĐÁNH GIÁ

Bảo vệ được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

Chọn lọc:

BVQD

BVCN

Chọn lọc tương đốiChọn lọc tuyệt đốiPhối hợp theo thời gianXác định vùng làm việc

theo dòng khởi độngDự trữ từ xa cho nhauKhông dự trữ cho nhau7. ĐÁNH GIÁ

Bảo vệ được đánh giá theo các tiêu chuẩn :Nhanh:

BVQD

Cần thời gian trễ đảm

bảo tính chọn lọc

Khơng nhanhBVCN

Khơng cần thời gian trễ

đảm bảo tính chọn lọc

Chỉ bảo vệ một phần tử7. ĐÁNH GIÁ

Bảo vệ được đánh giá theo các tiêu chuẩn :Nhạy:

BVQD

Đạt u cầu

Một số trường hợp khơng tốt do dòng INM min

không lớn hơn Ikđ nhiều7. ĐÁNH GIÁ

Bảo vệ được đánh giá theo các tiêu chuẩn :Tin cậy:

BVQD

Loại làm việc theo dòng điện

Cấu trúc thiết bị đơn giản

Sơ đồ đơn giản ít thiết bị

Với rơ le số phụ thuộc phần cứng, chương

trình.8. LĨNH VỰC SỬ DỤNG

Bảo vệ chính cho lưới phân phối hình tia một

nguồn cung cấp

Bảo vệ dự trữ cho lưới truyền tải.

Bảo vệ dự trữ cho các thiết bị chính

Khơng làm việc chọn lọc cho lưới có nhiều nguồn,

mạch vòng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét BVQD TTN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×