1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

Chương 5 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. NGUN TẮC TÁC ĐỘNGBảo vệ thứ tự khơng có thể bảo vệ theo:

- 51N_Bảo vệ quá dòng cực đại chống chạm đất.

- 50N_Bảo vệ cắt nhanh chống chạm đất

- 21N_ Bảo vệ khoảng cách chống chạm đất

- 87N_ Bảo vệ so lệch chống chạm đất

- 67N_Bảo vệ có hướng chống chạm đất.

- 59N_Quả vệ quá áp chống chạm đất.1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNGRole quá dòng

Bộ lọc dòng thứ tự khôngRole quá áp

Bộ lọc áp thứ tự không2. Bộ lọc thứ tự khơngDòng qua rơle:Với

Sơ đồ nối rơle vào bộ lọc

dòng thứ tự khơng gồm 3BI*IA

Ia 

nI

*nI là tỷ số biến dòng2. Bộ lọc thứ tự khơngSơ đồ nối rơle vào bộ lọc

dòng thứ tự khơng gồm 1BI3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực

đại TTK:

Dòng cực đại thứ tự không được chọn từ điều kiện

bảo đảm tác động chắc chắn khi chạm đất ở cuối đoạn

kết tiếp và tránh dòng khơng cân bằng

Dòng khởi động được chọn theo 2 điều kiền

Điều kiện thứ nhất Ikđ < 3.I0Nmin

Điều kiện thứ hai Ikđ > Ikcbmax

Dòng khởi động bảo vệ dòng cực đại TTK được

chọn như bảo vệ dòng điện cực đại thơng thường

Ikđ = kat.Ikcbmax3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực

đại TTK:

Trong đó: kat = 1,2 – 1,5

Ikcb = kđn.fi.IN(3)

kđn hệ số đồng nhất BI.

fi sai số biến dòng

IN(3) Dòng ngắn mạch 3 pha

Theo kinh nghiệm vận hành:

Nếu bảo vệ thứ tự không là bảo vệ dự trữ t0 > tbvc thì

chọn lớn hơn Ikcb trong chế độ làm việc bình thường, và

chọn Ikđ = 10 đến 20% dòng định mức máy biến dòng3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực

đại TTK:

Nếu bảo vệ thứ tự khơng là bảo vệ cắt nhanh thì

chọn Ikđ lớn hơn Ikcbmax (ở chế độ dòng ngắn mạch cực

đại) và chọn Ikđ = 40 đến 80% dòng định mức máy biến

dòng

Kiểm tra độ nhạy3.I 0 min

k nh 

1,5

I kđ4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có

hướng

Tương tự như bảo vệ quá dòng có hướng, tuy

nhiên bảo vệ ttk có hướng sử dụng U0 và I0 để định

hướng công suất.4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng

 4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng 0 100  1200Điện áp 3U0 càng xa điểm ngắn mạch càng giảm

Công suất S0 có dấu ngược với cơng suất trong pha ngắn

mạchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×