1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng

Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng

 4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng 0 100  1200Điện áp 3U0 càng xa điểm ngắn mạch càng giảm

Cơng suất S0 có dấu ngược với cơng suất trong pha ngắn

mạch4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng5. Bảo vệ cắt nhanh thứ tự khơng khơng

hướngDòng khởi động

Ikđ = kat.3I0max

t = 0s5. Bảo vệ cắt nhanh thứ tự khơng có

hướngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×