1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảo vệ chống chạm đất trong mạng có dòng chạm đất bé

Bảo vệ chống chạm đất trong mạng có dòng chạm đất bé

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Bảo vệ chống chạm đất trong

mạng có dòng chạm đất bé*UP

IP 

jxC

*3.U P

iđ   ( I B  I C )  j

xC

6. Bảo vệ chống chạm đất trong mạng có

dòng chạm đất bé

Dòng chạm đất

*3.U

j

xCPNhư vậy, dòng điện Iđ bằng 3 lần

dòng điện dung pha trong chế độ

bình thường, dòng Iđ chậm sau UTT

một góc 9007. Trung tính nối đất qua cuộn dập hồ

quang8. Nguyên tắc thực hiện bảo vệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảo vệ chống chạm đất trong mạng có dòng chạm đất bé

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×